Věznění ukrajinští komunisti, bratři Kononovičovi: Vrahem bude agent SBU Kravčuk

od redakce

Současný režim na Ukrajině dlouhodobě potlačuje politickou opozici včetně zákazu fungování komunistických a levicových stran a organizací a věznění jejich členů. Bratři Aleksander
a Mikhail Kononovičové byli coby komunisté zatčeni v Kyjevě krátce po únoru 2022. Prošli si dlouhým vězněním, mučením a dnes jsou pod dohledem drženi v domácím vězení a čelí vážným výhrůžkám smrtí.

Celý pokrokový svět sleduje váš případ – vaše zatčení, věznění, výslechy. Dnes jste na Ukrajině drženi v domácím vězení.Jak se toho podařilo dosáhnout?
Propuštěni z vězení a převedeni do nepřetržitého domácího vězení jsme byli jen díky opakovaným protestům proti našemu zatčení, které pořádali komunisté z řady evropských zemí. Zelenského režim se totiž bojí reakce Evropanů.

Proč jste byli zadrženi a jak zní obvinění, kterému čelíte? Jaké tresty vám hrozí v případě odsouzení?
Původním důvodem zatčení bylo tvrzení, že jsme agenti speciálních služeb Ruska a Běloruska. Až za dva měsíce nám bylo sděleno, že chceme svrhnout vládu Volodymyra Zelenského. Ovšem skutečnou příčinou našeho zatčení je naše působení ve vedení Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny, účast v iniciativě Komsomol za mír a naše protiválečné protesty poblíž amerického velvyslanectví v Kyjevě. Také jsme protestovali proti prodeji půdy kapitalistickým korporacím z USA a Evropy. Obecně je naší hlavní chybou v očích dnešního ukrajinského režimu fakt, že jsme komunisté a antifašisté. Hrozí nám 10 let až doživotí.

Jak vypadá váš běžný den v domácím vězení? Jste pod stálou kontrolou? Jak dlouho může takový trest trvat?
Náš běžný denní režim se příliš neliší od běžného dne ve vězení. Jen tam jsme měli každý den hodinu na vycházku, což dnes máme zakázáno. Nesmíme opustit byt ani na vynesení odpadků, to nám zajišťují naši přátelé. Abychom neupadli do sebelítosti a deprese, tak každý den v rámci možností cvičíme, hodně se snažíme sebevzdělávat čtením klasiků Lenina a Marxe. Uvědomujeme si, že tento trest může trvat neomezeně dlouho. Máme elektronické náramky, které nás nepřetržitě sledují na GPS, navíc třikrát denně přijíždějí policejní hlídky na kontrolu, často i ve tři hodiny ráno. Neustále nás před naším domem hlídá ukrajinská civilní kontrarozvědka SBU.

V České republice byly krátce po únoru 2022 vládou vypnuty některé informační weby a znemožněn přístup k ruským médiím, údajně z důvodu šíření dezinformací a proruské propagandy. I proto se k lidem těžko dostávají informace ohledně skutečné situace v ukrajinské společnosti.Je pro ně pak překvapení, když se dozvědí, že 1. ledna procházejí městy průvody oslavující narození Stepana Bandery a že jsou strhávány antifašistické pomníky. Dějí se tyto věci na popud Zelenského vlády, nebo je skutečně v ukrajinské společnosti dlouhodobě takováto tendence?
Vaše vláda zablokovala neloajální média, protože Česká republika je kolonií USA, a je tak pod vnější kontrolou stejně jako Ukrajina. Česká vláda bohužel není nezávislá, takže dělá vše, co jí Washington nadiktuje. Ukrajinská společnost je nyní velmi vystrašená, lidé se bojí sami sobě přiznat, co se skutečně děje, bojí se říct pravdu, dokonce i příbuzným. Nyní je situace na Ukrajině podobná jako
v Německu 30. let, vládne zde hysterie a strach. Ukrajinská společnost je nasáklá vládní agitací typu »Bandera je hrdina« a podobnou propagandou. Pokud ji tady nesdílíte, nebo dokonce zpochybňujete,
skončíte ve vězení nebo mrtví.

Přes informační blokádu se k nám dostávají informace, že na Ukrajině je již od roku 2014 potlačována politická opozice, komunistické a další levicové strany a organizace byly zakázány, jejich členové perzekvováni, nezávislá média likvidována, prosazovány jsou i zákony namířené přímo proti pracujícím a odborům. Jak moc je situace vážná?
Postavení komunistů a antifašistů je kritické. Jsme postaveni mimo zákon, mohou nás zabít či uvrhnout do vězení. Ve třicátých letech 20. století byl na nás, stejně jako na Židy, vyhlášen hon. Podobně jako v dobách nacistického Německa a okupovaných území. I dnes jsme v pozici nepřátel, které je nutno zlikvidovat. Komunistická strana Ukrajiny, stejně jako další levicové opoziční strany vyznávající antifašistické myšlenky, byly všechny zakázány a zničeny, jejich členové uvrženi do vězení. Naší jedinou chybou je, že jsme vždy stáli na straně míru. Situace je více než vážná. Až to všechno skončí a pravda vypluje na povrch, svět se hrůzou zachvěje, co se tu vlastně stalo.

