Z dříve poměrně bezpečné země strategickým cílem

od redakce

Situace je v naší zemi skutečně nedobrá, zatímco úzká sorta osob neskutečně profituje a bohatne, drtivá část společnosti stále více redukuje své základní výdaje a rychle chudne. Rozdíly mezi lidmi se neustále prohlubují a sociální nůžky se rozevírají! A k tomu všemu marasmu se stáváme v zemi našich předků stále více druhořadými hosty. Nemusíme si v tomto smyslu zakrývat, že politiku u nás již dávno spoluutvářejí dravé zahraniční banky, obrovská část republiky již patří zahraničním vlastníkům a v posledních několika letech se již dokonce začíná nahlodávat i naše státní suverenita. Tedy, když nebudeme brát v potaz autoritativní zásahy Evropské unie do našeho života, se kterými zde žijeme nespokojeni, ale myslím si, že zbytečně potichu, již léta.

Tzv. česká obranná dohoda se Spojenými státy, schválená vládou a signovaná ministryní obrany, čekající na svoji ratifikaci ve Sněmovně, je typickým příkladem invazivní eroze naší suverenity. Chtělo by se říci, že snad až účelové vlastizrady. Podivný pakt ještě podivnějších vládních elit obou zemí je zcela nevyvážený, jaksi již skoro tradičně v náš neprospěch. Přináší české společnosti takové »benefity« jako určení zařízení a prostor, které budou moci ozbrojené síly USA využívat, jejich osvobození od daní a cel, ale i naši povinnou logistickou podporu a zabezpečení Američanů. Velkoryse však mají využívané prostory prý zůstat v majetku ČR, přesto tedy smlouva alespoň nařizuje, že domluvené prostory mohou využívat výlučně jen američtí vojáci.

»Přínosy« smlouvy

Americké straně se dále dává právo volného vstupu jejích vojenských letadel, vozidel i plavidel na naše území, s možností tankování, přistávání a bez možnosti jakékoliv kontroly z naší strany, pokud k tomu nedají souhlas Spojené státy.

Jiří Valenta na plzeňské demonstraci za důstojný život v míru. FOTO – archiv autora

Dalším významným »přínosem« smlouvy, myšleno a řečeno samozřejmě ironicky, je fakt, že americká armáda bude moci umisťovat a skladovat své zbraně a vojenský materiál na našem území. To pro občany neznamená nic jiného, než že se z dříve poměrně bezpečné země staneme naopak strategickým cílem, ne-li dokonce místem prvního úderu.

Až nepatřičně bláznivě působí formulace obsažená v dohodě, že se česká vláda vzdává práva na trestní stíhání eventuálních amerických pachatelů trestné činnosti na našem území, a to jako projev své suverénní pravomoci. Přitom jde o projev zásadní nerovnosti, protože kdyby náš voják, který tam bude například na nějakém vojenském kurzu, někoho zabil v USA, bude okamžitě souzen tam. Dle některých ústavních právníků je až neskutečné ustanovení, že i když by šlo o případ zvláštního významu a trestní řízení prováděly výjimečně české orgány, americký voják zůstane pod kontrolou amerických sil až do skončení odvolacího řízení. Tedy nemůže být ani umístěn do naší vazby a může v podstatě v průběhu řízení opustit zemi. A Spojené státy, jak dobře víte, své občany nevydávají!

Jakousi pomyslnou třešničkou na dortu z myšlenkové dílny proamerických lokajů v naší vládě je však ustanovení, že smlouva bude mít přednost před našimi zákony, což v praxi znamená, že stanoví-li smlouva něco jiného než platný český zákon, použije se ustanovení dohody.

KSČM tuto smlouvu důrazně odmítá, neboť naši zemi zbavuje dalších, skoro již posledních zbytků suverenity a vede ji do zcela závislého postavení vůči USA. Jde o smlouvu, která není prospěšná pro Českou republiku a její občany, ale bude sloužit pouze Spojeným státům a dosažení jejich velmocenských cílů na planetě. A jen pro toto se přece nemůžeme za využití průhledné salámové metody dobrat až k totálnímu obsazení naší vlasti jakýmikoliv cizími vojsky! A my komunisté z tohoto našeho postoje nikdy neustoupíme! Děkuji vám za pozornost!

Jiří VALENTA

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.