Česká armáda jako prostředek na odsávání peněz

od redakce

Záznam z vystoupení na semináři Institutu české levice 20. října 2022 v Praze

Roky se věnuji budování obranného a bezpečnostního systému našeho státu. V současné době má tento koncept mnoho zásadních zádrhelů, z nichž ten jeden je opravdu základní. Protože toho, čeho jsme svědky v současné době, je de facto realizace zániku státu. Je naprostou realitou, že stát jako instituce, která je definována jasnými atributy – tzn. samostatná ekonomika, samostatná zahraniční politika a akceschopná armáda schopná bránit stát a své obyvatelstvo, tak to zaniklo. To v současné době neexistuje.

Útvar, který si z jisté setrvačnosti říká český stát, resp. Česká republika, reálně neexistuje. Každý stát, pokud má existovat, tak stojí na čtyřstěnu atributů, a to je funkční ekonomika, funkční státní správa, politika a občané. Spousta lidí se domnívá, že stát řídí politici. Katastrofou je pak to, když si to samé začnou myslet samotní politici. Problém je v tom, že stát řídí státní úředníci, kteří jsou odborníky na konkrétní procesy ve státní správě a odpovídají za ně. Politici musejí mít zájem, aby fungovala ta která konkrétní oblast a celkově Česká republika. Musí korigovat určité potenciální odchylky směrem k extrémům ve státní správě. Čtvrtá strana toho čtyřstěnu jsou lidé, kteří se státem pociťují určitou sounáležitost a nechápou státní správu, ekonomiku a politiky jako nepřítele.

To podle mého vytváří stát jako takový. Pokud všechny strany čtyřstěnu fungují, tak funguje i stát. V jeho rámci je pak možné budovat vše včetně bezpečnostního systému, který je ekonomicky podložený, tzn. máte např. prostředky na bezpečnostní zámek nebo folii, zabezpečený sklep atd.

Odstrašující příklad

Já zmíním jeden nedávný exces, a to velmi zásadní, který mě vyděsil. Náčelník Generálního štábu Armády ČR (Karel Řehka, pozn. red.), který nedokáže řídit armádu, prohlásil, že on tady není od toho, aby budoval armádu, ale je tady od toho, aby plnil zadání politiků. A pokud nemá zadání politiků, tak nemůže fungovat. Toto prohlášení ho totálně degradovalo na jakoukoliv pozici ve vedení armády. A to z jednoho prostého důvodu: armáda musí být vytvářena v souladu se zákony. Máme zákony o obraně ČR, máme zákon o Armádě ČR a samozřejmě ústavu. V paragrafu 7 zákona o obraně ČR se jasně říká: Armáda České republiky je určena k tomu, aby a) bránila území ČR a její občany a za b) v případě potřeby se zapojí do akcí v rámci spojeneckých svazků. Náčelník GŠ je osoba naprosto nezpůsobilá pro tuto funkci, je to pouze pozice. Vůbec celá státní správa je nefunkční, protože byla postupně degradována z politické úrovně.

Z mého pohledu není Armáda ČR schopna naplňovat ani jeden z výše uvedených cílů. My jsme se v současné době dostali do situace, kdy skutečnou armádu nemáme, protože armáda není schopna tyto povinnosti dané zákonem plnit. Není schopna bránit území ČR. Nedávno mně byl položen dotaz v jedné televizní diskusi, co by se stalo, kdyby na nás zaútočilo Rusko. Já jsem odpověděl asi tak, že je to docela jednoduché, ruská armáda by přes nás prošla a naši armádu by ani nezaznamenala. Jednak aktivace armády trvá dlouho a ztráty, které by nastaly, by odpovídaly asi tak přesunu velkých jednotek přes velké území. Probíhalo cvičení, jež simulovalo obrovský kybernetický útok na ČR a přípravu naší armády v případě, že na nás někdo zaútočí. Mně přitom zaujala jedna věc: ČR vyklidila pohraničí, aby se tam mohly nasunout jednotky NATO a bránit naše území. Na to navazuje prohlášení ministryně Černochové, že se musíme přizpůsobit zkušenostem z Ukrajiny. Že musíme urychleně vybudovat novou armádu, přezbrojit ji a vybudovat skladové prostory na prostředky pro vedení novodobé války. Ta novodobá válka, jak se ukazuje na Ukrajině, je hodně staronová. Dochází ke srážkám na bojišti. Americká armáda na to není zvyklá. V reálu nikdy Američané neválčili. Na určitém území kompletně zničili infrastrukturu, spojovací systém, byli schopni narušit jakoukoliv komunikaci a protivník bez velení nebyl schopen klást odpor a armáda se rozpadla. To se stalo v Iráku, při bombardování Srbska, kdy během několika dnů nemilosrdně zničili infrastrukturu, v Sýrii a dalších zemích, kde USA zahájily konflikt. Ano, souhlasím, že je třeba se vybavit a bránit Českou republiku, ale rozhodně ne tím, že se budeme stahovat z území a tam se budou nasouvat jednotky NATO.

