Home Komentáře Pravicoví experti, buďte trochu poctiví

Pravicoví experti, buďte trochu poctiví

od redakce
0 komentář

Přes všechny těžkosti i tragédie už koncem 20. století KSČ prokázala, že vize komunistů není utopií, a byly vytvořenyhmotné podmínky pro důstojný život každého občana společnosti. Občan byl už tehdy zbaven obav ze zítřku. Potřeby člověka jsou ale širší a i ty je nutno naplnit. Docent Ing. František Čuba ukázal, že v socialismu to možné je.

Obnova kapitalismu v zemích bývalého socialistického tábora a současné světové válčení mezinárodního kapitálu na Ukrajině ukazují tragédii a zhoubu, do níž tento systém logicky dospěl. Co nabídl kapitalismus lidem na Ukrajině, pracovitému národu, zemi s velkým přírodním i lidským potenciálem? Místo vytvoření pracovních příležitostí, výstavby bytů, infrastruktury apod. vyvolal »barevnou« revoluci, národnostní nenávist a nabídl výstavbu základny proti virtuálnímu nepříteli, státu, který předtím sám dobrovolně z této země svá vojska stáhl. Dodává techniku k zabíjení a ničení toho, co dosud dobře sloužilo, ve světě vyvolal energetickou krizi, prohloubil bídu milionů lidí. Nedokazuje tragédie Ukrajiny jasně, že kapitalismus je dnes už systém zločinný, zavrženíhodný a neopravitelný?

Docent František Čuba doplnil teorii Marxe umožněním využití osobní iniciativy a kreativity, fenoménem, který znal při podnikání Tomáš Baťa, V. I. Lenin při vyhlášení NEPu (NEP = Nová ekonomická politika; omezené soukromé podnikání zahájené sovětskou vládou r. 1921 – pozn. red.) – a zformuloval do kompaktní teorie Abraham Maslow, který logicky uspořádal existenční i duchovní potřeby člověka do tzv. pyramidy hodnot. Její základnou jsou fyziologické potřeby, následují potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba uznání a ocenění, a tzv. metapotřeby (seberealizace, estetické potřeby). Potřeba dosažení vyššího stupně pyramidy nastává, jsou-li splněny ty předchozí, jinak je bezcenná.

Pomocí Maslowa lze pochopit masovou podporu reformnímu programu KSČ v roce 1968, zklamání většiny komunistických stran z intervence vojsk Varšavské smlouvy i spontánní kolaps socialismu v Evropě v roce 1989. Odhaluje ale i chiméry kapitalismu, když tento tvrdí, že bojuje za lidská práva. Odhaluje i zhoubu Klausovy privatizace a jeho tzv. řešení trhem. On způsobil ztrátu velkého nezadluženého výrobního potenciálu národa, vznik blbé nálady, jeho následníci pak nesmírně zadlužili stát, vytrvale znehodnocují úspory občanů a změnili náš stát v novodobou kolonii mezinárodního kapitálu, zemi, kde i distribuci vody zařizují cizí firmy.

A tak zatímco Tomáš Baťa z nuly stvořil světoznámé závody, Gottwald s Národní frontou ze státu, poničeného válkou, přes pokračující studenou válku vybudovali stát s velkým výrobním potenciálem, kde každý bydlel, i když někdy skromně, měl práci atd., Klaus, jeho parta a následníci majetek národa dílem rozprodali, dílem zničili, masivně stát zadlužili, znehodnotili měnu, mnohé občany přivedli až do zoufalství, zdevastovali školství, sociální a zdravotní systémy atd.

Vybíjení nespokojenosti a zloby na ulicích ale nápravu nezjedná, občan by si měl uvědomit realitu, možnosti a vize, které měl před převratem, s radami a balíčky, které mu nabízejí od doby vlády Václava Klause tituly sice ověnčení, ale prakticky neschopní balíci a baličky (aby to bylo i genderově v pořádku). Donuťme při volbách ty samozvané experty, aby se našim otcům alespoň omluvili a poučili se u připomenutých T. Bati, K. Gottwalda (včetně praxe Národní fronty) a docenta F. Čuby.

Evžen SMRKOVSKÝ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.