Pokud máte svědomí a odvahu, máte i příležitost navrhnout mírové řešení. Otevřený dopis Petru Fialovi

od redakce

Vážený pane premiére,

na internetu koluje informace, že ani opakovaně jste nereagoval na dopis paní starostky Litohoře, týkající se války na Ukrajině. Pokud je to pravda, je to nezdvořilost až neomalenost, ale to, z hlediska závažnosti diskutovaného problému, považuji v tomto okamžiku za detail, který mohou napravit i Vaši podřízení. Závažnější je vlastní válka, zabíjení lidí na obou stranách konfliktu, hazard s lidským úsilím – ničení přírody a faktické potenciální nebezpečí a vůbec ohrožení života na Zemi. Samozřejmě sleduji poměry v této oblasti, mírná i hloupá silácká prohlášení, porovnávám s obsahem zmíněného dopisu paní starostky a dovoluji si Vás, pane premiére požádat o revizi Vašich výstupů a zaujetí realistického a humánního postoje k této tragédii. Kdo si pročte historii konfliktu, najde myslím dost přirozených a zcela logicky a v důstojnosti přijatelných požadavků a návrhů Ruské federace na řešení a mírovou koexistenci obou států. Tvrzení o právu Ukrajiny na vstup do jakéhokoliv paktu či společenství je nutno brát s rezervou – s ohledem nejen na právo, ale i přímo povinnost partnera, tedy Ruské federace zajistit bezpečnost své země. Jedním z jejích návrhů na počátku konfliktu bylo, aby Ukrajina byla neutrální zemí. Od odsunu armády bývalého Sovětského svazu nevím o umístění jediného ruského vojáka v Evropě, ze strany NATO lze uvést celou řadu případů. Určitě kdyby zlomek promile nákladů, které byly už prostříleny, byl řádně s rozmyslem investován do struktury Ukrajiny, nemuseli by Ukrajinci migrovat – hledat práci v zahraničí, utíkat před válkou, nebylo by desetitisíce sirotků a vdov na obou stranách, nebyla by zničena infrastruktura, poničena příroda a zdeformována mysl milionů lidí na světě.

Vy, pane premiére, samozřejmě nepamatujete průběh tzv. Karibské krize, mohl jste se ale o ní dozvědět něco ve škole nebo při samostudiu. Proto musím považovat za pokrytecký Váš postoj ke konfliktu na Ukrajině. I tehdy to byl mezinárodní kapitál, kdo inicioval Karibskou krizi, začal s instalací základny v Turecku, a když ve stejném smyslu odpověděl tehdy Nikita Sergejevič, byl »oheň na střeše«. Naštěstí to tehdy byl spor mezi představiteli socialismu a kapitalismu, mladý J. F. Kennedy akceptoval rozvahu a návrhy na koexistenci systémů N. S. Chruščova a nebezpečí války se dohodou vyřešilo.

Návrh paní starostky není ojedinělý, přes riziko až věznění vystupují i naprosto důvěryhodné osobnosti, které požadují mírové řešení. Není, myslím, třeba je uvádět, Váš pan JUDr. Igor Stříž bude mít jistě jejich lepší přehled.

V současné době předsedáte, pane premiére, EU a proto, pokud máte svědomí a odvahu, máte i mimořádnou příležitost navrhnout mírové řešení konfliktu. Výrazně byste zvýšil jak svoji prestiž, tak i prestiž naší republiky ve světě, a i něco konkrétního a významného udělal pro naší republiku. Ale hlavně byste udělal něco pozitivního pro další potenciální sirotky a vdovy na Ukrajině i v Ruské federaci, proti další devastaci Ukrajiny i jejích přátel, přírody, a zejména pro důstojnost člověka, který se považuje za pána světa. Přeji Vám dostatek jasné mysli i odvahy pro zvážení takové alternativy.

A snad poznámka úplně na závěr. V naší vlasti máme mnoho zkušeností jak z doby před druhou světovou válkou, tak i z doby 40 let vlády tzv. Národní fronty. Porovnejte si v klidu výsledky období její vlády, stav, ve kterém přebírala vládu, se stavem, v kterém předávala vládu Vašim předchůdcům, i s tím, před čím stojíte dnes. Na stručné popsání té současné bídné reality by nestačily stránky tohoto dopisu. A přece by stačila troška odvahy – pořádat otevřené, skutečně vědecké konference a učit se – učit se u Tomáše Bati, učit se i u komunistů.

Přeji Vám, pane premiére, jasnou mysl a odvahu pracovat i pro naše občany.

Evžen SMRKOVSKÝ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.