Světlo a naděje aktivuje voliče

od redakce

Pozoruji, že levicoví lídři včetně komunistických vycházejí stále ze stejné domněnky jako já v minulosti: »Nespokojení občané chodí k volbám, aby situaci změnili.« V tomto duchu jsou takřka všechny soudobé levicové články. Cílem autorů je: »Burcovat čtenáře tím, že se v nich vyvolává pocit nespokojenosti.« Praktickým důsledkem je snižování volební účasti u levičáků, což nahrává vítězství pravice.

Proč?

Zahraniční výzkumy a experimenty ukazují: Nespokojení občané chodí méně k volbám. Na první pohled je to nelogické. Obrazně, emoce a rozum je jako krk a hlava. Je to krk (emoce), který natáčí hlavu (rozum) určitým směrem, aniž si to hlava uvědomuje.

Tento problém jsem si testoval modelově na volebních grafech. V dnešní době jsou levicově orientovaní voliči více nespokojení než pravicoví. Model grafu s korelacemi mezi volební účastí a volbou levicových stran mi potvrzuje, že levicoví voliči chodí méně k volbám. Toto považuji za současnou zákonitost.

Spokojenost a nespokojenost není záležitost rozumu, ale emocí, prožívání. Pokud by to byla záležitost rozumu, pak by stačilo si říci: Od nynějška budu spokojený. Takto to nefunguje, rozum většinou pouze racionalizuje emoce.

Při vyvolávání prožitku nespokojenosti se spouští skepse, prožitek bezmoci a beznaděje. To se promítá i v pohledu na volební účast. Při představě své volební účasti se vyvolává u nespokojených prožitek skepse a rozum to jen obhajuje: Proč jít k volbám, když stejně nic nezměním. Můj hlas nic neovlivní. Stejně vyhraje pravice, ať půjdu k volbám nebo ne.

Co obecně voliči chtějí? Chtějí vidět optimistickou perspektivu, tu svou. Pravicoví občané jsou spokojenější s politikou pravicových vlád a vidí světlou budoucnost pravice. To jim dodává větší optimismus a rozum jim zdůvodní účast ve volbách: Podpora pravice má smysl, proto je dobré jít k volbám.

Co obecně chtějí pasivní levicoví voliči? Aby někdo konečně zatočil s tím bezcitným kapitalismem, kde bohatí vydělávají i na krizích. Drahá elektřina, drahý plyn? Peníze jdou do něčích kapes. I na inflaci dovedou ti nejbohatší ještě více zbohatnout: Až začnou docházet těm dole peníze, ti začnou pod cenou prodávat své majetky. Až začnou malé firmy krachovat, ti nejbohatší je za babku začnou kupovat a likvidovat jako konkurenci svých velkých firem.

Jenže současná levice ani komunisté nepředkládají voličům přesvědčivý program, jak trvale porazit ve volbách vítězící pravicové strany, jak zatočit s tím zatraceným bezohledným kapitalismem, jak zatočit s energetickými šmelináři, kteří vydělávají pouhým překupováním elektřiny, plynu, ropy. Osobně je považuji za příživníky, kteří nic nevyrábí, nic nezhodnocují, pouze navyšují ceny v duchu tržní ekonomiky »trhni, co nejvíc můžeš«.Naše vláda jim ještě cílevědomě umetá cestičku, a tak bezohledně trhají a trhají.

Blýská se na časy?

Delší dobu pozoruji, že se »blýská« na lepší časy. Světlo nepozoruji nahoře, u levicových stran, u levicových lídrů, ale dole mimo politickou sféru. Tam se začíná nenápadně podkopávat základna dravého kapitalismu. Samotný kapitalismus je jev, projev prokapitalistických občanů. Když je ve společnosti mnoho prokapitalistických občanů, pak ve volbách vítězí pravicové strany prosazující kapitalistické zřízení. Dopadem je vytváření prostředí pomocí zákonů, které umožňuje bohatým co nejvíce bohatnout i na úkor lidu. Tento stav je nutné změnit.

