Svět zleva. Mládež a politika v Austrálii

od redakce

Politické strany, jež se nedokázaly postarat o jisté zaměstnání, dostupné bydlení a činnost ve prospěch klimatu, začínají ztrácet na významu. Mlčenlivá generace a boomeři (boomers; lidé narození v době rozmachu porodnosti, tzv. baby boomu, v letech 1945-65; pozn. překl.) obyčejně volí pravici a volební návyky generace X (lidí narozených v době 1966-80) se během jejich života příliš nezměnily. Mileniálové (mladí narození v letech 1981-2000) se nechovají tak, jak se očekávalo. Co je však ještě nového? Tentokrát jde o jejich volební návyky a pro koalici to znamená velmi špatnou zprávu.

V Austrálii předchozí tři generace – tichá generace, baby boomers a generace X – všichni v mládí obvykle volili levici. Nyní se zdá, že mlčenlivá generace a boomers obyčejně volí pravici a volební návyky generace X se za jejich život příliš nezměnily. Ale jak stárnou mileniálové, zdá se, že jdou zcela opačným směrem. Více doleva. Trend, kdy se předchozí generace s přibývajícím věkem pohybovaly doprava, zatímco mileniálové doleva, je vidět napříč anglicky mluvícím světem. To je velký problém pro pravicové strany, protože mileniálové tvoří stále větší podíl voličů a mělo to dopad na poslední federální volby. Podle údajů australské volební komise jsou nyní čtyři volební okruhy, kde lidé mladší 40 let tvoří více než 45 % oprávněných voličů: Melbourne, Sydney, Brisbane a Griffith. Griffith je sídlem v Brisbane.

Brisbane i Griffith přešly k Zeleným, což znamená, že Zelení mají nyní tři z první čtyřky. Koalice ztratila 18 křesel a vládu, přičemž téměř všechna křesla ztratila ve velkých městech. Jediné světlé místo pro koalici bylo, že nepřišla o žádná venkovská křesla. Venkovská křesla jsou starší. Deset volitelů s nejmenším podílem lidí mladších 40 let jsou vesměs venkovská křesla (přičemž Národovci jich mají pět). To jsou křesla, která budou mileniály nejpomaleji získaná. Ale i zde je demografie proti koalici. Města rychle rostou, což znamená, že podíl městských volitelů roste, zatímco venkovská křesla ubývají. S vymíráním starších generací budou mileniálové stále více ovládat větší počet volitelů. Pokud budou nadále volit levici, bude to pro koalici katastrofální. Ale proč mileniálové s přibývajícím věkem nadále volí levici? Nejspíš existují tři hlavní důvody a všechny jsou spojeny s jejich ekonomickým blahobytem.

Nejisté zaměstnání

Prvním z nich je nárůst nejisté práce. Ať už jde o příležitostná zaměstnání, fingované uzavírání smluv nebo najímání pracovních sil, počet nejistých pracovních míst roste a nejvíce jsou postiženi mladší pracovníci. Mileniálové se řídili radami svých rodičů. Pilně studovali a rekordní počet z nich získal vysokoškolské vzdělání. Jistá, dobře placená pracovní místa, slíbená těm, kteří tvrdě pracovali, se však neobjevila. V roce 2021 měl vysokoškolské vzdělání každý čtvrtý nezaměstnaný. Nezaměstnanost sice může být na historických minimech, ale pokud pracovní místa nejsou jistá, pak lidé nejsou schopni plánovat budoucnost. Růst mezd také téměř neexistuje už deset let. Reálné mzdy, vaše mzdy po očištění o rostoucí ceny, za posledních 11 let poklesly.

Ekonomická nabídka jistého, stabilního a dobře placeného zaměstnání, předložená předchozím generacím, mileniálům nabídnuta nebyla. Koalice je otevřeně nepřátelská k jakýmkoliv změnám v zákonech o pracovněprávních vztazích, které by zajistily větší bezpečnost práce a daly zaměstnancům větší vyjednávací sílu. Zcela se postavila proti nedávným mírným změnám v zákonech o IR (pracovněprávních vztazích), které předložila Strana práce. Očekává se, že další změny, které by se pokusily omezit nejistou práci, budou předloženy letos. Největšími vítězi těchto změn budou pravděpodobně mileniálové.

