Vojtěch Filip: Poznámka ke státnímu rozpočtu

od redakce

Když jsem před více než šesti lety (26. 10. 2017) zveřejnil svůj nesouhlas s tím, že stát ze svého rozpočtu koupil za půl miliardy korun s následnými dalšími náklady od firmy AGPI vepřín v Letech u Písku, strhl se poprask, cože jsem si to dovolil. Tehdejší ministr kultury Herman sdělil, že šlo o veřejný zájem, a tedy nevadí, že je cena mnohem vyšší než odhadní. Já se ptal, jestli je ve veřejném zájmu snižovat domácí zemědělskou produkci a jestli místo peněz na likvidaci nebylo možné vyhovět firmě AGPI a poskytnout jí jiné místo pro jejich práci a produkci.

Připomínám to ze dvou důvodů – jedním z nich je skutečnost, kterou zveřejnil za Agrární komoru ČR ve svém zhodnocení vývoje zemědělské produkce mezi roky 1990 a 2020 pan Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., který na faktech prokazuje, že za 30 let poklesla produkce vepřového masa na necelých 38 % (ze 763 000 t/rok na 294 600 t/ rok). Když stavy u prasnic, tedy možnosti příštího zvýšení produkce, jsou na 27,9 %, a můžeme tedy spíše počítat s dalším poklesem.

Obdobné to je u hovězího masa, pokles na 32,4 % (z 509 000 t/rok na 164 900 t/rok). Nechci zabíhat do podrobností, nakonec nejsem zemědělec, ale mohl bych uvádět další dramatická čísla u poklesu produkce mléka v době, kdy v okolí probíhají vojenské konflikty a kdy každý rozumný hospodář hledá způsob, jak být v co největší míře soběstačný, aby nebyl odkázán na dovoz, který může den ze dne být omezen nebo zcela zrušen. Zároveň s tím se snižuje i rostlinná výroba a výměra obdělávané půdy poklesla na 82,6 %. Místo polí máme sklady.

A to mluvím jen o produkci komodit, které jsou přirozené pro naše podnebné pásmo a u kterých jsme soběstační vždy byli. Jde jen o to, že zákon a státním rozpočtu buď podpoří soběstačnost, nebo ji podrazí. Ono to není o producírování se v kravíně bratra místopředsedy vlády, ono to je o tom, jestli soběstačnost vláda podpoří, nebo ji potopí.

Stejné to je u druhého důvodu, pro který svou úvahu píšu v souvislosti s přijímáním státního rozpočtu na rok 2024, a tou je podpora, nebo útlum výroby. Vláda v prosazeném rozpočtu navýšila prostředky do armády, ale nikoli na nákup potřebných prostředků, které tady vyrábíme, ale na nákupy v zahraničí, abychom asi dali práci podnikům v jiných státech NATO, včetně USA. Jen ne doma, protože pro produkci našich podniků nic nedělá. Pan prezident se sveze v rychlovlaku v Itálii, ale že by státní rozpočet počítal s podporu vysokorychlostních tratí u nás nebo s výrobou takových souprav, to v něm nenajdete.

Prostě státní rozpočet opět slouží spíše nadnárodním korporacím místo toho, aby něco přinášel vlastním občanům.

Vojtěch FILIP

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.