Mezi naivní představy mnohých levicových lídrů patří představa, že takřka všichni chudí z ekonomických důvodů jsou pro levici. Omyl, v řadách chudých je dnes velké množství občanů, kteří s obdivem vzhlížejí ke svým vykořisťovatelům, fandí jim a jsou ochotni jim oddaně sloužit. Jako sluhové bohatých a mocných mají pocit, že jsou víc než obyčejní lidé.

Nikdo nemá tolik, aby nemohl toužit mít ještě více. Egoistická touha »mít více než druzí« je neukojitelná. Ani egoisté v současné vládě se neuspokojují s tím, čeho dosáhli, a chtějí ještě víc. Proto se bratříčkují se silnějšími vládami (Německa, USA) a chtějí se zavděčit elitám EU. Ze své příčky společenského žebříku s obdivem vzhlížejí nahoru a na lid pod sebou se dívají jako na méněcenný. V duchu liberalismu »každý se má starat o sebe« se starají především o sebe, o svou vlastní kariéru.

Apelace levicových politiků na sociální cítění pravičáci vnímají pouze jako kariéristický populismus. No, v některých případech mají pravdu, v řadách úspěšnějších levicových stran a hnutí existují i politici s egoistickým smýšlením. Nasadí si »maskovací pláště« a v rámci své kariéry jsou ochotni hlásat levicové ideje. Pokud dostanou lukrativní nabídku od pravice, bez studu ji využijí. Nepřevlékají kabát, pouze odhodí maskovací plášť.

Zahraniční psychologické výzkumy a experimenty dokládají, že politická orientace je silně ovlivňovaná úrovni emoční inteligence. Tam patří i schopnost empatie. Levicově orientované osoby mívají vyšší emoční inteligenci, tím i více rozvinutou schopnost empatie.

Z toho lze logicky odvodit, že členové současné pravicové vlády mají nižší emoční inteligenci, nemají rozvinutou empatii. Svou psychiku považují za normu. Proto jsou přesvědčení, že levicoví politici nejsou k levicovosti motivovaní svou vyšší emoční inteligencí, ale pouze kariéristickým populismem. Jen populismem kvůli získávání hlasů voličů, si dovedou vysvětlit jejích levicové programy.

Rozvoj empatismu

Kde je to světlo, blýskání? Ve společnosti se začalo rozvíjet neformální hnutí – empatismus. Empatismus není opakem individualismu jako je kolektivismus, jehož filozofie vychází z humanismu jako dogma. Empatismus je návrat k přirozenosti člověka jako druhu. Předmětem není potlačování osobností, ale naopak plný rozvoj osobnosti, kam patří rozvíjení schopnosti empatie. Ta motivuje člověka přirozenou cestou k humánnímu chování i bez morálních kodexů a dogmat.

Personalistika firem: Nečetl jsem inzerát firmy »Hledáme egoisty, individualisty bez empatie«. Stále častěji je u uchazečů o zaměstnání vyžadována schopnost empatie, protože pomáhá udržovat dobré mezilidské vztahy na pracovištích. Tím se zvedá produktivita a kvalita práce. Mnohé firmy organizuji pro své vybrané pracovníky kurzy, kde se rozvíjí schopnost empatie. Rozvíjení ekonomiky prospívá empatie u pracujících nikoli egoismus.

Školství: Ve vzdělávacích plánech a programech není cílem rozvíjení egoismu (základna kapitalismu), ale naopak rozvíjení schopnosti empatie. Tak jako jsou u nás některé základní školy orientované na sport či jiné aktivity, v zahraničí přibývá škol více zaměřených na rozvíjení empatie u žáků.

Psychologické poradny: V žádném článku o partnerských vztazích jsem nečetl doporučení »vybírejte si za partnera egoistu«, naopak mnohá varování »vyhýbejte se egoistům, osobám bez empatie«.

Rodičovská výchova: Rodiče s empatií dovedou své děti citově mnohem více uspokojovat. Jejích děti jsou pak šťastnější nezávisle na množství a ceně hraček. Naopak egoističtí rodiče (individualisté bez empatie), nedovedou rozpoznat citové strádání u svých dětí a místo citového uspokojování se snaží je uspokojovat materiálně: drahé hračky, drahá oblečení, počítačové hry, … Výsledek? Přibývalo rodičů bez empatie, proto již delší dobu přibývá počet dětí s poruchami chování.

