Složité okolnosti tchajwanské otázky

od redakce

Ne všichni politici v tak zvaném Západním a v anglosaském světě stojí proti Číně. Příkladem může být George Galloway, poslanec britského parlamentu a předseda britské Dělnické strany, který ve spolupráci s CGTN natočil 21minutový koprodukční dokument »Taiwan Untangled« (Tchaj-wan rozmotán). Tento podnětný film se zabývá spletitou tchajwanskou otázkou, zkoumá její historii, současnou situaci a vyhlídky do budoucna.

Jako vypravěč dokumentu přináší George Galloway jedinečný pohled na věc. Jednoznačně zdůrazňuje, že právní status Tchaj-wanu nebyl nikdy zpochybněn. Ze zaznamenaných dějin je naprosto zřejmé, že Tchaj-wan byl vždy nedílnou součástí Číny.

Základem čínsko-amerických vztahů jsou tři společná čínsko-americká komuniké, v nichž se uvádí, že »existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je součástí Číny«. Nicméně i přes uznání skutečnosti, že existuje pouze jedna Čína, USA zachovávají v otázce Tchaj-wanu strategickou nejednoznačnost. »Opakují, že se zavázaly k politice jedné Číny, ale pak ji různými způsoby podkopávají,« uvedl Joseph Gerson, spolupředseda Výboru pro rozumnou americko-čínskou politiku.

Ke skutečnému účelu strategické nejednoznačnosti USA se vyjádřili v i další odborníci: »Skutečný strategický cíl USA byl velmi jasný: chtějí zabránit integraci Číny se zbytkem světa. Nechtějí, aby se Čína rozvíjela,« řekl Victor Gao, viceprezident Centra pro Čínu a globalizaci (CCG). »Je to jako chtít po bratrech a sestrách, aby mezi sebou bojovali,« použil zde Gao přirovnání.

Provokace ze Západu

USA navíc do svého konfrontačního přístupu zapojují i své evropské spojence, přestože většina Evropanů neusiluje o »odpojení« nebo »zbavení se rizika« vůči Číně, natož o »skutečnou válku«. Prohlášení »ministra zahraničí« EU Josepha Borrella ohledně »svobody plavby« na Tchaj-wanu, kontroverzní návštěva bývalé britské premiérky Liz Trussové na Tchaj-wanu, její výzva k vytvoření amerického »jaderného deštníku« v regionu, stejně jako označení Číny za »největší nebezpečí« současným premiérem Velké británie Rishi Sunakem, to vše přispívá ke zvýšenému riziku jaderného konfliktu. Z »tchajwanského ježka« se stává »dikobraz«. Obyvatelé tchajwanského regionu tak mají dobrý důvod pociťovat obavy o svou budoucnost.

Jak by budoucnost dopadla na pevninu a tchajwanský region? Wang Bingzhong, mluvčí Nové strany, se domníval, že USA »tlačí Tchaj-wan k výzvám, k překročení červené linie principu jedné Číny«, ale »raketový vzestup Číny na světové scéně stojí jako její vlastní impozantní odstrašující prostředek proti takovým svéhlavým ambicím«. Chen Fuyu, ředitel organizace Cross-Straits Ben Post, vyzval obyvatele tchajwanského regionu, aby »využili této historické příležitosti«, kterou představuje mírový vzestup Číny, a dosáhli »efektivního rozvoje«.

Mladí tchaj-wanci chtějí mír

Paralelně s Gallowayem se k jeho názorům hlásí protiimperialistický rapper Zhong Xiangyu. Poukazuje na to, že pro většinu lidí v oblasti Tchaj-wanu platí, že si myslí, že »mají kořeny na pevnině«, a »ve skutečnosti je nepopírají«.

Podobně optimistický pohled na budoucnost mají i další mladí lidé na Tchaj-wanu. Obyvatel Tchaj-peje Chen Chongzhen vyjádřil svůj optimismus, že »nastane mírumilovnější světové prostředí«, a představil si budoucnost, kdy »Tchaj-wan může žít v míru s pevninou, a dokonce [směřovat] ke sjednocení«. Xiangyu rovněž vyjádřil své upřímné přání: »Doufám, že Tchaj-wan nebude využíván zahraničními mocnostmi jako vyjednávací žeton při jednáních s Pekingem, a doufám, že lidé zde a na pevnině budou budovat více mostů a budou spolu udržovat více vzájemných kontaktů v dobré víře.«

Tchaj-wan uvažuje o své budoucnosti a stojí před volbou: být pouhou »šachovou« figurkou, kterou manipulují Spojené státy, nebo aktivně usilovat o mírové sjednocení s pevninou. Nadějné vyhlídky Chongzhena a Xiangyua vrhají světlo na možný směr, kterým se budoucnost může ubírat. Je však nezbytné poznamenat, že bez ohledu na to, jak se bude budoucnost vyvíjet, »je to příběh mezi čínskou pevninou a Tchaj-wanem« a vnější strany by se měly zdržet zasahování do tohoto příběhu.

CGTN, přeložila Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.