EU v čele s Francií se přiklání k Číně

od redakce

Návštěva francouzského prezidenta Emanuela Macrona a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Pekingu přinesla pro svět možná nečekanou zprávu. Evropská unie stojí jasně na straně Číny, respektuje politiku jedné země a věří, že Čína je skutečný ekonomický i politický lídr, který dokáže zabezpečit světový mír. V mnoha otázkách tak jde o zásadní obrat.

Oproti týden starým zprávám, kdy se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nechala slyšet, že namlouvání mezi Čínou a Ruskem je nebezpečné a že EU musí být opatrná v dalších politických vazbách s Čínou, se ve čtvrtek po třístranných rozhovorech mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, prezidentem Macronem a jí nechala slyšet, že EU respektuje čínskou historii a kulturu. »EU a Čína jsou navzájem důležitými obchodními partnery a obě ekonomiky jsou velmi propojené. Oddělení od Číny není ani v zájmu EU, ani strategickou volbou EU. EU stanovuje svou politiku vůči Číně nezávisle. Ráda bych znovu zahájila hospodářský a obchodní dialog na vysoké úrovni a prosadila stabilní a vyvážený růst hospodářských a obchodních vazeb s Čínou ke vzájemnému prospěchu,« řekla po jednání předsedkyně Evropské komise.

Prezident Si zdůraznil, že tyto snahy vítá a je rád, že si lídři Evropy uvědomují důležitost dialogu. Čína a Evropa jsou dvě hlavní síly, velké trhy a velké civilizace na světě. »Čína bude dlouhodobě udržovat svou evropskou politiku stabilní, bude i nadále vnímat Evropu jako nezávislou sílu v multipolárním světě a zůstane oddána vztahu mezi Čínou a Evropou, který nebude zacílen na žádnou třetí stranu, nebude jí podroben ani jí kontrolován. Jen čisté vztahy mezi Čínou a Evropou přispívají k blahobytu obou stran a stabilitě a prosperitě světa jako celku,« řekl Si Ťin-pchin.

Podle všeho si tak Evropská unie stále více uvědomuje, jak velkou roli na ekonomickém i politickém poli hraje Čína jako druhá největší ekonomika ve světě. A vnímají také Čínské snahy o mírovou cestu rozvoje. Což může být velmi nepříjemnou zprávou pro USA. »Upřímný a konstruktivní dialog s Čínou a neustálý rozvoj vztahů mezi EU a Čínou jsou klíčové pro mír a stabilitu v Evropě,« nechala se slyšet Leyenová.

Čína jako garant míru na Ukrajině

Francouzský prezident Emanuel Macron na Čínu spoléhá jako na nejdůležitějšího aktéra mírového vyjednávání v rámci Ukrajinské krize. »Francie vyzývá k obnovení politických jednání a urovnání krize diplomatickými prostředky k dosažení trvalého míru v Evropě. Doufám, že Čína vyvine společně s Francií vytrvalou snahu o ukončení krize a že se Čína stane garantem této cesty k míru,« řekl Macron.


Emanuel Macron spoléhá na pomoc Číny a jejího prezidenta Si Ťin-pchinga při vyjednávání míru na Ukrajině.

Prezident Si Ťin-pching znovu potvrdil odhodlání Číny usnadnit mírová jednání a politické urovnání ukrajinské krize. Čína je připravena vydat společnou výzvu s Francií mezinárodnímu společenství a Si Ťin-pching proto zopakoval podmínky, které podle Číny jedině mohou zajistit klid: »Chcete-li mír, musíte zůstat racionální. Buďte zdrženliví a nepodnikejte kroky, které by mohly způsobit další zhoršení krize nebo dokonce vymknutí kontrole,« apeloval na všechny země Čínský prezident.

Dodal, že je nutné: »přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, vyhýbat se útokům na civilisty nebo civilní zařízení a chránit ženy, děti a další, aby se nestaly obětmi konfliktu. A také vážně ctít mezinárodní závazek, že se nesmí používat jaderné zbraně a vést jaderné války. Je nutné postavit se za jakýchkoli okolností proti použití biologických zbraní a postavit se proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná civilní jaderná zařízení.«

Ale nejdůležitějším krokem je co nejdříve obnovit mírová jednání. »Je nutné dodržovat cíle a zásady Charty OSN, vyhovět legitimním bezpečnostním obavám všech stran, usilovat o politické urovnání a podporovat vyváženou, efektivní a udržitelnou evropskou bezpečnostní architekturu,« nastínil cestu a předpoklady k úspěchu Si.