Zajímavosti je, že řada bezohledných egoistů si nárokuje empatické chování u jiných, aby se k nim empaticky choval personál v nemocnicích, v obchodech, na úřadech aj.

Žijeme v přelomové době, kdy se ve společnosti začíná budovat základna antikapitalismu. Časem začne přibývat v generacích počet empatických občanů a tím i levicově orientovaných. Za čas se budou děti učit o egoismu jako projevu sociální nevyzrálosti, jako o sociálním handicapu. To povede k trvalé porážce ideologie individualismu ve veřejném prostoru. Pak začnou trvale udržitelně vítězit levicové strany, které demokratickou cestou ke zděšení pravičáků začnou bourat kapitalistické zřízení.

Rodiče v USA se delší dobu mnohem více zajímají o psychologii i v oblasti výchovy. Od individualistické výchovy vedoucí k bezohlednému egoistickému chování se tam upouští. Rodiče se více zajímají o citové uspokojování svých dětí a rozvíjení empatie. To vede k narůstání počtů levicověji smýšlejících mladých občanů, voličů, ke zděšení pravicových politiků v USA.

Lidé vždy šli za vůdcem, který ukazoval světlo, cestu ke světlé budoucnosti. »Je lepší jít optimisticky za vzdáleným světlem, než trpět bezmoci a beznaději ve tmě.« Levicoví lídři by měli místo permanentní a stereotypní negativní kritiky začít ukazovat světlo majáku, byť vzdáleného. To začne dodávat levicovým voličům optimismus a chuť jít k volbám.

Stanislav HENDRYCH

Přečtěte si další články

28 komentáře

KMERLIN 23/10/2022 - 15:09

V Krasnojarsku zadrželi před kanceláří pohřební služby Mariju Samorodskuju (u cesty vydržela hodinu), kde stála s plakátem “Ne zemi bez mužů”. Když k ni přistoupil policista a vyzval jí k následování, řekla mu “Díky bohu, že jste ještě tady a ne ve válce”.

panenko skákavá 23/10/2022 - 15:09

Danara Erendženova si zase v Petrohradě stoupla s plakátem “Militarismus přijde hodně draho” k budhistickému chrámu. I ji odvezlo sociální taxi.🚓

svaty_vaclav 23/10/2022 - 11:05

Sledujte @neCT24

Prošel jsem si zdejší diskuse pod články Naší Pravdy a nezbývá mi nic než konstatovat, že mimo zneužívání nicků slušných lidí zdejšími antikomunisty jsou antikomunisti dobytek a oplzlí úchyláci. Tak jen pište antikomunističtí úchyláci dál, děláte Rychetského Pětikoalici reklamu a dobře sami sebe charakterizujete.

…………………

❤️💙🤍
Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! …………

Sledujte @neCT24

svaty_vaclav 22/10/2022 - 16:09

Sledujte @neCT24

Antikomunisti si dali sraz v diskusích Naší Pravdy. Tady je od nich antikomunistů zase nablito. Staré antikomunistické firmy, které nepřekvapí.

Antikomunisté by si měli založit svůj antikomunistický web, a tam ať si píší své antikomunistické cancy. Rád antikomunistům budu přispívat do diskusí na jejich antikomunistickém webu.

………………………

❤️💙🤍
Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! …………

Sledujte @neCT24

Fery 23/10/2022 - 08:53

Vaclave, ty jsi v tomto komunistickém obludariu jeden z nejzabavnejsich exponátů!

svaty_vaclav 23/10/2022 - 21:18

Sledujte @neCT24

Fery, ty jako slabomyslný máš povoleno psát do Naší Pravdy slabomyslnosti.

…………………

❤️💙🤍
Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! …………

Sledujte @neCT24

Fery 22/10/2022 - 12:06

Komunistická strana osmdesátiletých gerontu už nikoho nezajímá, a nic na tom nezmění ani ta ujecena blonďata hysterka. Já se sem na vaši lež chodím skvěle bavit, jako do obludaria.

odborník na barevné tabletky 23/10/2022 - 01:25

Kdyby ji alespoň učesali a navlíkli na ni něco rozumného

fronda 22/10/2022 - 00:43

Je to tak, vedoucí funkcionáři KSČM dlouhodobě ignorují vědecké poznatky o přesvědčování lidí a řídí se patrně pouze svými dojmy. Zrušení deníku a nahrazení týdeníkem sem taky patří.