Kupovat F-35 nedává smysl

Česká armáda v současné době disponuje úžasnou technikou, kterou nakoupila, ale není schopna ji udržovat. Nemá na to peníze, protože se nakupovalo bez ladu a skladu. Neexistuje koncepce výstavby Armády ČR. Existuje něco, čemu se říká koncepce výstavby Armády ČR do roku 2030 a Bílá kniha obrany. Na vzniku Bílé knihy obrany jsem se podílel, a tedy vím, co všechno se z ní vyškrtalo. To, co vzniklo, je paskvil, který bych nazval podrobným návodem na likvidaci Armády ČR a na její demontáž. Vede se obrovská diskuse, co je potřeba udělat, aby se naše armáda změnila. Paní ministryně říká, musíme přezbrojit. Souhlasím, ale ne kupovat americké stíhačky F-35, což je jedna z nejdražších zbraní na trhu. To jsou letadla, která jsou stavěna pro války v prostředí, kde protivník nemá adekvátní protivzdušnou obranu. Jsou prakticky nepoužitelné v prostředí války na Ukrajině, kde ruská strana disponuje radiolokačními systémy, které ty letouny jednoznačně vidí. Jsou stavěné pro válku se slabým protivníkem. Absolutně se nehodí na to, co potřebuje Česká republika. Existuje filosofie armád pro bohaté země a malé, chudé země. My jsme ti druzí. Máme ještě povinnosti, které nám plynou z konkrétních mezinárodních závazků. Jedním z nich je tzv. Air Policing, tj. ochrana vlastního vzdušného prostoru. Systém ASSC (kompletní ochrana vzdušeného prostoru zeměmi NATO) počítá s možností okamžitého vypnutí a převzetí PVO (Protivzdušná obrana, pozn. red.) jednotlivých států a jejich integraci do jednotného systému bez možnosti návratu ovládání z domovské země. Tzn., že dnes bychom nakupovali za naše peníze systémy pro NATO, které by poté naši PVO převzalo.

Ideální gripeny

V rámci národního systému, který tady zatím funguje, potřebujeme rychlé letouny, které jsou provozně levné a jsou schopné se rychle dostat na konkrétní místo. Což jsou gripeny, které máme ve výzbroji. Jsou pro tuto funkci ideální, velmi rychlé, levné na údržbu, máme pro ně vybudovanou infrastrukturu a jsme schopni je dále provozovat a třeba navýšit jejich počet. Nabídka švédské vlády na pokračování projektu je zhruba 70krát levnější než nákup amerických F-35. A to jen z pozice pořizovacích cen. Jsou tady ještě provozní výdaje, F-35 jsou dvanáctkrát provozně dražší než gripeny. To jsou neskutečné peníze a případný nákup současně likviduje jakoukoliv možnost výstavby Armády ČR pro příštích 20 až 25 let. Paní ministryně toto nechápe, ona plní příkazy, politická zadání zvenku. Já jsem s nadsázkou navrhnul vystěhování ministerstva zahraničních věcí z Černínského paláce, který bychom prodali nějakému šejkovi, a daly by se postavit jen nějaké buňky na okraji Prahy, kde by se překládaly pokyny z USA a Evropské unie do češtiny a vydávaly se jako oficiální stanoviska pro zahraniční vlády. Ušetřily by se obrovské peníze, mj. za provoz ambasád.

