Chybí odvaha k míru, zvyšuje se nenávist ve společnosti

od redakce

Rozhovor týdeníku NAŠE PRAVDA s ekonomkou a politoložkou docentkou Ilonou Švihlíkovou

Dovolte začít odlehčeněji, protože je polovina července a lidé tráví dovolené, děti jsou na prázdninách. Jak trávíte svůj volný čas?

Snažím se být co nejvíce na čerstvém vzduchu, ráda plavu ve Vltavě a taky se snažím dohnat kulturní resty, zejména výstavy.

Jste workoholička, pracujete nejen v náročné pozici prorektorky vysoké školy, ale také pravidelně glosujete veřejné dění v ekonomice a na mezinárodní scéně, působíte publicisticky na serveru casopisargument.cz. Dokážete se od všeho aspoň na nějaký čas odstřihnout?

Je to těžké, ta práce si vás vždycky najde. Navíc dění je natolik dynamické a světová situace tak vážná, že se od toho plně odpoutat nedokážu.

Mnoho našich občanů již nyní pociťuje radikální zhoršení své životní úrovně, někteří si sahají do svých posledních finančních rezerv a to ještě není zdražování konec. V jednom z pořadů jste řekla, že průměrný občan Evropské unie není schopen strádat »pro nějaké vyšší cíle«. Pokud tedy i Češi patří k průměru EU, jak se to projeví – čekáte ohrožení, či dokonce konec sociálního smíru?

V první řadě je potřeba zdůraznit, že podle posledních výzkumů je patrné, že čeští občané mají velmi pesimistická očekávání ohledně budoucího vývoje. S tím souvisí i to, že nízkopříjmové skupiny nejsou schopny tvořit žádné úspory, a střední vrstvy, které z minulosti nějaké úspory mají, cítí, že jim je inflace ničí. Současná situace je velice vážná, protože zdražování se týká klíčových položek: potravin, dopravy, energií. Bohužel, vláda Petra Fialy reaguje v této oblasti velmi slabě a někteří její členové si nejspíš ani nejsou vědomi odpovědnosti vůči svým vlastním občanům. Obávám se proto dalšího zhoršování socio-ekonomické situace a nárůstu politické nervozity.

Proč současní čeští pravicoví politici, ve vleku eurounijních, jednají tak, že jejich kroky poškozují právě nejvíce české občany? Mám nyní na mysli sankce vůči Rusku, dopadnuvší více na naši ekonomiku než na tu ruskou.

Sankce se v posledních letech staly »oblíbeným« nástrojem Západu. Zdá se ale, že si tamní představitelé nedokážou domyslet dlouhodobé účinky sankcí. Pokud je k sankcím nadměrně zneužíváno postavení amerického dolaru, je logické, že se mu stále více zemí bude vyhýbat, aby zmenšily riziko, že se případně také ocitnou mezi »nežádoucími«. Poslední vývoj ukazuje, že především představitelé EU nedokážou domýšlet ani krátkodobé dopady, ať už se jedná o vývoj na trhu ropy či zemního plynu. Bohužel, místo racionální analýzy vítězí ideologický fanatismus.

Děláte si srovnání opatření, kterými se vlády zemí EU snaží vyrovnat propady životní úrovně svých obyvatel v důsledku krize. Jak vychází z tohoto srovnání vláda Petra Fialy? Jak například hodnotíte opatření, že všechny domácnosti budou mít automaticky do určité spotřeby energií úsporný tarif?

Sleduji velmi pečlivě, jaká opatření jsou přijímána v jednotlivých zemích Evropské unie. Země kombinují, podobně jako za pandemie, řadu nástrojů, přímé intervence na energetickém trhu, cenové regulace, daňová opatření, sociální dávky… Každopádně těžko budu hledat vládu, která dělá tak málo a tak pozdě, jako vláda Petra Fialy. Musím uvést, že nečinnost vlády se nepodepisuje jen na domácnostech, jejich zhoršující se situaci a také rostoucích obavách z budoucího vývoje, ale také na firmách. Pokud zahraniční firmy mají levnější energie, pak je jasné, že ty české jsou v evropské i světové konkurenci znevýhodněny.

