Deset poučení. Palestina a Ukrajina

od redakce

Drahý Vladimíre, rád bych se s tebou podělil o deset poučení z nedávného mediálního pokrytí ruské invaze na Ukrajinu, abych objasnil dvojí metr toho, jak je pojednáváno o Palestincích ve veřejném diskursu ve srovnání s invazí Ruska na Ukrajinu. V solidaritě prof. Hatem Bazian, předseda AMP (Američtí muslimové za Palestinu), 2. března 2022.

První poučení

Obyvatelé Ukrajiny jsou »evropští lidé s modrýma očima a blonďatými vlasy, kteří jsou zabíjeni«, zatímco Palestinci jsou Arabové a mají tmavší pleť.

Lekce první, empatie a rozpoznávání bolesti a utrpení je barevně odlišeno a na rase záleží i v roce 2022.

Druhé poučení

Palestina, jako Afghánistán, Irák, Somálsko a Sýrie, kde je násilí normální a smrt je »zapečena« do kultury, zatímco Ukrajina je »evropské místo«, které je moderní a vyspělé a tyto věci se v této oblasti nemají dít.

Lekce druhá, západní a evropské dějiny jsou jen dlouhou řadou výmazů, amnézie a hluboce zastávaných názorů na výjimečnost.

Třetí poučení

Dobrovolnictví k boji na obranu Ukrajiny zvenčí je hrdinský čin, což vskutku je, ale dobrovolnost k odporu proti kolonialismu osadníků a apartheidu je západními mocnostmi rámována jako »terorismus«.

Lekce třetí, Palestinci jsou démonizováni bez ohledu na skutečnost, jaké hrdinské činy podniknou.

Čtvrté poučení

Když se důstojník na Ukrajině odpálí a zničí most, aby zabránil Rusovi v postupu, pak je za tuto oběť oslavován.

Lekce čtvrtá, Palestinci jsou démonizováni za to, že jsou pouze Palestinci, a jakýkoli veškerý odpor je zarámován jako terorismus.

Páté poučení

Sportovní týmy a slavné sportovní osobnosti mohou vyjádřit solidaritu a nést ukrajinskou vlajku, vyvěšovat vzkazy na elektronických tabulích a demonstrovat to na hřišti, což je vše velmi pozitivní a hráči by měli mít právo a schopnosti to udělat. Palestina je však výjimkou, pokud jde o sportovní osobnosti vyjadřující jakoukoliv podporu Palestincům, kteří žijí pod osadnicko-koloniální okupací strukturovanou se zabudovaným systémem apartheidu rasově-náboženské segregace.

Lekce pátá, sportovní administrativní struktura rozdává pokuty a sankce (červená karta) každému, kdo vyjádří podporu Palestině, a to se týká i fanoušků vyvěšujících palestinské vlajky na tribunách.

Šesté poučení

Výzvy k zaslání zbraní na Ukrajinu s cílem vzdorovat a bojovat proti ruské invazi a okupaci jsou podporovány a vyjádřeny jako základní právo pro lidi, kteří čelí takovému nepříteli. Každý, kdo vyzývá k podpoře Palestinců zasláním vojenské techniky nebo předmětů k posílení odporu, je kriminalizován a často vězněn pod »širokým« zákonem označením materiální podpory.

Lekce šestá, Palestinci nemají právo se bránit, ale musí se smířit s tím, že budou okupováni a světové společenství je odhodláno financovat a šířit všechny typy podpory osadníkovi – koloniálnímu okupantovi.

Sedmé poučení

Pokud jde o Ukrajinu, zastánci mezinárodního práva v západním světě přinesli obhajobu 4. ženevské úmluvy, oprášili definice válečných zločinů a genocidy, ale Palestiny a Palestinců se z toho nic netýká. Lze dodat, že většina globálního jihu a muslimského světa trpí stejným typem dvojího metru, pokud jde o mezinárodní právo a 4. ženevskou úmluvu. Pokud máte na chvíli pochybnosti, pak se zeptejte Afghánců, Iráčanů a Syřanů na tento jediný bod, pak můžeme vést rozsáhlou diskusi.

