Kandidát koalice STAČILO! Zdeněk Jandejsek: Žvanily poslat na smetiště dějin!

od redakce

Rozhovor se Zdeňkem Jandejskem, kandidátem do Evropského parlamentu za koalici STAČILO!

Zdeněk Jandejsek (*5. listopadu 1954). Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (promoval v roce 1978 a získal titul Ing.). Na stejné škole si v roce 1980 doplnil pedagogické minimum a v roce 1996 získal i titul kandidáta věd (CSc.). Později se učil od Františka Čuby ve Slušovicích, který v té době patřil ke špičkovým manažerům a zemědělským odborníkům. Od března 2017 do června 2020 byl prezidentem Agrární komory ČR. Dnes je členem, spolumajitelem skupiny Rabbit CZ, která slučuje 20 zemědělských firem, zabývajících se pěstováním plodin především na krmiva, chovem zvířat i zpracováním masa. Firma hospodaří na 14,3 tisíce ha půdy.

Co vás jako zemědělce přimělo připojit se ke koalici STAČILO! do voleb do Evropského parlamentu?

Není možné, aby pokračovala současná garnitura neodborníků, politologů a aspenistů, kteří vedou společnost k degradaci, k další globalizaci, nevzdělanosti a úpadku. Přeji si, aby naši i evropskou společnost reprezentovali občané, kteří jsou odborně zdatní, pracovně předvedli úspěšnost ve své profesi či podnikání bez podvodů, uplácení či zlodějen.

Jaké jsou podle vás hlavní body programu koalice STAČILO!, které byste chtěl vyzdvihnout?

  1. Konec zeleného blouznění, ochrana přírody s rozumem. Zelená dohoda je jen fikce, která vede Evropu i nás do pekel, jde o snížení soběstačnosti, náklady na život směřují ke zchudnutí, ke ztrátě majetku, snížení úrovně vzdělání a v neposlední řadě k redukci obyvatelstva, na což upozorňuji poslední dva roky. Metan a CO2  nejsou příčinou oteplování, tou jsou vodní páry, které oteplují atmosféru a ta je pak propustnější pro sluneční záření. Příčiny jsou v katastrofálním stavu lesů na celé planetě, nesmyslném budování asfaltových a betonových ploch a v obrovské redukci produkčně obdělávaných ploch v zemědělství. Mulčování travních ploch v letních měsících, které mají již tmavou barvu, jsou obrovským zdrojem vodních par, které netvoří mraky, ale oteplují atmosféru. Je nezbytné intenzivně pracovat na půdě, která musí být trvale zelená, aby odpar byl přirozený, tvořil mraky a tím bylo dostatek srážek bez oteplování atmosféry.
  2. Zachování české koruny je pro vlastní řízení ekonomiky národního hospodářství nevyhnutelné. Dále není možné se připojit k euru, kde zadluženost většiny států je katastrofální a je několikanásobně vyšší než u nás.
  3. Zastavení nelegální migrace. Není možné přijmout nelegální migranty, kteří nemají zájem se živit prací, přijmout naší kulturu a zvyky a dodržovat zákony naší země.
  4. Fungující zemědělství a potravinová soběstačnost. Potraviny, vedle vody, čistého vzduchu a energie, jsou základními faktory existence lidstva. Jejich nedostatek způsobuje obrovskou závislost na těch, kdo disponují dostatkem potravin. Země s nedostatkem potravin se stává vazalem a kolonií. Naše země má velmi dobré podmínky pro produkci potravin a v komoditách mírného pásma může být soběstačná. Pokud budeme vyrábět potraviny na vlastním území, budou vždy čerstvé a pod kontrolou z pohledu zdravotní nezávadnosti.
  5. Energetická a strategická infrastruktura ve veřejném vlastnictví. Dostatek energie a její přijatelná cena je podmínkou k rozvoji hospodářství a zvyšování životní úrovně obyvatelstva naší země. Bez dostatku energie za přijatelnou cenu a bez vybudované strategické infrastruktury nejsme schopni vytvořit podmínky pro zvyšování životní úrovně našeho obyvatelstva.
  6. Konec odsávání zisku do zahraniční. Není možné, aby 400-500 mld. Kč dividend a 500-600 mld. Kč optimalizace zisků (IT služby, právní služby, nájemné, poradenství a další) odcházely do zahraničí a naše obyvatelstvo za 30 % mzdy (ve srovnání se »starými zeměmi« EU) nepřinášelo téměř žádnou přidanou hodnotu, která by zajišťovala rozvoj investic. Řešení je jednoduché, nastavit daň z obratu u zahraničních firem a daň ze zisku nastavit tak, aby podniky investující u nás měly sníženou daň například na 9 %, a ti, kteří vyplácejí dividendy do zahraničí, měli daň například až 49 %, pak přidaná hodnota z velké části zůstane doma a přinese rozvoj a investice pro Českou republiku a současně zůstávají v majetku zahraničních investorů u nás.