O úsporném tarifu toho detailně zatím mnoho nevíme, ale podle základního náčrtu nebude jeho vliv dostatečný. Myslím, že mnohem větší smysl dává intervence na trhu s elektřinou, kde má Česká republika pozici čistého vývozce. Vláda také skálopevně odmítá využít zákon o cenách z roku 1990.

Co z tohoto zákona by se dalo nyní pozitivně využít?

Zákon o cenách z roku 1990 (ergo není potřeba nic vymýšlet, zákon existuje) umožňuje za mimořádné tržní situace využít nástroje, jako je věcné usměrňování cen nebo stanovení cenového moratoria. Budu-li ze zákona citovat, tak věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek (cenovými orgány) pro sjednání cen. Těmito podmínkami jsou maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, či závazný postup při tvorbě nebo kalkulaci ceny, včetně přiměřeného zisku.

Jak mi jako ekonomka vysvětlíte, že může český státní rozpočet zvládnout na jedné straně obrovské nečekané výdaje (silná sociální pomoc ukrajinským uprchlíkům, zvýšené výdaje sociálních a zdravotních systémů, vysoké výdaje na zbrojení) a současně podseknuté příjmy, protože právě pravice je podsekává? Stručně řečeno: méně do měšce přichází a více z něho odchází.  

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu, to je esence politické ekonomie. Dobře říká, i když to vláda třeba tají nebo o tom nemluví, kde jsou skutečné vládní priority. Je neuvěřitelné, že ODS hovoří o tom, co vše si nemůžeme dovolit, když to byla tato strana, která se v minulém volebním období podílela na významných daňových změnách, které značně oslabily příjmovou stranu státního rozpočtu. Na druhé straně, vysoká inflace zatím vládě přináší vyšší než očekávané příjmy, a také dividendy. Je možné, že si vláda »potichu« zvolila cíl splácet dluhy přes inflaci.

Odborník na energetiku Ivan Noveský varuje, že nezaměstnanost nejen u nás překoná rekordy, nebude dokonce co jíst, přežijí jen vyvolení. Máte stejné obavy, nebo je to přehnané?

Ekonomická situace je bezesporu vážná. Pokud se ekonomika propadne do recese, k čemuž by významně přispěla i politika centrální banky, pak se dá očekávat krach řady firem, u jiných omezování výroby a samozřejmě nárůst nezaměstnanosti. Vláda se ovšem stále tváří bohorovně, jako kdyby se nic nedělo.

Na jedné straně chápeme nutnou solidární pomoc zejména ženám a dětem prchajícím z války na Ukrajině, ale současně víme, že ukrajinští pracovníci dříve i nyní jsou zaměstnáni v prekarizovaných povoláních, a tedy za mzdy, za které by čeští pracovníci nepracovali. Nejsou u nás Ukrajinci zneužíváni na pracovním trhu? Není to celé pak jistá forma pokrytectví?

Je mi nevolno z toho, když vidím, jak si dnes kdekdo mává ukrajinskou vlajkou, ale před několika měsíci ho podmínky například pracovních agentur, které nejen ukrajinské, ale i další pracovníky bezostyšně vykořisťovaly, pohrdaly zákoníkem práce, vůbec nezajímaly. Ukrajinští pracovníci byli vítáni jako dumpingová síla, která by mohla zeslabit postavení českých pracujících a taky odborů.

Jste známa tím, že veřejně vyzýváte k řešení problémů jen a výhradně jednáním ve jménu míru ve světě. I konflikt rusko-ukrajinský, jenž je zástupným konfliktem USA (NATO) proti Rusku, měl podle vás mírové řešení? Neobhajujeme tuto válku, ale známe její pozadí, kdy kořeny spočívají v rozpínavosti NATO na východ těsně k hranicím Ruska.

Je tragédií Západu, že tak velká část jeho »elit« se kloní k válce jako k preferovanému řešení a není schopna pracovat na mírových řešeních. To se netýká jen Ukrajiny, stačí uvést válku v Jemenu, která ovšem nezabírá stránky novin, vlajkou Jemenu také nikdo nemává. Jen málo politiků se dokáže vzepřít protiruské hysterii a uvědomit si, jak zásadní jsou zejména pro velmoci bezpečnostní záruky.

