Tradice, která podpoří vlastenecké hnutí

od redakce

V dnešní době se setkáváme se snahou nejen o překrucování a novou interpretaci dějin českého národa, ale i přímou snahou izolovat vlastenecké síly od společnosti. Československý svaz protifašistických bojovníků je jedna z možností, která může pomoci ke spolupráci a novému pohledu obyvatel ČR na vlastenecké síly, připomínající oběti domácího odboje z let 1918 při vzniku Československé republiky a oběti domácího odboje z let 1938-1945 proti německé nacistické okupaci.

V případě Československého svazu protifašistických bojovníků (ČSSPB) nejde o spolek v obvyklém smyslu toho slova, jde o kolektivní společenství jednotlivých samostatných spolků (nikoliv pobočných spolků, ale samostatných nezávislých spolků), které se ve své vlastenecké činnosti prolínají. Každému z nich ale zůstává jejich raison d‘etre (smysl bytí, vnitřní smysl).

Jaký je předpoklad fungování? Kolektivní vedení ČSSPB by mělo být tvořeno předsedy (delegáty) členských spolků a z jejich středu by měli být zvoleni vedoucí představitelé. Smyslem existence takovéhoto kolektivního společenství je prosazování jakéhosi průsečíku zájmů všech členských spolků, a především navenek jednat s těmi, kde by přímé samostatné jednání každého ze spolků nemuselo vést k žádoucím výsledkům. Československý svaz protifašistických bojovníků, z. s., má za cíl zastřešit a napomoci spolupráci vlasteneckých spolků.

To je první krok obrodného procesu vlasteneckých protifašistických, protinacistických a demokratických sil.

Petr MRÁZEK, pplk. v. v.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.