Deset let Nové hedvábné stezky

od redakce

Pokud má lidstvo pokročit, rozvíjet se v měnícím se světě plném moderních technologií, ekologicky udržitelnou cestou, potřebuje spolupracovat, učit se, navzájem se podporovat a propojovat. Potřebuje otevřený obchod a nové příležitosti. A právě to přináší Čínská Belt and Road Iniciativa (BRI), tedy Nová hedvábná stezka, která od svého vzniku funguje ve světě již deset let. Za tu dobu přinesla spoustu obchodních i investičních příležitostí pro mnoho zemí a ekonomik, ale také spravedlivější způsob spolupráce i mnoho nových šancí a rovnějšího přístupu i chudším rozvojovým zemím.

Letos je to deset let od doby, kdy myšlenku iniciativy BRI představil prezident Si Ťin-pching světu. Inspiraci čerpal ze starověké Hedvábné stezky, kde se v rámci jejího znovuotevření chtěl zaměřit na posílení propojení, zlepšení politiky, infrastruktury, obchodu a finanční a mezilidskou konektivitu. Chtěl vnést nový impuls do globální ekonomiky, vytvořit nové příležitosti pro globální rozvoj a vybudovat novou platformu pro mezinárodní hospodářskou spolupráci.

Během těchto 10 let dokázal, že touhu po propojení, otevřeném obchodu, růstu a lepších politických i ekonomických vztazích má mnohem více zemí. Spolupráce Pásma a stezky se rozšířila z euroasijského kontinentu do Afriky a Latinské Ameriky, přičemž dokumenty o spolupráci na BRI podepsalo více než 150 zemí a více než 30 mezinárodních organizací. Aby byla mezinárodní spolupráce jednodušší, založila Čína také více než 20 specializovaných platforem multilaterální spolupráce v rámci BRI.

»Díky našemu společnému úsilí se mezinárodní spolupráce Belt and Road rozběhla, rychle rostla a přinesla plodné výsledky. Během těchto 10 let jsme se snažili vybudovat globální síť konektivity sestávající z ekonomických koridorů, mezinárodních dopravních cest a informačních dálnic, jakož i železnic, silnic, letišť, přístavů, potrubí a energetických sítí. Tato síť pokrývající zemi, oceán, oblohu a internet posílila tok zboží, kapitálu, technologií a lidských zdrojů mezi zapojenými zeměmi a vložila novou vitalitu do tisíciletí staré Hedvábné stezky v nové éře prohlásil prezident Si Ťin-pching ve své zahajovací řeči třetího mezinárodního Belt and Road fóra.

Fórum se silnou mezinárodní účastí

Do Pekingu se na fórum konané 17. a 18. října sjeli zástupci 130 zemí a 30 organizací. Toto setkání tak bylo nejen příležitostí pro bilaterální a multilaterální rozhovory, ale také šancí pro uzavření nových dohod a smluv napříč zeměmi a kontinenty. Například na konferenci generálních ředitelů konané během tohoto fóra byly uzavřeny dohody o spolupráci v hodnotě 97,2 miliard USD.

»Spolupráce pásu a stezky je založena na principu ‚společné plánování, společné budování a společný prospěch‘. Překračuje rozdíly mezi civilizacemi, kulturami, sociálními systémy a fázemi vývoje. Otevřela novou cestu výměnám mezi zeměmi a vytvořila nový rámec pro mezinárodní spolupráci. BRI ve skutečnosti představuje společné úsilí lidstva o rozvoj pro všechny,« vysvětlil čínský prezident.

Díky této iniciativě se postupně stal čínský trh ještě těsněji propojen s globálním trhem. Čína se stala hlavním obchodním partnerem více než 140 zemí a území a primárním zdrojem investic pro další země. »Jak čínské investice v zámoří, tak zahraniční investice v Číně posílily přátelství, spolupráci, důvěru a naději. Naučili jsme se, že lidstvo je komunita se společnou budoucností,« uvedl Si Ťin-pching. Podle něj se Čína může mít dobře jen tehdy, když se daří dobře i světu. Když se Číně bude dařit, svět bude ještě lepší. Prostřednictvím Nové hedvábné stezky Čína ještě více otevírá své dveře světu, přičemž i její vnitrozemské regiony se mění ze zaostalých či rozvojových na moderní a prosperující. A pobřežní regiony se otevírají novým rozměrům například v rámci otevřeného obchodu.

