Česká populace více nemocná?

od redakce

Cituji z článku Neziskové, nebo tržní zdravotnictví? (Naše pravda, 30. 3. až 5. 4. 2023): »Dalším závažným problémem, jenž komplikuje celý zdravotní systém, je skutečnost, že česká populace je více nemocná, než je tomu ve vyspělých západoevropských zemích.«

Příčin je více, jak to vidím já? Osobně se řídím heslem: Dobrá nálada, půl zdraví. Co ukazují výzkumy? Smích může téměř okamžitě zlepšit náladu a snížit stres a úzkosti. Bylo také prokázáno, že smích zvyšuje hladinu endorfinů, které působí proti bolesti. Smích prostě zlepšuje zdraví, to věděli již naší praprapředci. Z Naší pravdy mám nejraději vtipy.

Mám CD hitů z doby socialismu. Vládly veselé písničky, v televizi bývaly estrády, komedie. Velkých drasťáků bývalo málo. Po roce 1989 jako když utne, veselé písničky se staly »přežitkem«, radost se přestala nosit a začala se pěstovat zloba. Některé osoby si ve své zlobě dokonce libují, jsou šťastní, či nešťastní? Česká populace je více nemocná i psychicky, je plná zloby. Vrcholem zloby jsou váleční štváči.

Jak je na tom česká populace se smíchem dnes? Co naše média, hýří smíchem? A jak k dobré náladě přispívá současná vláda? Dává nám důvod k radostem a dobré náladě? Nebo nepřímo škodí našemu zdraví?

Dobrá nálada nesouvisí s penězi, majetky, bohatstvím. Kdyby ano, tak by česká populace měla být takřka celá šťastná. Jen to porovnejte s minulosti, dnes má takřka každý automatickou pračku, nejrůznější elektrické spotřebiče v domácnosti, mobily, televizi, počítače… O kolik jsou šťastnější majitelé aut a vil? Nepozoruji, že by majitelé aut byli šťastnější než osoby bez aut.

Dobrá nálada přispívá i k vyšší produktivitě a kvalitě práce. To přináší vyšší mzdy a zisky, následně stát má o něco větší příjmy na daních. Vláda při zhoršování nálady občanů tak nepřímo působí na snižování příjmů z daní.

Vyšší nemocnost vlivem špatné nálady rovněž negativně působí na příjmy z daní, a současně jsou nižší příjmy ze zdravotního pojištění. To jsou důvody, proč považuji současná média a současnou vládu za největší škůdce naší společnosti. Bohužel, zásluhou mnohých voličů.

Jak z toho ven? Podle průzkumů je Dánsko nejšťastnější zemí na světě. Proč? Neformálně začali budovat empatickou společnost, mají empatičtější lékaře i politiky než my. Ve školách je od roku 1993 hodina týdně věnovaná rozvíjení empatie u dětí ve věku 6-16 let, je stejně důležitá jako matematika. Lidé jsou zde nejméně vystresovaní a nejvíce vyrovnaní proti ostatním Evropanům. Dánové žijí, tráví čas s lidmi, navazují a udržují dobré mezilidské vztahy zásluhou své empatie. Výsledkem budování empatické společnosti je pocit útulnosti, důvěrnosti, bezpečí, lidského tepla a lepšího zdraví, ale také vyšší ekonomické prosperity.

Stanislav HENDRYCH

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.