Bez vzdělaných lidí ztrácí společnost dynamiku

od redakce

Odborné i propagandistické diskuse o významu a podobě vzdělávání jsou jistě dobře míněny, nicméně jim uniká základní podmínka efektu celého vzdělávacího procesu. Skutečnost, že alfou a omegou moderní a účinné výuky je zapojení žáků. Rozdat žákům tablety rozhodně nestačí. Rovněž tak poslední iniciativa ministra školství zkrátit výuku jejím zahájením o hodinu později. Tomu ovšem již dnes nic nebrání, nicméně možnost se nevyužívá. Sleduje návrhem pan ministr, aby si studenti unavení po nočním párty víc odpočinuli? Nebo je názoru, že o nic nejde? Uvědomuje si, že jeho návrh má vážné sociální, biologické, psychologické a ekonomické konotace spojené např. se změnami biorytmů, pracovního rytmu rodičů apod.? Možná by měl někdo panu ministru vysvětlit základní rozdíly mezi základním, středoškolským a vysokoškolským studiem a podstatu primární podmínky úspěšného vzdělávacího procesu, že totiž »učitel učí, a žák se učí«.

Zcela mimo mísu je návrh na redukci obsahu výuky. Sice zatím neuvádí konkrétní předměty a jejich rozsah, nicméně z řady ad hoc publikovaných informací by mělo jít pravděpodobně o celou oblast společenských věd, kdy by zůstal zachován pouze údajně v podstatě prorežimní loajální výklad dějin pozdního novověku. Ostatní by zřejmě nahradilo umění listovat si Wikipedií a ovládat základy práce s počítačem. Prostě vzdělávání by se mělo změnit ze zdroje poznávání společnosti a sebe sama v nebezpečný nástroj ovládání myšlení a jednání člověka vládnoucí elitou.

Evergreenem je stesk na nízké příjmy učitelů, jejich dlouhodobé zaostávání, údajně kritické podfinancování školství. Témata velmi populární, jejichž podstata a příčiny jsou stále zahaleny rouškou tajuplnosti. Školství za posledních několik let bylo saturováno nejvíce ze všech resortů, srovnatelně s armádou a zdravotnictvím. Obecně byla přijata zásada, aby platy ve školství dosáhly 130 % průměrné mzdy v národním hospodářství. K tomu premiér dodal, že sám je pro 140% podíl (proč ne přímo 150%, nabízí se otázka). Bohužel zatím nikdo se odpovědně nezabýval tím, zda a jak je kvalita výuky a celého výchovně vzdělávacího procesu ovlivněna geometricky rostoucími výdaji na resort a především na ohodnocení učitelů. Nic proti nim, nicméně nabízí se logická otázka, nakolik se odrazily významně zlepšené podmínky resortu v jeho výstupech. V mezinárodním srovnání znalostí, dovedností a logického využívání a analýzy poznatků jsou naši mladí v stále se zhoršujícím postavení. Převedeno do srozumitelné řeči to znamená dlouhodobé zaostávání produktivity práce učitelů za světovou trajektorií. O tomto zaostávání nikdo nechce otevřeně hovořit. Proč asi?

Na závěr ještě jedno memento. Nakolik se ve veřejném prostoru setkávají zájmy rodičů a dětí o studium a nakolik jsou v souladu se zájmy a potřebou společnosti? Zcela nedávno mi sdělil sousedův syn, že rodiče chtějí, aby měl nějaký titul, nejlépe z medicíny. Tam ale neudělal přijímačky, a tak, aby jim vyšel alespoň částečně vstříc, nastoupí na ekonomku. Tou se ale nehodlá živit. To není zdaleka ojedinělý případ zásadního rozporu mezi přáním, zájmem a realitou. Pohled na trh práce a strukturu nezaměstnaných jasně dokumentuje odtrženost relativně velké části studentů od potřeb společnosti. Někdo tomu říká problém kariéry bagristy s diplomem. To jsou velmi obtížně spočítatelné ztráty ekonomické i morální.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Přečtěte si další články

20 komentáře

petr 27/08/2022 - 14:41

fronda
26/08/202222:59 –
,,Opozice byla zrušena po Mnichovu, neudělali to komunisti.
Copak “demokrat” chtěl dělat za socialismu kariéru… ?”- aha,takže ,,status quo” od ,,po Mnichovu” až do r.1989,
a komunisti jen ,,přitvrdili”,a dokonali to,co zde začali náckové ( kromě jiného ).a pak prý jsou KOMUNISTÉ a NACISTÉ úplně rozdílní … :)

fronda 28/08/2022 - 01:30

Demokracii (byť jen buržoazní), zrušila po Mnichovu československá pravice, ne náckové.

Po roce 1945 se na neexistenci opozice domluvily protifašistické strany. Asi to byla reakce na nefunkční systém první republiky. A nejen té, vždyť v meziválečné době se tento systém zhroutil v převážné části Evropy. Proč obnovovat to, co selhalo?

