Kandidát koalice STAČILO! Petr Ježek: Je potřeba EU zásadně změnit, nebo rozpustit

od redakce

Rozhovor s Petrem Ježkem, kandidátem do Evropského parlamentu za koalici STAČILO!

Narodil se 29. 3. 1962, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a má doktorát z financí. Je členem vedení České strany národně sociální, expert na finance a ekonomiku. Pracoval jako vysokoškolský pedagog, pracuje jako vrchní ministerský rada na ministerstvu pro místní rozvoj.

Jak vnímáte roli Evropského parlamentu v současnosti?

Evropský parlament by měl být především o spolupráci mezi národy. Měl by v první řadě plnit svou funkci a být tak jednou z hlavních možností, jak změnit Evropskou unii ve skutečné společenství národů, v jehož rámci by měla být zachována suverenita každé země, které by se měly navzájem respektovat a uznávat. Zdravá spolupráce s rozumnými pravidly může dobře fungovat. Na to ale potřebujeme v Evropském parlamentu skutečně schopné a rozumné politiky.

Jaké kroky EP odsuzujete?

Vadí mi především celkové vystupování Evropského parlamentu, který se prezentuje jako jeden homogenní orgán, ačkoliv zastupuje desítky různých států, národů a stovky stran a názorů. Proto mi také chybí v celkovém projevu v parlamentu absence národních symbolů. Můžeme být společně Evropané, ale v první řadě bychom měli být hrdí na vlastní zemi, a naopak Evropský parlament by respektoval suverenitu každé země a vystupoval jako zástupce všech zemí, ne jako samostatná jednotka, určující si vlastní názory a pravidla, která jsou pak prezentována jako názory většiny, i když mnozí nesouhlasí.

Co je hlavním důvodem vaší kandidatury?

Evropský parlament tak, jako funguje teď, už tímto způsobem dál pokračovat nemůže. Většina lidí dobře vnímá jeho neschopnost v řešení zásadních otázek, diktaturu, nadřazenost a přílišný příklon k až nacistickým myšlenkám. Musíme zkusit Evropský parlament změnit zevnitř, zvolit schopné zástupce naší země, kteří budou chtít pracovat skutečně pro občany a v zájmu naší vlasti. Nejsem si ale jistý, zda tento zkostnatělý aparát vůbec změnit lze. Pokud ne, měla by se Evropská unie rozpustit, protože nám více škodí, než pomáhá, stejně jako NATO.

Na jaká témata byste se chtěl v případě svého zvolení zaměřit, proč?

Rád bych se aktivně zapojil do kontroly a přípravy legislativních návrhů. Mám osobní zkušenosti s prací Výboru stálých zástupců vlád členských států Evropské unie (COREPER), což je hlavní přípravný orgán Rady. Seskupuje názory jednotlivých zemí, jejich návrhy a připomínky v šesti oblastech, jako je zemědělství a rybolov, konkurenceschopnost, vzdělávání, mládež, kultura a sport, zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele; životní prostředí a doprava, telekomunikace a energetika. Právě v tomto orgánu se v zásadě tvoří to, co pak prospívá nebo škodí lidem v EU i v ČR. Příkladem mohou být aktuální zemědělská nařízení a jejich změny v rámci EU, kdy byla prosazena pravidla vysloveně škodlivá pro zemědělce a jejich úsilí o zajištění kvalitních potravinářských zdrojů. Je proto důležité mít v orgánech EP zkušené odborníky, kteří se nebojí se svými silnými argumenty prosadit.

Co by se mělo v těchto tématech v rámci EU změnit, jak?

Asi největším problémem je podle mého prosazování takových zákonů, které hrubě porušují zájmy jednotlivých zemí. Legislativa nemůže kolidovat s Listinou základních práv a svobod ani s národními ústavami členských zemí. A to ani při odlišnostech ústav, což se bohužel aktuálně děje. Je také nezbytné napravit neodborná politická rozhodnutí neodpovídající zájmu jednotlivých členských zemí a jejich občanů.

Co byste chtěl vzkázat voličům?

Aby vnímali volby jako skutečně důležitou část demokracie, jako prosazení vůle lidu. Je to skutečná šance něco změnit. Osobně hodlám zastupovat oprávněné zájmy České republiky jako zájmy občanů, nikoli zájmy politických a hospodářských elit, jak se tomu děje v současnosti. Chci se v první řadě pokusit zasadit se o mírové řešení všech sporů. Je potřeba změnit dosavadní omezující podřízenost EU vrchnosti a hlavně eliminovat nacistickou nenávist některých zástupců EP k jiným národům! Proto považuji za důležité jít k volbám do Evropského parlamentu. Jedině tak můžeme zásadně reformovat EU ve prospěch drtivé většiny obyvatel České republiky i celé Evropy a nasměrovat vývoj k lidství a prosperitě.

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.