1. máj, svátek práce, míru a empatie

od redakce

Úhlem mého pohledu je empatie, která doplňuje jiné klasické pohledy. Proč 1. máj – svátek i empatie? Empatie je spojená s hodnotami 1. máje a dalšími komunistickými hodnotami.

1. Práce empatických osob přináší větší společenské hodnoty.

2. Osoby s empatií mají větší sklony k míru, k mírové spolupráci. Rozvíjení empatie se uplatňuje jako nejlepší prevence násilí a válka je násilí.

3. Karel Marx a Bedřich Engels měli rozvinutou empatii, která je motivovala hájit zájmy dělnické třídy v rozporu se svými ekonomickými zájmy. B. Engels se řadil mezi kapitalisty, vedl dvojí život.

4. Na modelu hybných sil ve společnosti se dá demonstrovat současný vztah současné složité výroby k empatii a následnému působení na změny výrobních vztahů.

5. Karel Marx v Komunistickém manifestu obsáhle popisuje, jak nejdříve se ve společnosti rodí nová ekonomická formace a teprve až přeroste tu starou, tak ji odstraní. V tomto století se začala rozvíjet nová ekonomická formace, »empatická formace«, a teprve až přeroste kapitalistickou, tak ji odstraní.

Ve světě přibývá akcí zaměřených na rozvíjení empatie: kurzy vnitrostranického vzdělávání, kurzy pro rodiče, kurzy pro politiky. Přibývá základních škol zaměřených na rozvíjení empatie. Již existuje organizace mající za cíl budování empatické společnosti.

Základnou trvale udržitelného míru je empatická společnost, společnost s dominantní převahou empatických občanů a s vládou empatických politiků.

Proto 1. máj, svátek práce a míru, považuji současně za svátek empatie, která je také vizí, budoucností, »světlem«.

Poznámka: Empatie není pouhý soucit, pouhá představa sebe na místě jiné osoby, není to intuice ani sympatie. Rovněž to není jen rozumové poznání emocí druhých, pokud není doprovázeno empatickým prožíváním. Empatie je schopnost vžívat se do situací druhých osob na základě projevů jimi prožívaných emocí.

Stanislav HENDRYCH

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.