Ukrajina se musí rozhodovat sama. Indický pohled

od redakce

Stává se to i v osobním životě – někdo, kdo trvá na tom, že vám pomáhá, vás neustále sune směrem k újmě, a dokonce ke zkáze. Zdá se, že něco podobného, bohužel, v poslední době potkalo i Ukrajinu – ti, kdo trvali na pomoci této zemi, ji ve skutečnosti stále tlačili ke krachu. Ukrajina ale musí rozhodnout o svém budoucím rozvoji a míru nezávisle.

Bylo jistě možné, aby Ukrajina měla s Ruskem vztah míru a spolupráce. V tomto procesu sklízela výhody geografické blízkosti země velmi bohatě obdařené energetickými zdroji. Všechny důkazy naznačují, že Rusko bylo ochotno, a dokonce připraveno, za to nabídnout pobídky související s jeho bohatými energetickými zdroji. To by bylo dobré i pro vnitřní harmonii a jednotu Ukrajiny, protože podstatná část jejích obyvatel, zejména na východě země, je rusky mluvící. Většina lidí na Ukrajině si to uvědomila a volila kandidáty, strany a vůdce oddané přátelství s Ruskem. To se změnilo, když se USA s některými spojenci začaly příliš vměšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny, s převládajícím cílem udržet ukrajinskou politiku nepřátelskou vůči Rusku, jít až do míry svržení demokraticky zvolené vlády a k dosazení proamerického, paktu NATO nakloněného režimu. Poté byli ti v ukrajinském vládnoucím seskupení tlačeni a přemlouváni, aby v tom různým způsobem pokračovali, až do té míry, že přibývalo nespravedlností a zvěrstev vůči rusky mluvícímu lidu. Neonacisté za to zodpovědní byli ozbrojeni a Rusko nepřiměřeně provokováno.

Jaké byly důsledky a kam to vede? Lidé na Ukrajině bezpochyby procházeli jedním z nejtěžších, nejtíživějších a nejnejistějších období své historie. Nyní je nutné podívat se na problémy Ukrajiny z hlediska blahobytu ukrajinského lidu, místo aby byli lidé nuceni hrát roli, jež je jim přisouzena ve schématech jiných. Nejvýznamnějšími příčinami strádání jsou ruský vstup a dlouhotrvající pokračující snahy USA využít Ukrajinu jako pěšáka ve své zástupné válce s Ruskem, které trvají už léta a nejeví známky ústupu ani přes jejich vysoké náklady pro obyvatele Ukrajiny.

Ruský vstup i využívání Ukrajiny jako pěšáka zástupné války USA/NATO proti Rusku by měly být ihned zastaveny. Zároveň by měla být na Ukrajině kontrolována bojová uskupení s fašistickými sklony, stejně jako činnost různých překupníků. Také nadměrná militarizace a nasycení společnosti zbraněmi a měl by být poskytnut mnohem větší prostor pro demokratické vyjádření názorů obyčejných lidí beze strachu. Měl by být kontrolován nadbytek zbraní, volně se pohybujících s nežádoucími osobami. Měla by být podstatně posílena humanitární pomoc a vytvořeny podmínky pro návrat osob vysídlených vnitrostátně i v zahraničí. Rozhodnutí o budoucnosti Ukrajiny by měl přijímat její lid a jeho skuteční zástupci, a ne ti, kteří jednají jménem či pod silným vlivem velkých mocností.

Dohodou mezi Ukrajinou a Ruskem by mělo být co nejdříve vyhlášeno zastavení palby. To mohou usnadnit diplomaté a lídři neutrálních zemí. Příměří může být dočasně vyhlášeno na základě linie kontroly či jakékoliv výměny nebo stažení, na němž se strany mohou okamžitě dohodnout, zatímco konečné rozhodnutí o územích může být přijato později (možná až o dva roky), až budou vytvořeny podmínky míru a stability na základě vzájemných opatření důvěry a spolupráce. Pak může být na sporných územích uspořádáno důvěryhodnější referendum nebo mohou být použity způsoby demokratického rozhodování, které jsou v souladu s přáním a blahem postižených lidí. Obě strany by se měly dohodnout na zachování míru a po příměří by neměly probíhat akce pomsty či násilí a měly by být podniknuty důrazné kroky proti podněcovatelům násilí ze strany úřadů. Po zastavení palby by měly následovat kroky k vytvoření důvěry a posílení míru a spolupráce Ukrajina – Rusko. Bude-li třeba, užitečnou roli mohou sehrát i neutrální státy.