Na summitu NATO v Madridu byl stanoven explicitně protivník Aliance, tím je propříště Rusko. Nebylo snad protivníkem pro NATO a USA celou dobu, jen se to neříkalo tak otevřeně?

NATO je vedeno Spojenými státy, které jsou v situaci ústupu z pozice hegemona. To je vždy velmi nebezpečná situace pro celý světový systém. Je patrné, že USA si identifikovaly dva hlavní nepřátele – Rusko a Čínu a NATO toto vnímání USA kopíruje. Země NATO se tak stávají vazaly amerických zahraničně-politických priorit, přestože ty jejich by měly být zcela jiné.

Měsíce se hovoří o tom, že »až Putin zavře kohoutek s plynem, tak uvidíme«. Jak hodnotíte rétoricky hlasitý úprk od levného ruského plynu k drahému americkému LNG? Proč dobrovolně budeme platit více a naši občané budou trpět?

Ono není tak snadné prchat ke zkapalnělému zemnímu plynu, ať už by pocházel odkudkoliv. Síla je na straně nabídky, ne poptávky. Světově platí, že LNG aktuálně není dost, EU chybí infrastruktura, počínajíc terminály, konče propojením plynovodů až ke speciálním tankerům. Cena přepravy vzrostla několikanásobně, jak se mezi sebou některé evropské a asijské země přeplácejí.

Přimknutí se k novým dodavatelům energií, jako je Katar či Saúdská Arábie, je nějaké nové manifestování našich »evropských hodnot«, když v těchto zemích se běžně porušují lidská práva?

Nu, nějaké zdůvodnění se jistě najde, proč najednou u Kataru či Saúdů nevadí, že tyto země nejsou zrovna ztělesněním těch správných hodnot, kterými jinak Evropská unie tak ráda kdekoho mlátí po hlavě. Spoléhání se na tyto surovinově bohaté země odhaluje na dřeň pokrytectví »politiky lidských práv«.

Svět prý změnila invaze Ruska na Ukrajinu, to je v těchto dnech slogan EU a NATO, jejich politiků a vojenských představitelů. Je to tak? Copak tato válka je jedinou válkou, co kdy byla na Zemi vedena?

Svět zažívá řadu otřesů, samozřejmě pandemie a její dopady, které posilují deglobalizační tendence. Konflikt na Ukrajině skutečně svět mění, domnívám se, že posiluje pravděpodobnost blokového uspořádání světa.

Neděsí vás ta obrovská a dynamicky narůstající militarizace? Roste počet amerických vojáků mimo svou domovskou zemi, v Evropě a zejména »na východním křídle NATO«, vojenských základen… Je to »pro náš klid«, jak tvrdí premiér Fiala a ministryně Černochová, nebo spíše neklid?

Militarizace mě děsí celkově, nejen v ČR, která, při pohledu na Fialovu vládu, naštěstí nemá žádný globální vliv. Děsí mě, jak se z lidí, kteří hledají a preferují mírová řešení, stávají »agenti«, hlupáci a naivkové a válka je čím dál víc vnímána jako »správné« řešení. Odvaha k míru absentuje, zvyšuje se nenávist ve společnosti, k čemuž některá média svou hysterií masivně přispívají.

Podle ukrajinského prezidenta Zelenského si prý Rusko chce určovat nový světový řád. Ale jaký řád tady byl dosud? Byl snad spravedlivý a pro lidi?

Světový řád se již mění. Je patrné, že pozice Západu oslabují, ale obávám se, že jsme spíše na začátku procesu cesty k multipolárnímu světu a že zejména USA si přejí návrat do 90. let k pozici hegemona.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv

Přečtěte si další články

28 komentáře

RASPUTIN 29/07/2022 - 15:36
fronda 29/07/2022 - 22:44

Kateřina Konečná se vyjádřila pravdivě.

Paterak 26/07/2022 - 21:14

ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.
ODS vrátí na magistrát poctivost a ohlídá finanční toky dopravního podniku.

Paterak 25/07/2022 - 06:35

Jsem zvědav, jak to bude s těmi rachejtlemi vypálenými na Oděsu. To už někdo z Rusů dělá opravdové idioty. Tato naaranžovaná aférka zřejmě výšššumí jak masakr v Buči. Už i OSN vyslovilo pochybnosti a unáhlilo se v rychlém odsouzení Ruska…

fronda 24/07/2022 - 23:11

Příjemně překvapuje, kolik lidí v současné době už nevěří propagandě Západu. I takových lidí, kteří donedávna věřili úplně všemu, co tvrdila ČT a podobné dezinformační kanály.

