Za socialismu jsme měli všichni »prd«

od redakce

Tak jsem se zase v jedné diskusi na internetu dočetl, že za socialismu jsme se vlastně měli všichni špatně, byli jsme všichni chudí, doslova jsme měli všichni »prd«. Aniž bych si liboval ve vulgarismech, řekl jsem si, že by možná bylo užitečné ten »prd« trochu rozklíčovat a konkretizovat.

Už proto, že tento tzv. narativ je velmi často používaný jako ultimativní argument vysvětlující a obhajující tzv. přednosti kapitalismu, kterému se poněkud falešně říká demokracie, neboť skutečně efektivní uplatnění občanských a práv je velmi limitováno majetkovým postavením a pozicí v třídně rozvrstvené společnosti.  Docela dobře to kdysi vyjádřil známý lékař prof. Pafko, když řekl, že pacient, který přijede do nemocnice tramvají, přece nemůže očekávat stejnou péči jako ten, kdo přijede mercedesem. Obecně ve společnosti třídně a majetkově rozdělené je údajná rovnost a distribuce reálných práv závislá primárně na rozsahu kapitálu, kterým ten který subjekt disponuje. Pokud existuje ve společnosti situace, kdy většina společnosti je v situaci velmi vzdálené solidnímu perspektivnímu zajištění životních podmínek do budoucnosti a naopak existuje (úzká) menšina lidí, kteří ovládají většinu zdrojů společnosti, pak jsou všechny údajné demokratické mechanismy bezzubé a fiktivní.

Jaké je rozvrstvení společnosti?

O sociálním a majetkovém rozvrstvení české společnosti hovoří řada sociologických výzkumů, např. zde jsou výsledky jednoho z nich z roku 2020:

Třída nejbohatších

Třída nejbohatších je v ČR velmi tenká. Tvoří ji přibližně ani ne dva tisíce lidí, kteří však vlastní prakticky polovinu HDP, což bylo v roce 2020 asi 2,7 bilionu korun.

Třída bohatých

Počet podnikatelů se zaměstnanci je přibližně 161 tisíc a každý z nich má majetek menší než 670 milionů korun. To je vrstva bohatých.

Nižší, střední a vyšší střední třída

Podle Českého statistického úřadu je v ČR aktuálně 5,48 milionu pracujících a dle ministerstva práce a sociálních věcí si z toho deset procent s nejvyššími mzdami vydělávalo v soukromých firmách minimálně 52 855 korun. Desetina těch nejhůře placených nacházela na výplatní pásce maximálně 15 182 korun. Rozdíl mezi nimi tak dosahoval 37 673 korun.

Z celkového počtu pracujících si tudíž 0,548 milionu vydělalo více než 52 855 korun a přes půl milionu maximálně 15 182 Kč. Z toho vyplývá, že vyšší střední třídu tvoří cca půl milionu pracujících s měsíčním příjmem nad 50 tisíc korun. Střední třída je podle této logiky nejpočetnější a přestavují ji více než čtyři miliony pracujících s průměrným měsíčním příjmem 30 tisíc korun. Nižší střední třídu představuje půl milionu pracujících s měsíčním příjmem pod 15 tisíc korun.

Nižší třída

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že podíl obyvatel ČR ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením činil v roce 2020 12,2 procenta. ČR má 10,69 milionu obyvatel, to znamená, že 1,3 milionu obyvatel je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. S tím koresponduje také údaj, že v roce 2020 se téměř milion občanů nacházel v exekuci a skoro třetina domácností by nedokázala ze svých úspor pokrýt nečekaný výdaj ve výši 10 tisíc korun. Podle těchto dat je možné odhadnout, že nejnižší třídu, oscilující na hranici chudoby a sociálního vyloučení představuje v ČR vrstva v počtu asi dvou milionů lidí. Je to tedy druhá nejpočetnější třída v ČR.

Kromě toho zde hraje roli poměr mezi mírou majetku vlastněnou českými občany a zahraničními subjekty, který činí jedna ku sedmi v náš neprospěch, takže »náš« stát ztratil vliv na českou ekonomiku. V tomto ohledu jsme se propracovali až do postavení bezprávné kolonie, a takto jsme hodnoceni globálními ratingovými agenturami, které nás přeřadily z kategorie vyspělých zemí mezi ty rozvojové.

Prominenti dříve a nyní: nesrovnatelné!