Akviziční systém neexistuje

Paní Černochová je pro to vybudovat velké sklady. Tak jsem přemýšlel, kde a jak. Ano, měli jsme obrovské muniční sklady, dnes jsou soukromé. Výstavba armády, aby byla funkční, by podle mých analýz ekonomických a časových trvala sedm až osm let, pokud by se hned teď začalo, a stála by dva až dva a půl bilionu korun. To je seriózní odhad. Muselo by se začít u lidí, protože v současné době resort obrany nemá odborníky pro nákup čehokoliv. Ministerstvo obrany deklaruje, jak bude neskutečně nakupovat techniku, výzbroj, munici, sklady. Má to však obrovský problém – kdo to bude nakupovat. Akviziční systém ministerstva obrany neexistuje, systém nákupů je naprosto deformovaný. Nákupy provádí finanční odbor, to zavedl Kalousek, a pokračuje dodnes. Je to systém neskutečně korupční, ve skutečnosti rozhodují finančníci, co se bude nakupovat, kdy, rozhodují o přesunech projektů, o jejich zastavování. Nerozhoduje o tom ani armáda, ani odpovídající technické složky, jako je odbor nákupu. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem dělal v roce 2010 analýzu akvizičního systému, došlo k 105procentní změně plánu resortu. Byly zastaveny nákupy, pak přibývaly další a další. Kdo si kde něco domluvil a vymyslel. Došlo k tomu, že na začátku roku jste tam poslal velblouda a na konci roku se vám vrátila opelichaná slepice. Za těch deset let se ten systém/nesystém ještě zhoršil. Odešla spousta schopných lidí, do civilu, nebo byli tzv. odejiti, protože se snažili něco s tím udělat. To byl i můj případ, když jsem dělal tu analýzu zakázek MO, dostal jsem za úkol obnovit Národní úřad pro vyzbrojování, což podotýkám, není úřad. To je systém.

Dostal jsem se do situace, kdy jsem zjistil, že akviziční systém není připraven na to, aby něco pořizoval, ale je nastaven na to, aby utratil co největší množství peněz způsobem naprosto idiotským. Samozřejmě tomu v současné době odpovídá i stav armády. Nad českou armádou jsem zlomil hůl, a to z jednoho prostého důvodu. Nevidím nyní východisko, jak z pohledu náčelníka generálního štábu, co pronesl, tak to, co pronesl šéf vojenské policie Foltýn, který se velmi nevybíravým způsobem vyjádřil o lidech, kteří protestují na náměstích. Kdybych byl ministr já, tak ten člověk by vyletěl na hodinu. Ve své funkci a uniformě se nemá absolutně co vyjadřovat k těmto věcem.

Politická zadání pro armádu?

Jestliže náčelník GŠ poslouchá politické pokyny, není nejmenší šance cokoliv změnit. Vojáci, kteří prošli misemi, byli připravováni k poslušnosti k NATO a byli vychováváni k tomu, že nepřemýšlejí o rozkazech. O tom, co se dělo v Afghánistánu, bych byl rád, kdyby někdo napsal knihu. Mluvil jsem s ostřelovači, kteří zastřelili desítky lidí jenom na základě pokynů od Američanů a byli placeni od zastřeleného »kusu«. Četl jsem zprávu, kterou připravila psychologická a sociologická skupina v rámci MO. Ta se nikdy nedostala na veřejnost, bude spíše někde archivována nebo skartována. Popisovala, co to dělalo s lidmi, co se tam dělo. Já se bojím, že náčelník GŠ, který bude poslouchat politická zadání, pokud by došlo k demonstracím, problémům, chaosu nebo systémovým politickým změnám, tak by armáda do toho mohla vstoupit velmi negativně. Máme tady příklad Řecka v roce 1967, kdy jen během prvního měsíce mělo velení armády na svědomí životy více než osmi tisíc lidí a celkem pak 25 tisíc mrtvých.

Spousta lidí se mě ptá, proč jsem proti vystoupení z NATO. Tvrdím, že to nejde, ačkoliv podle článku 13 Washingtonské smlouvy je to jednoduché. Vláda ČR pošle dopis vládě USA a za rok je vystaráno. Ovšem jakákoliv vláda, která by se o to pokusila, tak okamžitě skončí. Nová vláda to odvolá a prohlásí, že účast v paktu potřebujeme. Z mého pohledu existuje česká armáda jako prostředek na odsávání peněz ze státního rozpočtu, není schopna bránit území naší republiky. Postavit takovou armádu, která by toho byla schopna, je obrovský problém. Neexistuje politická vůle něco takového odstartovat. Co se týče schopnosti české armády bránit české území, jsem skeptik. Věřím, že se to může změnit, ale mám obavy, že se tak stane až po válce. Obvykle říkám, že bude líp, ale jak tak sleduji vývoj na Ukrajině, zdaleka to nemusí být pravda. Protože tam to naprosto tvrdě a nekompromisně směřuje k použití jaderných zbraní, ať už pod falešnou vlajkou nebo ze strany Ruska v případě, že některé věci budou neudržitelné. Pokud k tomu dojde, může se jaderná válka rozšířit na území Evropy a samozřejmě USA se budou velmi intenzívně snažit o to, aby se nedostala dál. Prohlášení francouzského prezidenta Macrona o tom, že jejich jaderné zbraně zůstanou v silech i v případě, že budou použity jaderné zbraně na Ukrajině, to o něčem svědčí.

Plk. Jaroslav Štefec, vojenský a bezpečnostní expert

FOTO – Vladimír SLOBODZIAN

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.