To je taky důvod, proč Hnědalův režim přistoupil k bezprecedentnímu pošlapávání lidských práv, k hrozbám, k cenzuře, k potlačování svobody slova. Ale stejně mu ty represe nebudou nic platné, pravdu neumlčí.

Paterak 25/07/2022 - 06:23

Tady jde hlavně o mladé aby prozřeli z letargie. Vzpomeňme na statečné vysokoškolské svazáky SSM v roce 89! Jak se postavili režimu. Kdo byl hybnou silou proti naší okupaci spřátelenými armádami? Palach a spol. Pamatuji šedesátá léta, demonstrace studentů ve Francii, protiválečná hnutí v USA atd. Dnes jsou mladí vychováváni k netečnosti, politika je nezajímá. Nemají vlastní tzv. světonázor. Takoví lidé jsou lehce ovladatelní a nezlobí. Oni to tu jednou převezmou. No, to už tady nebudu…

fronda 26/07/2022 - 23:49

Z mojí generace se sice pár existencí v době privatizačního puče opravdu postavilo na stranu havloidů, ale obecnou záležitost bych z toho nedělal. A v roce 1968 to jistě bylo podobné.

jmarek3 25/07/2022 - 15:44

Pokud nechcete utrácet zbytečně moc peněz za erotické pomůcky ze sex shopů, podívejte se po tom, co už máte. Možná zjistíte, že máte doma věci, které sice na hrátky s bradavkami nejsou primárně určené, ale skvěle se na ně hodí.

Všichni víme, že bradavky reagují na teplotu. Zkuste si proto vzít kousky ledu a jemně s nimi po bradavkách přejíždět. Vezměte si také trochu zmrzliny a nechte je na bradavkách rozpustit. Můžete je pak z partnerova těla slízávat a u toho mít zároveň sex nebo hrátky mít jako formu předehry. Milovníci BDSM zase ocení horký vosk, který bude na bradavky stékat.

Další věci, které můžete použít na stimulaci bradavek jsou například peříčka, masážní nebo lubrikační oleje, vibrátory, šlehačka. kolíky na prádlo. Fantazii se meze v sexu rozhodně nekladou.

Stimulace bradavek má prostě něco do sebe. A to jak u mužů, tak u žen. Pokud chcete svému partnerovi dopřát intenzivnější orgasmus, vyplatí se se na na tyto růžové knoflíky patřičně zaměřit.

Pokud nechcete utrácet zbytečně moc peněz za erotické pomůcky ze sex shopů, podívejte se po tom, co už máte. Možná zjistíte, že máte doma věci, které sice na hrátky s bradavkami nejsou primárně určené, ale skvěle se na ně hodí.

Všichni víme, že bradavky reagují na teplotu. Zkuste si proto vzít kousky ledu a jemně s nimi po bradavkách přejíždět. Vezměte si také trochu zmrzliny a nechte je na bradavkách rozpustit. Můžete je pak z partnerova těla slízávat a u toho mít zároveň sex nebo hrátky mít jako formu předehry. Milovníci BDSM zase ocení horký vosk, který bude na bradavky stékat.

Další věci, které můžete použít na stimulaci bradavek jsou například peříčka, masážní nebo lubrikační oleje, vibrátory, šlehačka. kolíky na prádlo. Fantazii se meze v sexu rozhodně nekladou.

Stimulace bradavek má prostě něco do sebe. A to jak u mužů, tak u žen. Pokud chcete svému partnerovi dopřát intenzivnější orgasmus, vyplatí se se na na tyto růžové knoflíky patřičně zaměřit.

J. Kořínek 25/07/2022 - 15:44

Pokud nechcete utrácet zbytečně moc peněz za erotické pomůcky ze sex shopů, podívejte se po tom, co už máte. Možná zjistíte, že máte doma věci, které sice na hrátky s bradavkami nejsou primárně určené, ale skvěle se na ně hodí.