Ale vraťme se k tomu údajnému socialistickému »prdu«. Je nepochybně pravdou, že v socialismu zcela absentovaly multimilionářské a milionářské vrstvy s příslušnými prebendami, benefity a také s příslušným ekonomickým a politickým vlivem. Někteří se pokoušejí srovnávat postavení dnešních prominentů se stranickou nomenklaturou minulého režimu, nicméně toto srovnání je prostě směšné, zejména pokud jde o jejich majetkové poměry. Maximální majetkové nadstandardy této skupiny obyvatel spočívaly možná v přístupu k nějakým lepším službám, i ty »papalášské« nemocnice dnes hravě překonávají poměry ve zdravotnictví jako celku, viz výše uvedený citát prof. Pafka.

Rozhodně tito prominenti neměli možnost privatizovat podniky, pozemky, majetkové podíly, takže po převratu v roce 1989 skončili v nejlepším případě jako majitelé běžných rodinných domků. Neplatí ani ona tak často používaná teze o jakémsi výsadním postavení členů KSČ vůči ostatním. Ano, k vyšším funkcím měli většinou přístup pouze straníci (někdy i z ostatních stran Národní fronty), ale je také třeba vidět, že členy KSČ v době před listopadem 1989 bylo v celé ČSSR 1 200 000, spolu s rodinnými příslušníky z této pozice mohlo profitovat tedy kolem pěti milionů lidí, a to nepočítám členy dalších společenských organizací. Navíc v řadě dělnických profesí byly mzdy vyšší než u třeba i vysokých funkcionářů. Vzpomínám, jak »revoluční« dělnický vůdce Petr Miller řekl, že jako dělnický předák ve válcovnách ČKD měl vyšší plat než na postu ministra práce.

K tomu socialistickému »prdu« ovšem patřila i masivní společenská spotřeba nezávislá na osobních příjmech jednotlivců. Tak v zásadě všichni občané nezávisle na stranické příslušnosti či nepříslušnosti měli téměř volný přístup ke zdravotnictví, školství, ke kvalitní kultuře, odborářské dovolené, platili minimální poplatky za bydlení, energie, základní potraviny apod.

Myslím, že lze tedy docela dobře říci, že pro řadu (možná dokonce většinu) lidí byl ten socialistický »prd« mnohem komfortnější než stávající kapitalistický »blahobyt«.

Pavel JANÍČKO

Přečtěte si další články

38 komentáře

Rudý vítr 24/10/2022 - 08:02

No máme velkou rozezranost a na chudobu se nám bude těžko zvykat.Tak hurá do toho.

Rudý vítr 24/10/2022 - 08:02

No máme velkou rozezranost a na chudobu se nám bude těžko zvykat.Tak hurá do toho.

Sluka 20/10/2022 - 19:05

Soudruhu máš tam matematické chyby, ale to je asi ta vaše pravda.

:-o 21/10/2022 - 09:25

Jaké?

fronda 22/10/2022 - 00:15

Členů KSČ bylo asi 1.700.000

:-o 22/10/2022 - 09:58

To je pravda, není to však chyba matematická, ale faktická.

Josef 20/10/2022 - 07:22

Jedni se topí v penězích a chtěji si ještě ze společného přidat a jiní co chodí do práce řeší jestli topení nebo jílo.Zlatý socialismus.

Rudý vítr 20/10/2022 - 15:41

❤️ Úplně jsi mi to vzal z úst. Nikdy nám nebylo líp. Ani za Babiše ❤️

Rudý vítr 21/10/2022 - 04:46

Blbecku

Otázky, samé otázky 20/10/2022 - 15:45

Co odpovíš až tvůj spoluzaměstnanec se tě bude ptáti:
“Cos dělal, když dusili nás okupanti,
cos dělal, když se psal rok osmdesátý devátý,
cos dělal v listopadu, co děláš dnes, kdy bojujeme,
abychom v tomto boji zvítězili
a mír všem na světě zajistili?

fronda 22/10/2022 - 00:23

“Soudruhu, v době nacistické okupace jsem ještě nebyl na světě, v roce 1989 jsem normálně žil a chodil na střední školu, v době privatizačního puče jsem se snažil, dost úspěšně, zmařit tzv. generální stávku a strhával jsem lživé plakáty vylepované OFčáky, nyní podporuji náš boj za mír pro všechny alespoň volením komunistů a tímto uváděním omylů v diskusích v Naší pravdě na pravou míru.”

Hugo Stiglitz 21/10/2022 - 23:01

Takovej už je život… Se stim smiř

Mira 24/10/2022 - 00:24

Nedávno zde byla jedna dnes už mimoparlamentní strana která měla v programu návrat socialismu a těch jejich jistot…..voliči ji že sněmovny i senátu vykopali 👍👍👍

Josef 20/10/2022 - 07:20

Taková cenzůra jako je na Seznamu nebyla ani za socíku.