»Zjistili jsme, že oboustranně výhodná spolupráce je jistou cestou k úspěchu při zahajování velkých iniciativ, z nichž mají prospěch všichni. Když země přijmou spolupráci a jednají ve shodě, hluboká propast se může proměnit v dopravní tepnu, vnitrozemské země se mohou stát propojenými s pevninou a místo zaostalého rozvoje se může proměnit v zemi prosperity,« vysvětlil prezident.

Základní cíle rozvoje BRI

V rámci desetiletého výročí iniciativy také představil osm bodů, podle kterých by se mezinárodní spolupráce měla dále rozvíjet.

Za prvé – vybudování multidimenzionální propojovací sítě Belt and Road. Rozvíjet chce tak více »China-Europe Railway Express«, transkaspický mezinárodní dopravní koridor, nebo vybudovat nový logistický koridor napříč euroasijským kontinentem. A efektivněji do něj začlenit i mezinárodní námořní a letecké koridory.

Za druhé – podpora otevřené světové ekonomiky. Čína plánuje vytvořit pilotní zóny pro e-obchodní spolupráci na Hedvábné stezce, uzavřít dohody o volném obchodu a smlouvy o ochraně investic s více zeměmi. Rozšířit přístup na trh pro digitální a další produkty. Mimo jiné proto, že v příštích pěti letech (2024–2028) se očekává, že celkový čínský obchod se zbožím a službami překročí 32 bilionů USD, respektive 5 bilionů USD.

Za třetí – provádění praktické spolupráce. To znamená, že Čína bude podporovat jak podpisové projekty, tak »malé, ale chytré« programy obživy, na které dohromady uvolní až 430 miliard RMB.

Za čtvrté – podpora zeleného rozvoje. Čína bude nadále prohlubovat spolupráci v oblastech, jako je zelená infrastruktura, zelená energie a zelená doprava.

Za páté – postupující vědecké a technologické inovace. V rámci Nové hedvábné stezky Čína spustila a provádí akční plán pro vědeckou, technologickou a inovační spolupráci, navýší počet společných mezinárodních laboratoří v příštích pěti letech na 100 a plánuje založit i Globální iniciativu pro řízení umělé inteligence (AI).

Za šesté – podpora mezilidských výměn. Pro fungující spolupráci je důležité i vzdělání, jeho podpora a také různé kulturní výměny.

Za sedmé – podpora spolupráce v pásmu a stezce založené na integritě. Mimo jiné společné plánování, výstavba a správa dopravních koridorů.

Za osmé – posílení institucionálního budování pro mezinárodní spolupráci v pásmu a stezce. Tedy budování a posílení multilaterálních platforem spolupráce zahrnujících energetiku, daně, finance, zelený rozvoj, omezování katastrof, boj proti korupci, think-tanky, média, kulturu a další oblasti.

Ovšem tato mezinárodní spolupráce a podpora v rámci Nové hedvábné stezky v širším kontextu globální ekonomiky s mnoha dalšími silnými hráči není tak jednoduchá. Ne všechny ekonomicky silné země iniciativu vítají a podporují ji. »Ideologická konfrontace, geopolitické soupeření a bloková politika pro nás ale nejsou volbou. Proti čemu stojíme, jsou jednostranné sankce, ekonomický nátlak a oddělení a narušení dodavatelského řetězce,« upozornil Si Ťin-pching s tím, že: »země, které se ujímají vedení v hospodářském rozvoji, by měly pomoci svým partnerům, kteří je teprve dohánějí. Všichni bychom se k sobě měli chovat jako přátelé a partneři, respektovat se a podporovat se a pomáhat si k úspěchu. Jak se říká, když dáváte růže druhým, jejich vůně vám na ruce přetrvá. Jinými slovy, pomáhat druhým je také pomáhat sobě. Nahlížet na rozvoj druhých jako na hrozbu nebo brát ekonomickou vzájemnou závislost jako riziko nezlepší vlastní život ani neurychlí svůj rozvoj.«

I proto má Nová hedvábná stezka naprosto odlišnou filozofii. »Spolupráce společnosti Belt and Road je založena na víře, že plameny společného ohně mohou šlehat vysoko, když každý přikládá svůj díl dřeva do ohně. Vzájemná podpora nás tak může dostat mnohem dál.

Čína bude spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami na uvedení spolupráce Pásma a stezky do nové fáze vysoce kvalitního rozvoje a vynaloží neúnavné úsilí o dosažení modernizace pro všechny země,« dodal čínský prezident.

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.