Všichni víme, že bradavky reagují na teplotu. Zkuste si proto vzít kousky ledu a jemně s nimi po bradavkách přejíždět. Vezměte si také trochu zmrzliny a nechte je na bradavkách rozpustit. Můžete je pak z partnerova těla slízávat a u toho mít zároveň sex nebo hrátky mít jako formu předehry. Milovníci BDSM zase ocení horký vosk, který bude na bradavky stékat.

Další věci, které můžete použít na stimulaci bradavek jsou například peříčka, masážní nebo lubrikační oleje, vibrátory, šlehačka. kolíky na prádlo. Fantazii se meze v sexu rozhodně nekladou.

Stimulace bradavek má prostě něco do sebe. A to jak u mužů, tak u žen. Pokud chcete svému partnerovi dopřát intenzivnější orgasmus, vyplatí se se na na tyto růžové knoflíky patřičně zaměřit.

J. Kořínek 25/07/2022 - 17:32

Ten úchylák,co tady napsal ten blábol pod mým jménem a pod jménem jmarek3 není jen tak někdo, ale zvláště nebezpečný křivák z Harfy

Paterak 24/07/2022 - 05:51

Ukrajina odmítla nabídku na příměří. Ukrajincům zřejmě válka svědčí. Vždyť musí vědět, že je to v pytli, akorát budou další mrtví. Ano, vojenskou techniku mají, ale za chvíli budou chybět lidí. Dezerce se množí. Jako důkaz podávám i jejich schovavaní se v naší zemi. Zbabělci! Kolik Rusů by tito chlapáci asi dokázali zlikvidovat. A to nejsou jenom u nás! I do nepřátelského Ruska prchají. A dobrovolně! Přejme Zelenskému to nejlepší, když on sám dělá vlastní zemi v této situaci to nejhorší.

fronda 24/07/2022 - 23:06

Kyjevský loutkový režim. Ukrajina s tím nemá co dělat. Zbabělci jsou ti, co jdou poslušně na porážku. Kdo se schová, je borec.

X 23/07/2022 - 16:10

Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv
Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv
Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv

neKOMUNISTA 23/07/2022 - 16:10

Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv
Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv
Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
J. V. Stalin
Jednou jsme tu zem dobyli a nemůžeme se jí vzdát. A je nám lhostejné, kdo tam bude žít. Jestli Češi, nebo nějaký jiný národ.
Leonid I. Brežněv

Paterak 23/07/2022 - 13:42

Docentka Švihlíková patří k úzké špičce opravdu vzdělaných a inteligentních lidí. Nevím,ale je zábavné, když jsou jí podsouvány nějaké komunistické úmysly nebo minulost. Kolik jí je? Bohužel takových jako ona je ve státě málo, nebo raději,, hrabou ” v podnikatelské sféře, což jim nelze vyčítat. Zůstávají možná vzdělání ale jinak primitivové, kteří ovládají zdejší politiku, vis Fiala. Nevím, jak ty rozumné a chytré lidi motivovat do politiky. Takový většinou nejsou sebestřední, namyšlení, panovační… To je pak těžké.

RASPUTIN 23/07/2022 - 07:40

Kdo porušil Minské dohody?
Napsal/a Aleš Rozehnal 22. července 2022
Obhájci ruské agrese na Ukrajinu často tvrdí, že Ukrajina v podstatě válku sama vyprovokovala, protože neplnila podmínky Minských dohod. Je to falešná hra podle ruských not a je proto dobré si připomenout, co to vlastně jsou, respektive byly Minské dohody a kdo je porušil.
Ve snaze předejít válce Ukrajiny a Ruska prosadila Francie a Německo s podporou USA uzavření tzv. Minských dohod. Tyto dvě země vyjednaly dohody s Ruskem po porážce Ukrajiny v roce 2014 a 2015. V únoru roku 2022 však ruský prezident Vladimír Putin dohody prohlásil za mrtvé a o den později uznal ukrajinská separatistická území za státy.

Problém nastal poté, co Rusko, i když samo vyjednalo Minské dohody, prohlásilo, že není odpovědné za jejich plnění, protože není smluvní stranou.
Snaha o mírové řešení
Minské dohody tvoří dvě dohody, z nichž ta první, označovaná jako Minsk I ze září 2014, obsahuje mimo jiné závazek k příměří mezi oběma stranami, na které měla dohlížet Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, závazek Ukrajiny přijmout zákon o decentralizaci se zvláštním statusem pro území ovládaná separatisty, závazek uspořádat místní volby a amnestii pro válečné zločince.