Velkou prioritou by měla být obnova poškozených oblastí a usnadnění návratu těch, co odešli, aby se vrátili domů a pracovali na Ukrajině, aby ti, kteří se chtějí vrátit, tak mohli učinit za příznivých podmínek, zatímco těm, kteří našli uspokojivá řešení jinde, by mělo být umožněno zůstat tam tak dlouho, jak chtějí. Zájmy lidí v oblasti hospodářského udržitelného rozvoje by měly být dobře chráněny a neměly by se promrhávat na podporu velkých obchodních společností či oligarchů. Budoucí rozvoj by měl klást důraz na rovnost, spravedlnost a ochranu životního prostředí. Zejména v souvislosti se zemědělstvím by mělo být odmítnuto a zvráceno převzetí obrovských částí půdy nadnárodními nebo jinými společnostmi a oligarchy, naopak zájmy půdy a obživy zemědělců by měly být chráněny. Mělo by být kontrolováno rostoucí znečišťování zemědělství, aby Ukrajina mohla zůstat ošatkou pro poskytování zdravých potravin, což je role, pro niž je přírodou obdařena. I když musí být uspokojeny legitimní potřeby obrany, mělo by se zabránit přílišné militarizaci a přebytku zbraní, aby omezené zdroje mohly být lépe využity pro obnovu země, správnou výživu, zdraví, bydlení, vzdělání a ochranu před nepříznivými podmínkami v době změn klimatu. Možnost škod způsobených katastrofami včetně jaderných, průmyslových a důlních by měla být minimalizována.

Ukrajina by měla usilovat o přátelské a mírové vztahy se všemi zeměmi, které budou nápomocné jejím potřebám obnovy a rozvoje. Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším a největším sousedem Ukrajiny je Rusko s historicky nejužšími vztahy, měla by Ukrajina přikládat přátelským vztahům s Ruskem obzvláště vysokou prioritu. Měla by se vyvarovat, aby se stala stranou jakýchkoliv plánů vojenských paktů, jako je NATO, na obklíčení nebo zacílení na Rusko. A měla by dbát, aby usilovala o přátelské vztahy se všemi zeměmi, protože je to nezbytné pro obnovu a snížení utrpení lidí.

(Bharat Dogra je čestným svolavatelem Kampaně na okamžitou záchranu Země /Campaign to Save Earth Now/. Mezi jeho poslední knihy patří Planet in Peril /Planeta v ohrožení/, Protecting Earth for Children /Ochrana Země pro děti/ a A Day in 2071 /Den v roce 2071/.)

Překlad z countercurrets.org Vladimír SEDLÁČEK

Popiska k foto:

USA a jejich spojenci posílají Ukrajině peníze i zbraně. Balík nové vojenské pomoci má např. obsahovat munici pro raketomety HIMARS. V těchto dnech by USA měly dodat dva systémy protivzdušné obrany NASAMS. Washington dosud vyčlenil na zbraně a další vybavení pro Kyjev téměř 18 miliard dolarů (přes 442 miliard Kč). Na snímku americký vojenský letoun se zásilkou vojenského vybavení a munice na kyjevském letišti.

Bharat DOGRA, 26. října

FOTO – ČTK/AP

Přečtěte si další články

28 komentáře

Ocásky, samé ocásky.... 12/11/2022 - 00:19

Děkujeme za zprávy z Vietnamu.
Copak dělá náš vzor Rusko?
Kazachy a kubánské soudruhy už známe.
Na co jsou Číňanům 1% komunisté bez vlivu?!?

Jan Gavroch 12/11/2022 - 00:11

Jak těm dědkům v komentářích cvakání vzteky zuby. Pepík má taky protetiku? Stejně je to vlastenec a bojovník. A za tu Katyň vězeň svědomí

fronda 11/11/2022 - 23:30

Zrušení diskuse je každopádně jedním z dlouhé řady hloupých rozhodnutí.

panucetni 12/11/2022 - 00:21

V létě měli nabírat redaktory. To vypadá na konec přes zimu. Vliv 0, peníze 0, reklama NULA…

PetJednaLenin 11/11/2022 - 18:39

Soudruzi přátelé tak znovu, sejdeme se na IPORTAL24.CZ s mladým Kojzarem

fronda 12/11/2022 - 23:44

Taky rušit diskusi? Ti se tak snadno nedají.

Gustav®️ 11/11/2022 - 17:14

BLBĚNO VILMO, váš Vůdce 2015.

Tomio Okamura: Zrušme financování politických neziskovek. Žádáme zrušení státního financování všech tzv. politických neziskovek. Jsou jen parazité přicucnutí na veřejné peníze.

preceda 11/11/2022 - 17:15

Účet SPD: 2900839572/2010, budeme rádi za každý příspěvek na naší činnost. Co si o tom myslíte Vy? A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte

Vilma 11/11/2022 - 17:15

Musíme se všichni spojit a netříštit síly

Gustav®️ 11/11/2022 - 17:17

PITOMIO 2022

SPD připravuje vlastní politický institut. Státní příspěvek na politický institut se pohybuje v milionech korun ročně. Po říjnových volbách na peníze od státu dosáhne i SPD

preceda 11/11/2022 - 17:20

NECHCI, TO NENÍ ŽÁDNÝ BYZNYS

Každý institut musí zveřejňovat výsledky své činnosti. Příspěvek na podporu činnosti institutu se nesmí použít na financování volební kampaně. Hospodaření institutu kontroluje Úřad pro dohled….