Dostupnost bydlení

Druhým důvodem je bydlení. Bydlení dává rodinám stabilitu a jistotu. Robert Menzies, nejdéle sloužící australský premiér a zakladatel Liberální strany, to chápal. Jeho vláda měla specifickou politiku zvyšování míry vlastnictví domů. Menzies věřil, že lidé se spíše usadí a budou podporovat svou komunitu, pokud budou vlastnit její část. Dnešní liberálové mají na bydlení úplně jiný pohled. Vidí ho jako investici, způsob, jak lidé vydělávají peníze. Postavili se proti politice, která by bydlení učinila dostupnějším. Politice jako je rušení daňových úlev pro investory do nemovitostí nebo velká expanze do veřejného bydlení.

Koalice možná doufá, že až boomeři vymřou, předají svá rozšířená majetková portfolia mileniálům, dají jim ekonomickou jistotu a doufají, že je přesunou k volbám konzervativců. Ale vzhledem k tomu, že průměrná délka života se nyní pohybuje na 80 letech a stále roste, bude mnohým mileniálům před dědictvím přes šedesát a více let.

Klimatická změna

Pro předchozí generace byla existenční hrozbou jaderná likvidace a studená válka. Koalici se podařilo přesvědčit mnoho lidí, že právě ona je tou stranou, která má nejlepší předpoklady pro to, aby před tím poskytla ochranu. Současnou existenční hrozbou je změna klimatu a koalice je buď rozpolcená, nebo se v některých případech otevřeně staví proti krokům, které jí mají zabránit. Dopady změny klimatu jsou nyní jasné a budou se jen zhoršovat. Mladší lidé neúměrně ponesou břímě nečinnosti v oblasti změny klimatu, takže není těžké pochopit, proč se zdráhají volit strany, které nejsou ochotné jednat.

Tato tři témata – nejistá práce, dostupnost bydlení a změna klimatu – znamenají, že mileniálové mají menší podíl z přínosů ekonomiky a jsou méně zabezpečeni než předchozí generace. Koalice s tím nemusí dělat nic. Strany, které ignorují obavy důležitých kohort voličů, jsou však obvykle odměněny prodlouženou dobou v opozici. Pro Labour Party to ale nemusí být nutně všechno růžové. Nestačí slibovat kroky, které zlepší životní úroveň mileniálů. Musí tyto problémy napravit. Pokud mileniálové dospějí k názoru, že ani jedna z velkých stran nic reálného nezmění, začnou hledat jinde.

Teals (místní výraz pro nezávislé kandidáty nebo malé strany; pozn. překl.) toho využili při posledních volbách a v boji proti změně klimatu postupovali razantněji než kterákoli z velkých stran. Některé z nich, jako Sophie Scampsová v Mackellaru, také kandidovaly za dostupné bydlení. Zelení tvrdě kandidovali za všechny tři skupiny voličů z Brisbane, s nimiž měli tak velký úspěch. Labour Party provedla mírné změny v zákonech o IR a letos pravděpodobně přinese další změny. Její rétorika o změně klimatu byla dobrá, ale skutečné akce se zatím nedočkáme. A její politika dostupnosti bydlení je neúčinná a nic reálného nezmění. Rostoucí význam mileniálů jako volebního bloku přináší seismický posun do australské politiky a pro vládnoucí koalici (Národovci a Liberálové) to je hodně špatná zpráva. Politické strany budou muset přestat jen slibovat lepší pracovní místa, dostupnější bydlení a akce v oblasti klimatických změn a místo toho sliby skutečně plnit. Stranám, které tak neučiní, hrozí, že se stanou bezvýznamnými.

Matt GRUDNOFF, The Guardian, Londýn

Z portside.org přeložil Vladimír SEDLÁČEK

  • (Matt Grudnoff je hlavním ekonomem a ředitelem ekonomického programu v The Australia Institute.)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.