Následné memorandum obsahovalo rovněž závazek ke stažení těžkých zbraní z frontových linií.

Snaha o mírové řešení sporu padla v lednu 2015. Z tohoto důvodu byla uzavřena dohoda označovaná jako Minsk II, která již byla poněkud detailnější. Problém nastal poté, co Rusko, i když samo vyjednalo Minské dohody, prohlásilo, že není odpovědné za jejich plnění, protože není smluvní stranou.
Zároveň začal spor o výklad této dohody. Prvním problémem bylo, kdo bude kontrolovat volby, které měly proběhnout. Ještě obtížnějším problémem byla otázka statusu Donbasu a změny ukrajinské ústavy, která měla být provedena po jednáních a souhlasu představitelů Doněcké a Luhanské lidové republiky.

Status ani rozsah problematických území nebyl Minskými dohodami nijak blíže vymezen. Představitelé separatistů považovali za jejich součást všechny části Doněcké a Luhanské oblasti, z nichž ale většina zůstávala stále pod kontrolou legitimní kyjevské vlády.

Suverenita podle ruských představ
Rusko také vykládalo Minské dohody jako závazek Ukrajiny k federalizaci, což by jí zabránilo ve vstupu do NATO a EU. Ruská představa o federalizaci Ukrajiny byla navíc taková, že by Ukrajina měla pouze symbolickou suverenitu nad svým východním územím; asi jako má třeba Velká Británie nad Kanadou nebo Austrálií.

Ukrajina přijala zákon o decentralizaci tak, jak to vyžadovaly Minské dohody, ale jeho podoba nebyla vyjednána s představiteli separatistů, a proto byla Ruskem odmítnuta.

Je také třeba říct, že plnění Minských dohod nemělo mezi ukrajinskou veřejností téměř žádnou podporu a jejich implementace dokonce vedla v roce 2015 k násilným protestům v Kyjevě.

Minské dohody nicméně po dobu sedmi let tlumily intenzitu konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. I přesto až do letošní ruské agrese na Ukrajinu bylo zabito 14 tisíc lidí a téměř 1,5 milionu Ukrajinců se ocitlo bez domova.

Jak ale vidíme nyní, Minské dohody nedokázaly vyřešit základní otázku konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, a to, zda je Ukrajina suverénní stát (jak je po právu přesvědčen demokratický svět), nebo je její suverenita omezena – podle ruských představ.

Líbil se vám tento text?
Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu
Moc děkujeme za podporu!

Rudý vítr 23/07/2022 - 06:38

Jaké sociální a zdravotní jistoty jsme měli za socialismu, všeho základ práce Jak rád jsem pracoval,uskromnil se, život v socialismu se nedá ničím nahradit.Bezte někam se svobodu a demokracii to je len pro bohaté a všelijake polobohy…..

Lubomír Šálek 23/07/2022 - 18:34

Máte pravdu, dnes je to tragédie. Ale mám pro vás řešení. Bydlení zdarma, jídlo s donáškou, maximální bezpečnost, zdravotní péče zdarma. Stačí někoho, nejlépe kapitalistu, zabít a máte všechny výhody. Sice tam není svoboda, ani demokracie, ale o to vy stejně nestojíte a vaše priority jsou zajištěny maximálně. Tak s chutí do toho, rudý větře.

Rosenkratz 24/07/2022 - 19:55

Nemusí se zabíjet kapitalista, jak navrhujete ,zřejmě podle své povahy vy, ale zvolit vhodný systém přerozdělování a sociálního stát, něco podobného jako mají severské státy nebo jaký prosazuje levice na západě, obzvláště ve Francii, kde získali těsně druhé místo za Macronem.

Nebo jako zemědělství v Izraeli, kde většina zemědělské půdy patří kibucům,, to jsou osady které pracující na základě kolektivního vlastnictví výrobních prostředků. Nebo jako mošavy, sdružení sedláků.