Lekce sedmá, Palestinci jsou nuceni žít mimo rozsah mezinárodního práva a západní svět dodává zbraně a nástroje, které Izrael používá k porušování 4. ženevské úmluvy a Úmluvy o genocidě. Invaze na Ukrajinu to dala velmi jasně najevo.

Osmé poučení

Mediální zpravodajství se správně zaměřilo na oběti ruské invaze a lidské příběhy s lidmi, kteří si berou zbraně na obranu svých rodin, domovů a měst. Palestina vždy čelí mediálnímu zpravodajství, které zesiluje, humanizuje a soustřeďuje vyprávění o koloniální okupaci osadníky, zatímco vymazává nebo často problematizuje palestinské vyprávění v často používaném eufemismu smrti během »střetů«, Izrael má právo se bránit nebo reagovat na raketovou palbu.

Lekce osmá, Palestinci jsou předurčeni být vinnou stranou za to, že chtějí žít na své půdě a mají tu drzost na tom trvat. Dvojí metr a zodpovědnost západního světa v podpoře kolonialismu osadníků v Palestině.

Deváté poučení

Vzdělávací instituce po celém západním světě vyjádřily solidaritu s Ukrajinou, opět správně, když lid čelí invazi. Loni v období duben – květen Izrael zahájil masivní útok na Palestince v nejsvětější noc ramadánu, 27. noc ramadánu, poté následovalo masivní bombardování palestinského Pásma Gazy. Když členové fakult, katedry a studenti na univerzitách vyjádřili solidaritu s Palestinou a Palestinci, vytrvalý proud politických osobností, rektorů univerzit a mediálních osobností trval na tom, že vysoké školy a univerzity by neměly být zpolitizovány a měly by zajistit, aby jim jejich vnitřní politika bránila ve vyjádření takových solidárních postojů.

Lekce devátá, Palestina na univerzitních kampusech se vždy setkává s administrativou, sionistickými a osadnicko-koloniálními kontrolními body, které jsou strukturovány tak, aby bránily solidaritě s Palestinci.

Desáté poučení

Tlak na bojkot, na odebírání aktiv a na sankce (BDS) vůči Rusku postupují rychleji než rychlost světla a často stejnou množinou postav, které prosazovaly legislativu kriminalizující a trestající palestinské hnutí BDS (doslova: Hnutí Bojkot, Stažení investic a Sankce – také známé jako BDS a Hnutí BDS – je globální kampaň snažící se zvýšit ekonomický a politický tlak na Izrael, aby došlo k naplnění stanovených cílů hnutí: těmi jsou konec izraelské okupace a kolonizace palestinských území a  Golanských výšin, rovnoprávnost pro arabsko-palestinské občany Izraele a uznání práva na návrat palestinských uprchlíků. Pozn. překl.).

Lekce desátá, Palestina čelí neustálému dvojímu metru na frontě BDS, svobody slova a ústavních práv. Není jasnějšího důkazu dvojího metru, než poslouchat stejné jednotlivce a skupiny, kteří jsou nyní v první linii a hledají legislativu, která by povolila úsilí BDS namířené proti Rusku, zatímco jsou na záznamu proti palestinskému Hnutí BDS.

Překlad Vladimír SEDLÁČEK

Přečtěte si další články

5 komentáře

jmm 16/03/2022 - 08:33

Militantní nacionalismus, rasismus, bičující obchod-zadluž a ovládni a vyčerpané vlastní zdroje=přemístit se do jiné “galaxie”….

Hugo Stiglitz 15/03/2022 - 15:44

§ 312e

Podpora a propagace terorismu
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo

kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele,

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,

a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného,

b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického trestného činu,

c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického trestného činu, nebo

d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému nebo pro jiného anebo na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a) kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo

b) kdo pro jiného takové cestování organizuje, jiného k němu navádí anebo jinému umožní nebo usnadní takto cestovat.

(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, nebo

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti.

Havlík 15/03/2022 - 19:21

Okamžitě vyhledejte lékaře. Nutné !

fronda 15/03/2022 - 22:50

Jistě to platí i pro státní terorismus sionistického režimu?

jmm 16/03/2022 - 08:30

Jo ta “demokracie” neplatí pro všechny stejně!
Asi platí, že kdo má více je …..

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.