Už zklasičtěl naštvaný výrok takového funkcionáře: “My tvrdě pracujeme v komisích a kdo chce, může si o tom informace vyhledat na internetu.” Pak se diví, už už podruhé není zvolen.

Někteří chudší lidí se nezřídka nechají snadno zmanipulovat pravičáckou propagandou a pak jsou “spokojeni” a volí proti svým zájmům. Říká se v této souvislosti, že pravičáky volí 70 % doktorů, 90 % sester a “110 %” sanitářů.

Levicoví voliči jsou možná zklamaní, že za jejich hlasy si funkcionáři zařídí pohodlné živobytí a nehájí zájmy pracujících. Samozřejmě že v opozici se nic neprosadí, ovšem dá se upozorňovat na lumpárny a navrhovat alternativy. To se nedělo. Nebo se o tom alespoň voliči nedozvěděli.

Ano, musí být viditelná nějaká perspektiva. S tou ovšem “reformátoři a modernizátoři” za 33 let kapitalismu nedokázali přijít. Akorát zavrhli předchozí reálný socialismus. I když, jak z odstupu můžeme pozorovat, pro to v zásadě neexistuje důvod.

svaty_vaclav 21/10/2022 - 18:35

Sledujte @neCT24

Chválím Naší Pravdu, která se začala chovat konečně sebevědomě a začala mazáním vulgárních antikomunistických příspěvků rušit antikomunistickou diskusní platformu na webu Naší Pravdy. Antikomunisté by si měli založit svůj antikomunistický web, a tam ať si píší své antikomunistické cancy. Rád antikomunistům budu přispívat do diskusí na jejich antikomunistickém webu.

………………………

❤️💙🤍
Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! …………

Sledujte @neCT24

budoucí volič 21/10/2022 - 07:04

Plně souhlasím s posledním odstavcem : ukázat pozitivní perspektivu a nikoliv jenom věčnou kritiku.

Znovu se vnucuji s návrhem na vytvoření strany radostné tvořivosti.

Dávám příklad Rakousko. Ve vládě se střídá levice s lidovci. Všude příjemné bydlení, silnice bez záplat, cyklostezky s voskovkami, atd. Všechno pěkné, co jde vytvořit, v Rakousku udělají s nápadem, s invencí, s radostí. Přitom ani nemají tolik orné půdy jako my, dokupují energie z ciziny. Nepotřebují NATO: Nestydí se za ulici B. Engelse.

Fery 22/10/2022 - 12:07

Rakousko je šťastná země, nikdy tam nezvládli komunističtí vrazi.

svaty_vaclav 23/10/2022 - 19:39

Sledujte @neCT24

Fery, když se přiděloval rozum a inteligence tak jsi chyběl, viď?

…………………

❤️💙🤍
Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! …………

Sledujte @neCT24

panenko skákavá 20/10/2022 - 13:28

Stálý představitel🇷🇺 při OSN Dmitrij Poljanskij pohrozil OSN, že Rusko neprodloužní “obilnou dohodu”, pokud OSN vyšle na Ukrajinu experty, kteří by ověřili původ dronů vraždících na Ukrajině. “Drony jsou ruské a jsou na nich dokonce ruské nápisy”, tak jo.

Unavený debily 20/10/2022 - 13:29

Vydírá jádrem, vydírá plynem, vydírá hladem. A když hovno natřu zlatou barvou, nebude z něj půl kila zlata, pořád to bude smradlavé hovno.

Unavený debile 20/10/2022 - 16:13

Unavený debile, plyn pořád proudí do EU i na Ukrajinu i přes Ukrajinu. Stěžují si, že by ho nedostávali? Ne, to víš že by média řvala. Je to všechno složitější než na co stačí tvoje hlava. Rusové potřebují prodat, jsou za to velké peníze. Západ jim je nechce dávat, tak okolo toho manévruje a sháni ho jinde. Od .12 EU vyhlašuje embargo na ropu z Rusko s dočasnou výjimkou pro nás a Slovensko, takže cena ropy na ustoupne a budete řvát, že Rusko nechce dávat ropu.
Je to je holt pro jednoduché lidi jako ty moc složité.

