Slza hořkosti

od redakce

V novodobých českých dějinách to není poprvé a zdá se, že ani ne naposledy, kdy hlas opozice důvodně odsuzuje vládu za její neodpovědné podbízení se cizí mocnosti. V dané době je to tzv. Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.

Lidé se ptají, kdo dal právo představitelům současné pětikoalice takto hazardovat se státní suverenitou, národní ctí a podlamovat víru v sílu národního sebeuvědomění. Česká republika je podle Ústavy svrchovaný právní stát a lid je zdrojem veškeré státní moci.

Co jiného než pošlapání ústavního pořádku pak je, jestliže vládní garnitura bez zjištění verifikovaného názoru občanů, bezúplatně předává státní území jako základnu cizí branné moci, aniž by si ponechala jakékoliv právo činnost této moci na svém teritoriu kontrolovat. Pro občana, vlastence, je to čin ponižující národní svébytnost, naprosto nepochopitelný a de facto nepřijatelný akt.

Po referendu o vstupu do Evropské unie, jenž byl též podmíněn určitou újmou státní svrchovanosti, je tento zlovolný počin již bez referenda, dalším krokem na cestě k lokajské bezvýznamnosti českého státu.

Jako občan proti takovému jednání vznáším nesouhlasnou námitku. Jsme-li suverénní stát, pak ze samého smyslu slova nemůžeme patřit ani pod správu USA, ani Ruské federace. Takové postavení státu je fatálním podbízivým reliktem minulosti. Postavme se konečně na vlastní nohy a rozkročme se k široké všestranné spolupráci na všechny světové strany, vyhlasme odpor slouhouství.

Veskrze neodpovědný akt současné mocenské skvadry nechť je podle mého soudu na věky zapsán jako vědomá zrada vrcholných národních zájmů České republiky.

Stanislav KÁBELE

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.