Ochrana klimatu podle Evropské unie

od redakce

Náš velký vzor – Německo – bojuje za stabilitu klimatu. Boj se mu ale nedaří. Jeho emise skleníkových plynů i při značném rozvoji energetiky obnovitelných zdrojů nejen že neklesají, ale naopak dál stoupají. Soudného to nemůže překvapit, vezme-li v úvahu, že z ideového důvodu nesmyslně zavírají jaderné elektrárny, které mají nulové přímé a nízké nepřímé emise skleníkových plynů. Ono jim to nestačí, oni své ideové dogma vnucují celé Evropské unii. Prý nepřestanou, dokud EU nerozbijí. Nebo ji záměrně chtějí odrovnat? Nebo aspoň některé státy EU, jako jsou bývalé socialistické státy? Nevím.

EU v rámci boje za stabilitu klimatu nutí letecké společnosti létat i s prázdnými letadly. Jak přeprava vzduchu letadly pomůže stabilitě klimatu, asi jen čert ví, ale prý už jednou rozhodli a podle návrhu české eurokomisařky Věry Jourové se má kritika EU napříště trestat…

V neděli jsme se dozvěděli, že do Děčína připlula loď s černým uhlím z Austrálie. Zavíráme a Ostravsku doly, prý to není problém, ujišťují nás nevládní ekologové – energetici a dnes i šílení eurobyrokraté. Praxe ale ukazuje, že ho potřeba je. Každý soudný ví, že černouhelný koks je v hutích velmi těžko nehraditelný. Nejde ale zdaleka jen o hutě.

Takže, černé uhlí se v Austrálii musí vytěžit (těžba je sice povrchová asi jako u nás hnědého uhlí v Podkrušnohoří, ale určité nároky na energii a tím i emise skleníkových plynů to má), musí se dopravit do australského přístavu, tam naložit na loď, lodí převést přes půl zeměkoule do Rotterdamu, tam přeložit na říční loď, ta nám ho doveze do Děčína (momentálně jsou plavební podmínky spíše příznivé, byť část předpokládaného nákladu uhlí nemohla z důvodů horší splavnosti pojmout), v Děčíně se naloží na uhelný vlak a tím se přepraví na Ostravsko. Když to tak spočítám, no to je spotřebované energie a to je dalších emisí skleníkového plynu – oxidu uhličitého, a nepřímo i metanu. Prý počítám špatně, EU počítá jen emise a odpady na území členských států. Takže když se to vypustí jinde, je zřejmě vše v pořádku. Že by byla taková operace rentabilní na emise skleníkových plynů, tomu snad nevěří ani ten největší fanatik z řad zelených.

Takže zavíráme nejen na Ostravsku doly, dusíme tamní těžce zkoušenou ekonomiku, o zaměstnanosti v hornictví radši nemluvit, a poté dovážíme uhlí přes půl světa. Chápu, že polistopadový režim kromě jiného pěstuje nenávist vůči matematice. Dokonce nedávno zrušil i povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Jde sice o nepolitickou vědu, ale má logiku a dá se na jejím základě leccos spočítat. I to, že král je nahý. Takže pryč s ní. Ať naše děti ještě víc hloupnou!

Jan ZEMAN

Přečtěte si další články

2 komentáře

JOSEF 02/02/2022 - 18:54

Trošku jste to ve svém nadšení přehnal. Teď fakta : emise vznikající při výrobě elektřiny v Německu mají trvale sestupný trend (zde jsou data https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_price_emission/01.01.2012/31.01.2022/today/). Jaderné elektrárny odstavují postupně a poslední nový blok byl uveden do provozu kolem roku 1990 a přesto je Německo stále bilančně čistým vývozcem elektřiny. Ano je zvrhlé dovážet uhlí přes půl zěměkoule, ale cena rozhoduje a podobně zvrhlé je dovážet do Ostravy i rudu. A ano doly budou zavřeny opět z důvodu ekonomické nerentability, ale máte pocit, že by např. Rakousko mělo být zaostalou chudou zemí i když nemá hutě??
Prosím používejte fakta opustťe ideologiii.

fronda 02/02/2022 - 22:13

Nebo to můžeme říct jinak: Německo je, navzdory obřím nákladům na tzv. trvale obnovitelné zdroje, stále největším evropským spalovatelem uhlí v energetice. Na rozdíl třeba od Francie.
Samozřejmě že si můžeme nechat posílat ocel třeba z Indie, ta asi leží na jiné planetě.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.