Laco 20/10/2022 - 09:15

Nejen na Seznamu. Mnohé jiné propagandistické zdroje “demokratů” už dávno diskuse rovnou úplně zrušili. Dokonce i ČT před mnoha lety poskytovala prostor k vyjádření názoru čtenářů. Už ne, už jim nikdo jejich bábovičky ze lží nerozkopává.

PetJednaLenin 20/10/2022 - 15:39

Dobrých zpráv není nikdy dost!

jako kost 19/10/2022 - 22:43

Jestli má kolem sebe v EP jen insajdry tvého typu, s charismatem kondomu, tak se ani nedivím.

jako kost 19/10/2022 - 23:31

To taky, no. Ale nic si z toho nedělej, není na světě jediná. I mezi ženami se občas najde soucitná duše a určitě se nad tebou jednou také nějaká smiluje.

svaty_vaclav 19/10/2022 - 22:25

Sledujte @neCT24

Zneužíváš tady nick slušného člověka. Ale co chtít od antikomunisty?

………………..

Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ! ……….

Sledujte @neCT24

fronda 19/10/2022 - 21:34

Kdo si nemůže dovolit žít jen z výnosů svého majetku, tak je pravičáky považován za “chudého”. Takže ano, z tohoto úhlu pohledu všichni byli chudí. :P

Hugo Stiglitz 21/10/2022 - 23:03

Takovej už je život… Se stim smiř

Berja 19/10/2022 - 18:59

To je fakt. Mně se líbí, jak výstižně to popsal Churchill, když hodnotil Stalina. Řekl “převzal zemi s dřevěným rádlem a odevzdal jadernou velmoc”. No a do 80. let byl SSSR druhou největší ekonomikou světa, na čelném místě v mnoha oblastech vědy, techniky aj. A to i bez tiskárny na dolary, coby světové rezervní měny. Kde je dnes kapitalistická Ruská federace, a to ještě může být ráda, že těží z toho, co dokázal SSSR.

Gejza 19/10/2022 - 18:17

To vás chválím, jen podporujte. Ale ze svého!

Restart 19/10/2022 - 17:57

Tenhle komentář lze považovat za velmi dobrý. A to rozvrstvení na třídy odpovídá současnosti. Dřívější, socialistické rozvrstvení na třídy (podle Marxe) již neodpovídá současnosti, je dobře, že se konečně našel člověk, který se k tomu přiblížil, tedy ne úplně. Ovšem, za socialismu byly určité výhody, nevýhody a křivdy. To se opakuje i dnes.

fronda 19/10/2022 - 21:31

No, tyhlety “střední třídy”, to spíš je taková režimní propaganda.

panucetni 19/10/2022 - 22:50

Rusko s Íránem spustí svůj vlastní SWIFT systém.
Teď už jen aby se k nim připojila ještě KLDR a S.W.I.F.T. SC to bude muset zabalit.

Cestovatel 19/10/2022 - 22:51

A co Venezuela? Ta se nepřidá?

Berja 19/10/2022 - 16:41

Nemohl jste přesvědčivěji prokázat, že socialismus jste nezažil. Ten se totiž nezhroutil, ten byl zhroucen. A to částí samotných komunistů, kteří však reálně nikdy komunisty nebyli, byli jen “u komunistů”. A rozvrátili socialismus proto, že záviděli tzv. elitě na Západě, jaké bohatství nahromadila. Neuvěřitelně je dráždilo, že nelze rozkrást veřejný majetek nad úroveň palety cihel nebo pár litrů benzínu. Že rozdíl mezi jejich příjmy a příjmy průměrného dělníka není ve stonásobcích, dokonce ani ve stovkách procent. Chtěli skutečnou moc založenou na majetku, ne jen moc plynoucí z funkce, z níž mohli být kdykoli odvoláni. A tak velmi přivítali, že podobní lidé obsadili politbyro v SSSR a spustili destrukci socialistických systémů s následným rozkradením veřejných statků.
Je to k neuvěření, ale evidentně se ještě dnes najdou prosťáčci, věřící mýtu o studentech a komediantech, kteří divokým cinkáním klíčky, udatnými zpěvy a tanci svrhli systém který měl své lidi odshora dolu, doslova v každém podniku, který měl vyrovnané rozpočty, který nebyl zadlužen, který měl k dispozici 200 000 armádu, rozsáhlé tajné služby a represivní složky, plus desítky tisíc lidí v LM. Co si o vás mám myslet? To nechtějte ani vědět. Jděte se za roh profackovat, ať se proberete z těch bludů.