Samotné jednání o míru ale není všespasitelné. Většina zemí se kvůli ukrajinské krizi potýká více či méně s ekonomickými následky. »Musíme proto společně řešit vedlejší účinky ukrajinské krize v potravinářství, energetice, financích, dopravě a dalších oblastech a snížit negativní dopad ukrajinské krize na svět, zejména na rozvojové země,« upozornil Čínský prezident a dodal, že: »neustálé opakování příběhů o takzvané ‚demokracii vs autoritářství‘ a rozdmýchávání nové studené války přinese světu pouze rozdělení a konfrontaci. Je důležité udržovat otevřené a důvěryhodné prostředí pro spolupráci.«

Ekonomický rozvoj je přednější než předsudky

Ačkoliv je Francie považována za jednu z hlavních »západních zemí«, důležitou ekonomicky i politicky, francouzský prezident si uvědomuje, že svět se mění. »Zaznamenal jsem hlubokou historickou transformaci, která se odehrává ve světě. Čína a Francie jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN jsou hlavní země s tradicí nezávislosti a pevní zastánci multipolárního světa a větší demokracie,« řekl Macron. Podle něj má Francie i Čína v mezinárodních vztazích schopnost a odpovědnost povznést se nad rozdíly a překážky. Tato západní země pochopila, že v této době plné změn je důležité držet se celkového směru komplexního strategického partnerství, které musí být stabilní, vzájemně výhodné, podnikavé a dynamické. A že toho jde dosáhnout pouze praktikováním skutečného multilateralismu a humanismu pro globální mír, stabilitu a prosperitu všech zúčastněných stran.

Prezident Xi poukázal na to, že současná návštěva prezidenta Macrona a předsedkyně EK von der Leyenové v Číně demonstruje pozitivní touhu Evropské unie rozvíjet skutečně pozitivní vztahy s Čínou. Aby to ale fungovalo, měly by obě strany vzájemně respektovat svou suverenitu a územní celistvost, respektovat své základní zájmy a správně řešit a zvládat rozdíly.

Čína ve směru k Francii nadále nabízí podanou ruku ke spolupráci. »Obě země by měly zůstat oddány vzájemnému prospěchu a společnému rozvoji. Snaha Číny o vysoce kvalitní rozvoj a otevírání se vysokým standardům přinese i Francii ještě širší tržní příležitosti.« Během návštěvy došlo i na podpisy mnoha strategických smluv a dokumentů. Francie se tak zavázala spolupracovat s Čínou na prohloubení spolupráce v oblastech jako je agropodnikání a potravinářství, vesmír, letectví i civilní jaderná energetika. Francie se zároveň zavázala, že bude podporovat nové oblasti spolupráce včetně podpory obchodu »zelený rozvoj«, inovací ve vědě a technologiích, podporovat společný vývoj cesty k uhlíkové neutralitě. Obě země předpokládají i společnou podporu mladých talentů, na které si Čína opravdu zakládá. Na druhou stranu Čína doufá, že Francie poskytne čínským podnikům spravedlivé a nediskriminační podnikatelské prostředí.

Čína ale upozornila, že i Francie se musí pokusit o rozvoj lepších podmínek nejen s Čínou, ale i mezi dalšími zeměmi. Zvláště těmi, které patří mezi rozvojové. »Ve složitém světě neustále sužovaném vleklou ukrajinskou krizí, s ochabujícím globálním oživením, neustálými problémy na finančních trzích a rostoucími obtížemi, kterým čelí rozvojové země, musí Čína a EU zůstat odhodlány k dialogu a spolupráci. Je nutné prosazovat světový mír a stabilitu, podporovat společný rozvoj a prosperitu nejen mezi velkými ekonomickými mocnostmi, ale mezi všemi zeměmi. A společně řešit globální výzvy tak, aby byl zajištěn rozvoj světové společnosti,« dodal Si Ťin-pchin

Helena KOČOVÁ, Peking

FOTO – CCTV

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.