TASS 20/10/2022 - 13:31

Rusko projednává moratorium na leasingové platby zahr. společnostem. “Vraťte se zpět a splátky budou pokračovat”.

jmarek3 20/10/2022 - 13:31

Tak třeba DHL či kdo by mohl zas doletět s nějaký airbusem, ať mají zas součástky ne?

ctenář 20/10/2022 - 14:07

Sankce jim nevadí…. nene

Jan Gavroch 20/10/2022 - 20:21

Většina obilí z Ukrajiny jde do BOHATÝCH zemí Evropy, kde obchodníci s obilím mohou zaplatit
TRŽNÍ cenu Tím vláda Ukrajiny získává peníze na válku proti Rusku. Z prodeje obilí financuje “vláda ” Ukrajiny a někteří kapitalisté z NATO, loupeže, mrzačení a vraždění lidí, včetně žen a dětí, ničení některých bytů a domků Ukrajinců, ničení nemocnic, škol, rozvodů vody a energií a dalších
Výše uvedené tedy financují obchodníci s obilím v BOHATÝCH státech NATO.
Lidé v chudých zemích stále hladoví nebo umírají podvíživou a hlady. Jen 3% obilí z Ukrajiny jde do chudých zemí
——————–.
Lodě, které přepravují obilí, přepravovaly také trhaviny do Bulharska, mimo jiné jimi byl poškozen kerčský most

svatý_václav 21/10/2022 - 13:13

Soudruh nechápe, že tzv. Kerčský most je černou stavbou, jehož krymské předností je na území Ukrajiny..Útok byl zcela legitimní, jak z právního tak vojenského hlediska, je jen škoda, že se jej nepodařilo poškodit více….

Sláva Ukrajině!

fronda 22/10/2022 - 00:46

Kyjevští pučisté přece nemohou posuzovat, která stavba je nebo není černá. Ti mají právo leda tak na řádný soud.

Sláva svobodné a demokratické Ukrajině!

Fery 22/10/2022 - 12:08

Ty idiote, na Ukrajině se na rozdíl od Ruska konají svobodné volby.

svaty_vaclav 20/10/2022 - 01:11

Sledujte @neCT24

Super článek pana Hendrycha. Má bohužel pravdu v tom, že čeští voliči pracují proti svým zájmům. A nejen při volbách, ale i mimo voleb. Je to například zmanipulovaný postoj velké části Čechů k Rusku, chovajících k Rusku nepřátelské postoje, což v žádném případě není v žádném zájmu Čechů. Lidem je lháno, že nepřátelství k Rusku je v jejich zájmu, tak primitivní je dnešní buržoazní režim v ČR. Je to vidět i v diskusích v Naší Pravdě, kde se tito primitivní hlupáci pracující sami proti sobě vyskytují, s jejich nepřátelstvím vůči všemu ruskému.
❤️💙🤍

…………………

Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! ……….

Sledujte @neCT24

Miroslav Rys 21/10/2022 - 16:58

Hele, negramote, já vím, že to první, cos slyšel, když ses omylem narodil a sháněli tvou matku, bylo: Sláma u kravína 😃😃 Nemusíš to stále opakovat, radši se nauč česky, blbečku 😃😃

petr 21/10/2022 - 17:32

ale,on nechápe zhola nic – místo mozku má právě tu ,,slámu z kravína” :)

Fery 22/10/2022 - 13:29

Proto jste vy bolševici radši volby zrušili, aby hloupí lidi nehlasovali proti svým zájmům, že jo?

ruské mrdky 19/10/2022 - 21:54

“Rádi bychom zdůraznili, že situace s oplocením pozemku u Českého domu má dávnou historii a nijak nesouvisí s nynějším stavem dvoustranných vztahů. Není v tom žádná politika,“ dodalo ruské ministerstvo.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.