Berja 19/10/2022 - 18:12

Sranda to může být snad jedině pro vás, těm kteří vědí, je a už tenkrát bylo z toho smutno. Že ČSSR nabyla zadlužena myslím naprosto vážně, pokud tedy při svém skromném vzdělání nebudete halekat o ubohých 7 miliardách provozního dluhu, což však, narozdíl ode dneška, nebyly půjčené peníze na spotřebu, ale investice. Prostě když se v jakýkoli moment udělá účetní bilance, tak vždy jsou nějaké peníze na cestě. A také jsou splátky. Totiž ne všichni hospodaří jako vy doma, jak peníze přicházejí, tak se utrácejí. Když se uzavíraly velké kontrakty, třeba nákup letadel, strojních zařízení, ropy atd., tak tam to neprobíhá jak to znáte z obchodu – z ruky do ruky, ale sjednají se třeba na dvacetileté splátky. A to je ten dluh. Ovšem jak jste možná také matně zaznamenal, dnešní gigantické zadlužení země většinou není tvořeno splátkami dlouhodobých investic, ale jsou to prostě prožrané a prohospodařené peníze. Bankrot už nás nemůže minout, stejně jako celý slavný Západ.

Paterak 19/10/2022 - 16:06

Kapitalisti si hájí svůj systém důrazněji. Nyní vydíme jak se chová. Cenzura, hájení si svých zájmů za svými hranicemi, vis imperialistické Rusko. Všechny pokusy o zvrácení kapitalismu byly zbrocené krví. Jestli je kapitalismus tak ideální pro nekapitalisty, nevím. Ale být sociálně, ekonomicky, zdravotně, bezpečnostně a hlavně existenčně zajištěn, se nekapitalistům v kapitalismu asi nikdy nepovede. Kapitalismus je především výhodný pro kapitalisty. Jsem kapitalista…

svaty_vaclav 19/10/2022 - 14:49

Sledujte @neCT24

Skvělý článek pana Janíčka popisující jen realitu. Buržoasii v rozbitém Československu se zatím lživou propagandou daří ohlupovat lidi a opíjet je rohlíkem. Však k tomu má také buržoasie v rukou všechny prostředky a nástroje své buržoasní protilidové a protinárodní propagandy, kterými lže lidem a ohlupuje masy, a má všechny ekonomické prostředky a nástroje k uplácení lidí korálky a zrcátky. Jenže všeho do času. Lidé stejně jednou tento buržoasní systém odkopnou na smetiště dějin; zítra to ještě bohužel nebude, lidé musejí jak se trefně říká rýt držkou v zemi hladem a zimou, aby se probudili k činu. Zde slovní přesvědčování nemá význam. Lidé si v Havlově puči 1989 nechali všechno vzít. Lidé už to dnes moc dobře vědí, ale jsou buržoasním režimem zastrašováni a trestáni, když to řeknou nahlas.

…………………

Rusové jsme s vámi. Ukrajinský nacismus bude poražen, a nepomůžou mu žádné zbraně od Fialy a Černochové.

………. Sláma Ukravína ………..

Sledujte @neCT24

Rudý vítr 19/10/2022 - 15:44

Jako vždy máš pravdu Franto.

Čech 19/10/2022 - 14:21

Zajímavé, že ten “prd” je dnes, po více než 30 letech, pro mnohé nedostupný, že jsou nejen občané, ale i stát zadluženi jako nikdy dříve, že začíná být normální rozmýšlet se, jestli si lidé mohou dovolit komfortní teplotu v bytě, jak moc si mohou dovolit svítit, nebo se vykoupat, jestli mají na obědy nebo dokonce na výlet pro děti… To jsme to dopracovali. Ale je fakt, že zlomek lidí má tolik, že už neví co ještě si koupit a jen hledá, jaký investiční majetek, vytvořený generacemi za socialismu, si ještě přivlastnit a koho při tom zkorumpovat.

Hugo Stiglitz 21/10/2022 - 23:04

Takovej už je život… Se stim smiř

Čech 22/10/2022 - 09:55

Smiřování je pro slabochy a život není daný, ale je takový, jaký si jej lidé udělají
Nějak mezi vás nezapadam.

Rudý vítr 19/10/2022 - 11:28

Právě teď máme,,prd,, za komunismu jsme měli svobodu, práci a sociální a zdravotní jistoty.Zivot byl krásný, šťastný a lidem se žilo omnoho líp jak teď.Ted je až neskutečně smutný život.Dekuju soudruzi ❤️❤️❤️

Rudý vítr 19/10/2022 - 18:22

Stačilo lusknout prstem v CCCP a kavárna by skončila jak 68.

Hugo Stiglitz 21/10/2022 - 23:04

Takovej už je život… Se stim smiř

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.