Miao se stříbrnými korunami

od redakce

Čína, to nejsou jen supermoderní města, které v zemi rostou jako houby po dešti. Čína, to jsou také tisíce let historie tvořené různými národy a etniky, kterých je v zemi 56. Jednou z nejzajímavějších etnik je Miao. Tito lidé jsou známí především svými barevnými kroji doplněnými o stříbrné šperky, kdy ženy nosí obrovské stříbrné čelenky či koruny. Ovšem i jejich životní styl je velmi zajímavý. A aby prastaré zvyky a odkazy předků zůstaly ve velmi rychle se modernizující Číně zachovány, vznikají památkově chráněné kulturní vesnice, jako je třeba vesnice Mengwu Miao v jihočínské autonomní oblasti Kuang-si.

Při vstupu do vesnice vás uvítají místní lidé v krojích, ženy v červeném a muži v bílých košilích s vestami, hrou na jedinečné píšťaly zvané Lusheng. Další hudebníci je doplňují hrou na flétny, měděný buben, ústní varhany, xiao (vertikální bambusová flétna) a suony. Ovšem hudba není nijak líbezná, je to spíše nesymetrický souzvuk. I písně tohoto etnika, které mohou mít od jen několika po 1500 slov, nejsou zrovna harmonické. To ale nemění nic na autenticitě a jedinečnosti hudby, ale i tanců lidu Miao.

Podpora etnických skupin

O Číně se na takzvaném Západě traduje, že nejsilnější a nejlidnatější etnikum Chan utlačuje ostatní etnika. Opak je pravdou. Čína si uvědomuje důležitost historických i kulturních kořenů a naopak etnické skupiny podporuje a počet příslušníků všech minoritních skupin díky dřívější možnosti mít oproti etniku Chan více dětí neustále roste. Etnikum Miao má dnes více jak 9 milionů lidí. V Číně, která má 1,4 miliardy obyvatel, to není mnoho, ale z našeho středoevropského pohledu je to slušný počet.

Lidé Miao tvoří největší etnickou skupinu v jihozápadní Číně. Termín Miao není označením pro toto etnikum samo o sobě. Používá se pouze při mluvení v mandarínštině. Lidé Miao si ve svém dialektu říkají Hmong. Obývají většinou hornaté oblasti v provinciích Kuej-čou, Jün-nan, Chu-nan, Čchung-čching, Hainan a Kuang-si. Již za dynastií Qin a Han před 2000 lety žili předci lidu Miao v západní části dnešního Hunanu a ve východní části dnešního Guizhou. V čínských dokumentech z období Tang a Song (618-1279) byli označováni jako Miaos. Postupně se ale rozšířili do dalších provincií.

Vzhledem k jejich počtu jsou některé zvyky, hudba i kroje v jednotlivých provinciích různé, ale všechny pocházejí z jedněch kořenů. A proto, že obývají poměrně rozsáhlou část Číny, liší se tak, jako u nás na Moravě, dialekt oblast od oblasti a může se stát, že lidé ze vzdálených provincií si ani nebudou plně rozumět.

Živý skanzen Mengwu

Vesnice Mengwu je jednou z mnoha kulturních turistických atrakcí, která funguje nejen jako živý skanzen, ale také jako místo chránící kulturu a zvyky etnika. A tak jako u nás i lidé Miao mají své uvítací rituály. Mezi ně patří nabídnutí čaje, pro otrlejší rýžové víno. V některých vesnicích mají zajímavý rituál pro odvážně, který spočívá v pití vína nalévaného skrze dvě bambusové trubky rovnou do úst hosta. Pokud vydrží pít po dobu zpěvu písně, obstál. Rýžové víno je ale velmi slabé, sladké a lahodné, takže je to vlastně osvěžující zážitek.

Protože lidé Miao žijí v přírodně bohaté krajině plné lesů, jsou tradiční domy postavené ze dřeva a zastřešeny jedlovou kůrou, došky nebo dlaždicemi. Zvířata bývala často držena v přízemí a lidé bydlí v patrech, tak jako tomu bylo u nás. Bohatá je i kuchyně, která vychází z úrody na malých políčcích u vesnic. Hlavní složkou kuchyně je rýže, kukuřice, sladké brambory a proso, ale i dary lesa, jako jsou houby. Oblíbené jsou i různé druhy klobás.

Ve vesnici najdete ukázky tradiční kuchyně a společenských místností s ohništěm uprostřed, kde vám rádi uvaří místní jedinečný čaj se sladkou pufovanou rýží. Ale najdete zde i prodejny s místními výrobky. A to nejen s potravinami, ale třeba i jedinečnými hudebními nástroji. Etnikum Miao je známé i díky batikování. Jejich batiková technika je stará 1000 let. Na bílou látku se nejprve nakreslí vzor nožem namočeným v horkém vosku. Potom se látka vyvaří v modrém barvivu. Vosk taje a zanechává bílý vzor na modrém pozadí. V posledních letech vylepšená technologie umožnila tisknout barevnější vzory a mnoho ručních výrobků Miao se nyní vyváží. Své šaty zdobí ale i výšivkami křížkovým stehem, důmyslným vyšíváním, a mnoho látek si sami tkají.

Dalším jedinečným uměleckým skvostem je zpracovávání stříbra. Ženy etnika Miao nosí mnoho šperků a nejznámější jsou obrovské čelenky, nebo koruny, které mohou být přes dvacet centimetrů vysoké a ozdobené desítkami třpytivých závěsů. Muži naopak nosí jednodušší kroje a unikátní klobouky či čelenky. Turisté si navíc mohou různé kroje sami zkusit, tak jak je to teď v Číně velmi populární.

Turismus jako cesta k záchraně tradic

Celá vesnice je velmi poutavá a turisté sem často jezdí zvláště na nejrůznější oslavy a festivaly, které lidé Miao dodržují. Do oslav patří nejen jedinečná hudba a zpěvy, skupinové tance, tanec přes tyče bubnující na zem, ale také rituální tance tanečníků oblečených do celotělových hábitů se zelenými třásněmi. Tyto pradávní duchové mají chránit vesnici a odhánět zlé duchy. Etnikum Miao vyznává celou řadu bohů a dobrých a zlých duchů.

Zajímavostí je, že vesnice dává i mnoha lidem práci. V této pracuje více než 300 lidí jak v prodejnách, tak v ukázkových sálech či na kulturních představeních. A celé rodiny žijí v okolí, kde dodržují dále své zvyky, hospodářství i jazyk. Samotná vesnice je zasazená mezi nádherné krasové hory, které dominují původním kamenným uličkám i dřevěným domům, jež sem, tak jako v našich skanzenech, byly přemístěny z nejrůznějších koutů v okolí; mají jedinečné kouzlo a nabízejí úchvatné výhledy a panorama. A dokazují, že Čína je skutečně země tisíce tváří, plná úchvatných míst i vstřícných lidí.

Helena Kočová

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.