I přes tyto okolnosti – daří se organizovat komunistické hnutí a nějakým způsobem ovlivňovat boj proti fašismu na Ukrajině?
Bohužel nyní je to prakticky nemožné. Situace našeho hnutí je velmi podobná komunistickému hnutí v nacistickém Německu, jsme téměř úplně zničeni. Lidé jsou zastrašováni, ti statečnější končí ve vězení, zbytek se bojí. Bohužel ne všichni komunisté, kteří se nazývali komunisty, se ukázali jako skuteční bojovníci a ideologičtí soudruzi.

Komunisté v ČR váš případ od počátku sledují. KSČM vydala oficiální stanovisko odsuzující vaše věznění a požadující propuštění. Evropská poslankyně Kateřina Konečná intervenovala spolu s komunisty z dalších evropských zemí u Evropské komise. Mladí komunisté se přidali k iniciativě Světové federace demokratickémládeže (WFDY) za vaše propuštění. Cítili jste, že měl tento mezinárodní tlak nějaký efekt?
Všem komunistům z ČR patří velký dík. Díky vám teď nejsme ve vězení, ale v domácím vězení! Jen díky vašim protestům a vaší podpoře zatím žijeme. Moc si toho vážíme. Jste opravdoví soudruzi a komunisté.

Jaké řešení současné situace by mělo podle vás nastat, aby se Ukrajina znovu stala suverénním subjektem a dokázala využít svůj potenciál přírodních zdrojů nejen k ekonomické prosperitě, ale k celkovému rozvoji společnosti a mohla se integrovat mezi evropské státy?
Pro Ukrajinu je nyní nejdůležitější vymanit se z imperialistického vlivu USA a Evropské unie. Pouze nezávislá politika Ukrajiny povede ke skutečné nezávislosti naší země, k nezávislé politice a existenci nezávislého státu Ukrajina. Aby Ukrajina zaujala své místo mezi evropskými státy, musí se ovšem sama Evropa stát nezávislou na politice USA. Bohužel dnes je Evropa vazalem pod vnější kontrolou Američanů. Dokud Evropa zůstane kolonií Spojených států, mír zde nebude. Konflikty na Balkáně, Ukrajině, v Moldavsku a v pobaltských státech budou pokračovat a válka na evropském kontinentu nikdy neskončí.

Je nějaký způsob, jak vás mohou lidé např. z ČR dál podpořit?
Nejdůležitější je šířit informace o situaci ukrajinských komunistů. Jen díky publicitě naší situace jsme přežili. Velmi nám pomůže, pokud například rozvěsíte plakáty na naši podporu před velvyslanectvím Ukrajiny, to je velmi efektivní způsob.

Je něco, co byste ještě rádi dodali? Nějaké přání, poselství na závěr?
Chceme, abyste věděli, že komunisté a antifašisté na Ukrajině nejsou zlomeni a jsme připraveni
dále bojovat za prosperitu a nezávislost naší vlasti, Ukrajiny. Nemůžeme prohrát, protože jsme komunisté, za námi je pravda vědění a ideologie. Soudruzi, čeští komunisté, přinášejte pravdu a buďte skutečnými komunisty, a pak vše zapadne na správná místa. Děkujeme
moc, přátelé.

Rozhovor vedla Petra PROKŠANOVÁ, překládal Roman ROUN

FOTO – archiv M. KONONOVIČE

PROHLÁŠENÍ

Dne 5. července 2023 vydali bratři Kononovičové prohlášení, ve kterém žádají světové komunistické hnutí o podporu v obavách o svůj život. Čelí závažným hrozbám smrti ze strany úředních osob:
My, bratři Kononovičové, ukrajinští komunisté a antifašisté, apelujeme na WFDY, komunisty, všechny levicově smýšlející lidi a antifašisty Evropy a světa.
Oficiálně prohlašujeme, že Zelenského režim připravuje naši vraždu. Režim nás prostřednictvím současného policisty Jevgenije Kravčuka veřejně a opakovaně varoval před blížící se smrtí. Policista psal výzvy k vraždě na Facebook a aktivně šíří naši adresu bydliště, protože ví, že jsme v domácím vězení a nemůžeme nikam jít, takže jsme v pasti.
Pouze se svolením úřadů může policista veřejně činit taková prohlášení, aniž by se kohokoli bál. Tímto jsme oficiálně prohlášeni za psance, čímž je jasné, že za naši vraždu nebude nikdo potrestán. To je praxe z 30. let 20. století v nacistickém Německu, kde byli komunisté a antifašisté postaveni mimo zákon. Zelenského režim chce provést demonstrativní popravu.
Soudruzi, žádáme vás, abyste vyšli s protestními akcemi na velvyslanectví a konzuláty Ukrajiny, zastoupení Evropské unie, OBSE a dalších úřadů a mezinárodních organizací. Požadujte, aby ukrajinské úřady zabránily zabití antifašistů Kononovičových. Žádáme vás, abyste nás podpořili a zabránili naší vraždě Zelenského režimem.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.