KSČ důrazně protestuje !! 11/11/2022 - 15:52

Velmi hořký konec může mít loňské senzační vítězství rakouských komunistů v Grazu. Radnice, vedená poprvé v historii města komunistickou starostkou, už zřejmě nebude schopná splácet dluhy, které za krátkou dobu nadělala a Grazu hrozí insolvenční řízení.

fronda 11/11/2022 - 23:28

Naproti tomu komunisté v Československu hospodařili zodpovědně a takřka bez dluhů.

fanoušek 1:NULA 12/11/2022 - 00:13

Překvapení?

PetJednaLenin 11/11/2022 - 15:12

Frondo tak se rozloučíme i s ostatními přáteli. Během pár týdnů se mi podařilo diskuzi na vaší pravdě zrušit. Vy rudá čeládko

fronda 12/11/2022 - 23:42

No, pravičáci nemají argumenty, tak se snaží poškozovat své protivníky různými špinavostmi.

fronda 10/11/2022 - 00:51

Ta Indie si dost zahrává. Aby nebyla po Rusku a ČLR další na řadě.

Ovšem autor má pravdu, o Ukrajině by měli rozhodovat ukrajinští občané, jako tomu bylo do puče v roce 2014.

Od té doby rozhoduje o Ukrajině (resp. o pučisty okupovaných územích) americký režim prostřednictvím loutkové kyjevské diktatury.

Yurri Simon 11/11/2022 - 11:04

Tak na ruSSáky to, jak se zdá, zatím stačí.. :)))

A to ještě NATO nevystřelilo ani ze vzduchovky.. :)

fronda 11/11/2022 - 23:31

Americkému režimu prostě nikdy nešlo o svobodu, demokracii a lidská práva. Vždycky jen o moc a peníze.

svědomí 12/11/2022 - 00:14

Obchod a vliv.. . Furt lepší než decimace vlastního národa, oblíbený zvyk komunistů

fronda 13/11/2022 - 23:28

Absurdní tvrzení.

KOMUNISTE 11/11/2022 - 15:13

Také nás zajímá co Kazachstán a Kuba

fronda 10/11/2022 - 00:48

Lidé se báli Skálovi podepisovat, protože by jim mohly hrozit represe ze strany Hnědalova režimu. Však už je řada odpůrců režimu politicky pronásledovaných, někteří jsou i ve vězení.

fronda 10/11/2022 - 00:46

To jsem nepsal.

fronda 10/11/2022 - 00:44

To jsem nepsal.

Jan Gavroch 09/11/2022 - 23:41

Načítání stránek zahraničních DEZINFORMAČNÍC webů je RYCHLEJŠÍ než českých webů, které povolil NIC.CZ
Z DEZINFORMAČNÍHO webu : Rusi odešli z Cherstonu, zůstali tam jen lidé, kteří se starají o bezmocné- nemocné, staré, zmrzačené. Britští a Polští vojáci po nic střílí z . Nějací britští bankéři, obchodníci, velkostatkáři – etničtí feudálové,a někteří další kapitalisté , připravují, prostřednictvím britské armády, útok na Krym útoku se mají mimo Britanie zúčastnit USA a Polsko. Vojáci USA,, se připravují k útoku na Ukrajinu přes Moldavii.

svaty_vaclav 09/11/2022 - 17:00

Sledujte @neCT24

Jak to tak vypadá, tak webová Naše Pravda pomalu utlumuje diskuse pod články. Pod některými články je dnes diskuse zrušena. Bylo by to úplně dobře, kdyby Naše Pravda diskuse pod články zrušila úplně. Komunistické noviny Naše Pravda by se z antikomunistické platformy staly zase plně komunistickými novinami. Nikdo nemá náladu vyhýbat se zde stále antikomunistickým zvratkům, které nejsou k ničemu, jen tady smrdí. Antikomunisti mohou táhnout se svým antikomunismem kam chtějí, jistě je tam uvítají.

…………………

Rusové jsme s vámi.
Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ………..

Sledujte @neCT24

Yurri Simon 11/11/2022 - 11:03

Opět se ti zasekla deska, ruSSáckej blbane.. :)) A zatímco sem kopíruješ ten tvůj stejný blábol stokrát po sobě, nijak to, jak se zdá, nepomáhá těm tvým ruSSáckým, fašistickým dobytkům, co od středy zdrhají před Ukrajinci jako krysy..! :)))

Potvrzeno: Ukrajina používá dělostřelecký zázrak jménem Excalibur. Rusy drtí bez šance na záchranu.
https://vedazive.cz/technika/navadeny-excalibur-je-velmi-presny/?

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.