Bcfth 22/07/2022 - 20:58

Penzistka Galina Borisova připnula na ruskou vlajku, která vlála na kostele sv. Ludvíka v Moskvě, leták s latinským nápisem “No bellum” (Ne válce) a textem “Pro vlajku země-agresora, není místo vedle vlajky Svatého stolce”. Udal ji opat, katolický kněz kostela, V. Gorochov.
Policie si přišla pro ni domů, protokol, diskreditace ruské armády atd. atd.
Penzistka Galina Borisova připnula na ruskou vlajku, která vlála na kostele sv. Ludvíka v Moskvě, leták s latinským nápisem “No bellum” (Ne válce) a textem “Pro vlajku země-agresora, není místo vedle vlajky Svatého stolce”. Udal ji opat, katolický kněz kostela, V. Gorochov.
Policie si přišla pro ni domů, protokol, diskreditace ruské armády atd. atd.
Penzistka Galina Borisova připnula na ruskou vlajku, která vlála na kostele sv. Ludvíka v Moskvě, leták s latinským nápisem “No bellum” (Ne válce) a textem “Pro vlajku země-agresora, není místo vedle vlajky Svatého stolce”. Udal ji opat, katolický kněz kostela, V. Gorochov.
Policie si přišla pro ni domů, protokol, diskreditace ruské armády atd. atd.

Paterak 23/07/2022 - 13:14

Opravdu hrozné…

Rudý vítr 24/07/2022 - 13:05

Jak se dostala k té vlajce že ji udal katolický kněz …. kněží škodili odjakživa jak v Babicích……..

Vladimír 22/07/2022 - 09:35

Skvělý příspěvek a názory paní docentky Švihlíkové – díky ….

jmarek3 22/07/2022 - 12:12

Paní docentka jako vždy uvažuje v souvislostech a já s tímto jejím názorem souhlasím a pozoruji ,že je mnoho dalších občanů ,kteří jsou kritičtí k pravici a kapitalismu!

Fery 23/07/2022 - 10:10

A proto mají komunisté volební preference 2%, že jo?

Vladimír Kozák 22/07/2022 - 17:57

Už se přímo těším jak autor této přezdívky půjde bojpvat do první linie za UA proti bolševikům, aby si zasloužil hrdinský český válečný kříž za odvahu a neplýtval zbytečně tlučhubou. Přeji uřimně mnoho hrdinství a úspěšných vojenských kousků.
Zdraví
Vladimír Kozák

Paterak 21/07/2022 - 13:10

ZASRANÝ KOMUNISTI
Stručně, krátce, výstižně. Není nad trochu české doslovnosti. Nač chodit kolem horké kaše, když věc je zcela jasná. Komunisty tu nechceme a myslíme si, že ideální místo pro jejich pobyt je prdel, nejlépe někde v závějích Sibiře. Soudruzi, serete nás už dlouho a víme, že vás to baví, jen vám chceme říct, že vás prdel stejně nemine. A že vás do ní nakonec nacpeme.
ZASRANÝ KOMUNISTI
Stručně, krátce, výstižně. Není nad trochu české doslovnosti. Nač chodit kolem horké kaše, když věc je zcela jasná. Komunisty tu nechceme a myslíme si, že ideální místo pro jejich pobyt je prdel, nejlépe někde v závějích Sibiře. Soudruzi, serete nás už dlouho a víme, že vás to baví, jen vám chceme říct, že vás prdel stejně nemine. A že vás do ní nakonec nacpeme.
ZASRANÝ KOMUNISTI
Stručně, krátce, výstižně. Není nad trochu české doslovnosti. Nač chodit kolem horké kaše, když věc je zcela jasná. Komunisty tu nechceme a myslíme si, že ideální místo pro jejich pobyt je prdel, nejlépe někde v závějích Sibiře. Soudruzi, serete nás už dlouho a víme, že vás to baví, jen vám chceme říct, že vás prdel stejně nemine. A že vás do ní nakonec nacpeme.

Paterak 23/07/2022 - 13:25

Ani nevíš jak je Sibiř krásná. To nejsou jen závěje a sníh. Být pravý Paterak tak by si tady takhle nepindal. V létě je tam krásně jako u nás. Nádhera. Zima je opravdu tuhá ale taky krásná. Lidé milí, nenároční a upřímní. A až tam vědí, kdo jsou Češi. To jsem v zapadlých oblastech USA nezažil…

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.