Jak podle vás EP přistupuje k problematice zemědělství?

Evropská unie má jinak nastavené podmínky pro zemědělce ve starých zemích a pro zemědělce států přistoupivších v roce 2004 a později. Unijní podpory jsou pro státy přistoupivší v roce 2004 a později na 50 až 60 % a národní podpory jsou v jednotlivých státech starých zemí 5krát až 10krát vyšší. Příklad: Spolková republika Německo rozděluje na národní úrovni cca 103,5 mld. Kč. Jelikož je 4,5krát v zemědělské půdě větší, tak na naši výměru bychom měli dostat cca 23 mld. Kč. Pro rok 2024 máme dostat v národních dotacích 2,5 mld. Kč, to je 9,2krát méně než obdrží v národních podporách v SRN. Jak se nám pak konkuruje a o jaký jednotný trh jde? Podmínky jsou nastaveny k likvidaci našeho zemědělství a k ovládnutí trhu s potravinami u nás.

Jak vnímáte zemědělské protesty a co by se podle vás mělo na evropské úrovni změnit?

Pozor! Bylo nám médii předkládáno, že jde v zahraničí o protesty ohledně zrušení výjimky na spotřební daň. Opět jako vždy lež na lež, protesty v zahraničí měly stejné důvody jako u nás. Nesmyslný Green Deal, ceny energií, zvyšující se daně včetně DPH, nesmyslná administrativa atd. V EU se musí změnit vše, co předkládá současná administrativa. Nově zvoleni zástupci musí říci ne všem globálním nesmyslům, posílit rozhodování v jednotlivých státech EU, zrovnoprávnit jednotlivé státy a posilovat hospodářskou úroveň EU.

Jak celkově vnímáte Evropskou unii a EP i z dalších hledisek?

Jde o administrativní moloch, který ovládají hlavně Německo a Francie. Pokud má EU prosperovat, musí být jednotné podmínky pro všechny členské státy. Ať lépe prosperuje ten lepší. Změnit politiku ve prospěch států Unie, a nikoliv jen pro silnější státy a celosvětový finanční kapitál. EU musí nastavit mechanismy, které je ochrání, nikoliv ty, které budou ve prospěch světového finančního kapitálu.

Co byste vzkázal voličům?

Voliči by se měli zamyslet nad výsledky vlád za posledních 34 let. Zhodnotit, co tyto vlády přinesly obyvatelstvu, kolik postavily přehrad na pitnou vodu, kolik postavily bloků nových elektráren (staré dosluhují), jakou vybudovaly dopravní infrastrukturu, jak zlepšily školství, zdravotnictví, o kolik zvýšily soběstačnost v základních potravinách atd. Všechny ty žvanily, kteří jen slibovali, poslat na smetiště dějin a vykroužkovat ty kandidáty do EP z nových stran, koalic a hnutí, kteří se ve svém životě prokázali výsledky v podnikatelské činnosti, či kdekoliv jinde a nepotřebovali přitom krást, odklánět finanční prostředky a jsou bezúhonní.

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.