Fialova energetická drahota!

od redakce

Česká republika, díky rozumné investiční politice vlád před rokem 1989, je dodnes energetickou velmocí, protože je zcela soběstačná ve výrobě elektřiny a stále stoupá export laciné elektřiny do zahraničí.

České, zcela bezemisní, jaderné elektrárny a odsířené a čistě odpopílkované uhelné elektrárny vyrábějí ročně 72 TWh elektřiny a celá Česká republika ročně spotřebuje maximálně 60 TWh elektřiny. Jaderné elektrárny stabilně vyrábějí 1 kWh za cca 0,25 Kč. Uhelné elektrárny vyrábějí dokonce za 0,15 Kč/kWh, k ceně se ale musí připočítávat speciální daň vymyšlená Bruselem, tzv. povolenky, která zvyšuje cenu o 1,60 Kč/kWh a více.

Proč v roce 1996, po privatizaci, platily české domácnosti průměrně 1,07 Kč za 1kWh, včetně všech daní a poplatků? Protože tehdy český stát ještě fungoval a ministerstvo financí a pak Energetický regulační úřad vyhlašoval ceny elektřiny. Dokonce ani vstup ČR do EU nezpůsobil ihned dramatické změny cen. Pak ale Brusel nařídil rozbití funkčních celků, tzv. unbundling, jímž se nejen zničila logická a ekonomicky výhodná, léty osvědčená, cesta elektřiny, tj. výroba – přenos – spotřebitel. Unbundlingem se oddělili výrobci od přenosových soustav, distribučních soustav a nově se vytvořili obchodníci – spekulanti, kteří nemají žádná zařízení výrobní ani elektrické vedení, ba ani elektroměry, ale pouze počítače a účty a pouze překupují elektřinu ze stejného zdroje.

Proč tedy máme dnes v ČR nejdražší elektřinu, přestože ji vyrábíme nejlaciněji? Stále platí zákon o cenách z roku 1990, který jasně říká, že cenu tvoří výrobní náklady a přiměřená marže. V roce 1996, po privatizaci, platily české domácnosti průměrně 1,07 Kč za 1 kWh, včetně všech daní a poplatků. Proto se v zájmu spekulantů musela vytvořit na legální stálé zvyšování cen elektřiny v roce 2007 burza. Burza se silovou elektřinou je totiž obyčejný, i když legální, podvod. Na burze výrobci prodávají právě vyrobenou elektřinu za nízké prodejní ceny jako elektřinu na rok 2024 až 2026. Současně tuto elektřinu spotřebováváme, a proto ji obchodníci musí kupovat za aktuálně vysoké kupní ceny a prodávají nám ji za ještě daleko vyšší ceny. Elektřina se totiž nedá skladovat a musí se spotřebovat přesně v momentě, kdy se vyrobí, jinak by došlo k blackoutu.

Konflikt na Ukrajině jako záminka

A protože elektřiny bylo stále dost a ceny byly stále rozumné, začal Brusel prosazovat Green Deal, který likviduje výrobní zdroje. Navíc v Německu své německé šílenství zvané Energiewende ještě urychlili likvidací německé jaderné energetiky. Konečně se v roce 2021 spekulantům v EU podařilo vytvořit tzv. energetickou krizi a začít elektřinu šíleně zdražovat. Následný konflikt na Ukrajině pro ně byl doslova zázrak, protože to byla ideální záminka, jak se zbavit laciného ruského zemního plynu. Tím zdůvodňovali i šílené ceny elektřiny. V srpnu 2022 se spekulantům podařilo spekulacemi vyhnat cenu silové elektřiny na burze až na 25 Kč/kWh. Dnes je nabízená cena elektřiny nižší – pro domácnost zhruba na úrovni 7–8 Kč/kWh. Pokud si však uvědomíme, že každá cena pro domácnost nad 4 Kč/kWh, včetně všech daní a poplatků, je doslova zlodějna, musíme se ptát, na kterých kontech mizí ty desítky a stovky miliard neoprávněných zisků.

V oblasti plynu jsme ztratili svoji soběstačnost likvidací městských plynáren vyrábějících toxický svítiplyn v 70. letech. Od zprovoznění Tranzitního plynovodu v roce 1972, kdy se Československo stalo jedinou, a tedy strategicky významnou cestou ruského plynu do západní Evropy (dnes tuto funkci převzalo neutrální Rakousko), začala v ČR rozsáhlá plošná plynofikace. Dnes máme v ČR téměř 80 tisíc kilometrů plynovodů a přípojek a velké podzemní zásobníky na 3,5 mld. m3 plynu, při spotřebě plynu 9,4 mld. m3 v roce 2021. V roce 2022 pak kvůli zimě–nezimě a »díky« doslova šíleným cenám plynu klesla spotřeba na 7,5 mld. m3.

V roce 1996, po částečné privatizaci, platily české domácnosti průměrně 3,09 Kč za 1m3 plynu, včetně všech daní a poplatků. Unbundling, i když všichni obchodníci kupovali ruský plyn z jedné trubky, velmi pomohl spekulantům cenu plynu zdražit. Významné zdražení nastalo otočením cesty plynu, který do ČR nyní teče ze západu. Doslova žně však všem spekulantům nastaly v roce 2022 po vyhlášení embarga na laciný ruský plyn, které vyhnaly ceny plynu na burze na šílené hodnoty. Dodnes se ceny plynu pro českou domácnost pohybují zhruba mezi 26 až 28 Kč/m3, přestože v Maďarsku stojí plyn 9 Kč/m3 a na Slovensku 13 Kč/m3. Každá cena nad 15 Kč/m3 je okrádání českých domácností a českého průmyslu.

Proč máme nejvyšší ceny energií? Protože Fialova vláda není schopna přijímat řešení jako okolní vlády a šílené ceny energií a inflace, kterou způsobily, jí zjevně vyhovují.

Ivan NOVESKÝ

(Autor je energetický expert)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.