Komunisté určitě nepřitvrdili, naopak se jejich vláda postupem času liberalizovala. Naopak buržoazní režim od privatizačního puče postupně utahuje šrouby.

fronda 26/08/2022 - 00:37

Teď má sice většina mladé generace nějakou “univerzitu”, ovšem kvalita vzdělání je mizerná, jde spíš o indoktrinaci. Je na nás, abychom svým dětem, vnukům atd. říkali, jaká je pravda.

Miroslava 25/08/2022 - 21:10

Teda Evi jako jo?

Rudý vítr 25/08/2022 - 10:42

Za socialismu měl každý právo na vzdělání a zdarma.Kdyz neměl buňky tak nějak si spravil výuční list,nebo maturu a na vysokou školu šli jedinci kteří na to měli.Ted má vysokov kde kdo a podle toho to vypadá.Cest práci soudruzi ❤️

svaty_Vaclav 25/08/2022 - 20:56

Tvoje Zlatovánka má ekonomku, no

petr 27/08/2022 - 14:58

Rudý vítr
25/08/202210:42 –
,,Za socialismu měl každý právo na vzdělání a zdarma.Kdyz neměl buňky tak nějak si spravil výuční list,nebo maturu a na vysokou školu šli jedinci kteří na to měli … ” ale nějak jste už zapomněl dodat,
že ten,kdo chtěl jít na vysokou školu,musel mít od soudruhů ,,doporučení” a pokud nebyl k soudruhům patřičně loajální,mohl z ní být kdykoli vyloučen – příkladů je mnoho :)

ÚV KSČ 24/08/2022 - 23:50

Hlavně mládí vpřed,!!

Alexej Čepička 24/08/2022 - 20:12

ŠAFRÁNEK – bravo,Kovando,vzdělání kvaltní zajistí jedině V U M L !

Iljič BuHotec 24/08/2022 - 19:06

Zázrak v Grozném. Putina volilo 99,7 % Čečenců při 99 procentní volební účasti.

bolševické anály 24/08/2022 - 19:08

Volby skončily jednoznačným vítězstvím jednotné kandidátní listiny Národní fronty, která získala do MNV 99,91 %, do ONV 99,92 %, do KNV 99,95 %, do ČNR 99,94 %, do SNR 99,95 %, do SN FS 99,94 % a do SL FS 99,94 % hlasů při volební účasti 99,39 %.

fronda 26/08/2022 - 00:35

Spousta lidí jednotné kandidátky Národní fronty nevolila a nic se jim nestalo. Nemuseli tedy volit ani ti ostatní, pokud nesouhlasili. Kdo volil, legitimizoval tím socialismus v ČSSR.

petr 26/08/2022 - 07:56

fronda : no,právě, ta ,,jednotná kandidátka” postrádala ,,opoziční kandidátku”,čili,volit jenom komunisty bez výběru … a že se ,,jim nic nestalo” ? já jsem měl v kádrovém posudku ,,nezúčastňuje se voleb” :) a tohle se s člověkem táhlo po celou dobu,soudruhu ! a ,,volby” v bolševickém podání ? – fraška !,viděl jsem,jak si volič u komise stěžoval na chybějící zástěny a už se ,,vezl” :)

fronda 26/08/2022 - 22:59

Opozice byla zrušena po Mnichovu, neudělali to komunisti.
Copak “demokrat” chtěl dělat za socialismu kariéru?

TASS 24/08/2022 - 14:18

Ráno 24. srpna byl Roizman zadržen ve svém vlastním bytě kvůli případu diskreditace ruských ozbrojených sil. Probíhají prohlídky v jeho bytě i v kancelářích jeho soukromého muzea ikony a fondu Nevyansk . Za diskreditaci ruských vojáků byl politik v roce 2022 soudem už třikrát pokutován. Hrozí mu až 5 let vězení.

Jen počkej! 24/08/2022 - 14:19

Při domovní prohlídce u J. Rojzmana našli vizitky zahraničních diplomatů a, a teď zbystřit, vizitku bývalého šéfa SBU, Igora Smeška, a to je směšné 🤦‍♂️😁, taky našli kontakty na izraelského fyzika, na místostarostu Janova, polského ředitele Muzea ikon atd.🤦‍♂️

mírový štváč 4 24/08/2022 - 14:01

Před půlrokem…

Eva L 24/08/2022 - 13:58

Včera jsem to psala. Sověti nenechají nikoho padnout do bláta 👪

Ruské úřady předaly k adopci ruským rodinám 1000 ukrajinských dětí z Mariupolu.

1000 unesených dětí. A to je jen zlomek těch, které Rusové násilím odvlekli na své území.

Eva L 25/08/2022 - 11:34

Vy si prostě nedáte pokoj

Bože netrestej 25/08/2022 - 20:31

Také mi je líto té dívenky z auta. Prostě AZOV, ukáčka banderovci fašisti vyvolali válku.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.