Občané se ptají, členové vlády odpovídají

od redakce

Mnozí občané dávno rezignovali na současné poměry země spojené s úpadkem jednotlivých vládních resortů vyústěné bezbřehou podporou války na Ukrajině, přesahující ekonomické možnosti ČR. Současným výsledkem je skutečnost, že nám média v nedávno skončených prezidentských volbách dosadila na Pražský hrad prezidenta mnohých přívlastků (stejně jako na Slovensku Zuzanu Čaputovou).

Navíc se stalo módou, že se politici od svých výroků distancují ještě dříve, než je vysloví. Například Markéta Pekarová Adamová na svém facebookém profilu sděluje: »Kdyby se k Vám náhodou dostala tato řetězová zpráva s ‚mými‘ výroky, nenechte se nachytat. Žádný z nich totiž není pravdivý.« Jako příklad uvádí, že nikdy neřekla »Opozice má šoupat nohama a mlčet v koutě«. Prý reagovala jen na konkrétní výroky politiků z ANO a řekla doslova toto: »Ještě před rokem bývalý ministr Havlíček usiloval o to, aby v tendru na Dukovany byl i ruský Rosatom. Jemu i všem podobným, kteří nám teď cokoliv vzkazují a radí, doporučuji, aby radši šoupali nohama a mlčeli v koutě.«

Zajímavá je také informace týkající se zodpovězení dotazů členů vlády na jejich profilech zřízených na Parlamentních listech od čtenářů tohoto média, která je více než žalostná. Premiérovi vlády Petru Fialovi (ODS) bylo zasláno k dnešnímu dni 715 dotazů, nula odpovědí! Podobně je na tom Vít Rakušan (STAN) 236/0 či lidovecký ministr Marián Jurečka (KDU-ČSL) 519/191.

Otázky ministryni obrany

Dovolil jsem si v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. oslovit v prosinci minulého roku ministryni obrany ČR Janu Černochovou se žádostí o odpověď následujícího znění: Z kuloárů občanů Klatov je známo, že nedávno klatovský útvar navštívila společná delegace zástupců MO AČR a německého Bundeswehru. Výsledkem má být mimo jiné zapojení zdejšího útvaru do oprav tanků německé armády Leopard.

V  této souvislosti uvádím následující dotazy:

  1. Můžete potvrdit uvedenou informaci týkající se započatí oprav tanků německé armády Leopard u útvaru v Klatovech?
  2. Jak dlouho se počítá s prováděním oprav uvedené vojenské techniky německé techniky v naší posádce?
  3. Komu budou opravené tanky Leopard následně sloužit? AČR pro její potřeby, nebo se bude jednat o další dar Ukrajině?
  4. Vzhledem k tomu, že ČR není ve válečném konfliktu, proč svými dalšími kroky, stejně jako různými opatřeními členů současné vlády, zatahujete náš stát do eskalace bojů mezi Ukrajinou a RF? Nebo se snad jedná již o konflikt mezi NATO a RF?
  5. Vládě ČR v současné době důvěřuje necelých 30 % občanů ČR, více než polovina občanů dle průzkumů je v současné době proti tak nepřiměřeně obsáhlé pomoci ČR Ukrajině. Nepřekračujete svůj mandát, nejednáte proti zájmům ČR?

Odpovědi z ministerstva

Dne 27. 12. 2022 jsem obdržel vyrozumění o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti vzhledem k tomu, že vyřízení žádosti si vyžádá konzultaci s více složkami ministerstva, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Ve slíbeném termínu, konkrétně 5. ledna 2023, jsem skutečně obdržel odpověď následujícího znění:

Ministerstvo obrany obdrželo dne 12. prosince 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se tanků Leopard. K vašim dotazům 1 až 3 sdělujeme, že opravy tanků LEOPARD 2A4 budou do roku 2025 zabezpečeny smluvně dodavatelem. V současné době probíhají konzultace k pořízení dalšího vybavení k provádění údržby a oprav 2. úrovně, které bude zabezpečeno silami a prostředky útvarů Pozemních sil Armády České republiky od roku 2026. Tanky LEOPARD 2A4, které jsou ČR darovány ze strany SRN, budou zavedeny do výzbroje Armády České republiky a budou využity pro účely výcviku jejích příslušníků.

Ve 4. a 5. otázce vyjadřujete svůj názor, že vláda svými kroky zatahuje Českou republiku do eskalace bojů mezi Ukrajinou a Ruskou federací, a ptáte se na důvody tohoto postupu. Dále uvádíte svůj názor, že pomoc České republiky Ukrajině je nepřiměřeně obsáhlá, a dotazujete se, zda tím není vládou překračován její mandát a nejedná proti zájmům České republiky. V obou otázkách se dotazujete na názor povinného subjektu. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (viz § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), a proto k Vašim dotazům 4 a 5 nesdělujeme žádné názory, důvody či vysvětlení.

Nerezignovat, ba naopak!

V  době, kdy je prioritou naší vlády všestranná pomoc Ukrajině, respektive jednotlivými kroky rozdmýchávat tento dlouhodobý válečný konflikt, jsem žádné zázraky ani nečekal.

Je důležité, aby občané ani v době novodobého temna skomírající republiky nerezignovali na současný stav, ba naopak. Vládní ministři a poslanci vládní koalice více než královsky placení z daní občanů jsou zde pro ně a měli by svým občanům každodenně skládat účty za jejich zvolení, nikoliv je pouze ohlupovat pár dnů před volbami sliby, kterak budou makat v jejich zájmu! Nebýt otroky, jak se o některých voličích ANO vyjádřila Jana Černochová! Podle současné ministryně války bývalý premiér Andrej Babiš »svými předvolebními billboardy straší děti a staré lidi válkou. A to vše za potlesku ‚otroků z ANO‘«!

Nehrozí ale daleko větší nebezpečí, že místo strašení se nejen podporovatelé krvelačné vládní koalice dočkají v »brzkém« období »povolávacího rozkazu« směr hranice Ukrajiny?

Miroslav KAVIJ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.