Kandidát koalice STAČILO! Zdeněk Štefek: Brusel je žvanírnou. Změňme to!

od redakce

Rozhovor se Zdeňkem Štefkem, kandidátem do Evropského parlamentu za koalici STAČILO!

Narodil se 30. prosince 1974 v Praze. Vystudoval IT a ekonomiku a řízení na FEL ČVUT, je dlouhodobým aktivistou v mládežnickém a komunistickém hnutí, politikem, počítačovým technikem a manažerem. Má zkušenosti i z krajské politiky, v letech 2012 až 2016 působil jako radní Středočeského kraje.

Jak vnímáte roli EP v současnosti?

Nemám iluze o Evropském parlamentu, stejně tak nemám iluze ani o Evropské unii – vím, na čem a v jakém systému byly založeny, že mluvíme o jednom ze světových mocenských center v současné fázi vývoje kapitalismu. Evropský parlament navíc vnímám i přes proměny posledních dekád jako směšného a nedůstojného reprezentanta členských států EU s nedostatečnými kompetencemi, takže v mnohých zásadních otázkách je pouhou »žvanírnou«. Diktátu Bruselu se tak těžko i z Evropského parlamentu čelí, navíc v něm bohužel zasedají i europoslanci, co s bruselskými vlky vyjí, takže zrcadlo mocným nastavuje jen hrstka statečných, včetně naší Kateřiny Konečné. Je to však jediný orgán, do kterého můžeme přímo ve volbách své zástupce volit, takže bychom měli udělat vše pro to, aby nás tam nezastupovaly kreatury, které zaměňují naše národní zájmy s eurohujerismem.

Jaké kroky EP odsuzujete?

Kroky Evropského parlamentu jdou ruku v ruce s kroky Evropské komise a kroky největších členských států, potažmo jejich satelitů. Připadá mi, že místo používání zdravého selského rozumu a obhajoby zájmů občanů členských států jsou jejich výstupy projevem lidí žijících v jakémsi vytvořeném mlžném oparu, v kterém mají pocit vlastní výjimečnosti a nadřazenosti. Takový Titanic se vším všudy – loď se potápí a v první třídě se ještě tančí…

Příkladem je třeba snaha implementovat povinné kvóty na ekonomické migranty místo řešení migračních krizí, a to zejména státy se zrůdnou koloniální historií (a tedy zřejmě černým svědomím) či státy, které se podílejí i dnes ekonomicky či dokonce vojensky na rozvratu zemí původu.

Dalším příkladem je onen Green Deal, nadekretovaný nesmysl, který místo citlivého a udržitelného přístupu k nutným změnám naší společnosti likviduje celá odvětví včetně tradičních. Není to samozřejmě jen o elektromobilech, je to i o masivním pronikání této bláznivé filozofie do všedního života. Brigádničím mezi panelisty různých výzkumů a tam jsou dotazy na data fyzických i právnických osob značnou částí dotazníků – chcete-li být v EU »salonfähig«, zkuste používat alespoň ta slova… Ostatně, ta všudypřítomná dekadence, nejen v oblasti Green Dealu, mi připomíná situaci před pádem říše římské…

Mohl bych mluvit o ztrátě potravinové soběstačnosti a dvojí kvalitě potravin, o dalších faktorech, které z nás dělají kolonii bohatších států. Mohl bych mluvit o lékové politice – kdo ze souvisejících výstupů orgánů EU na lidském utrpení zbohatl, ale to již bych se dostal k systémové podstatě fungování celé Evropské unie.

Odsuzuji rovněž i konkrétní výstupy, kterými se snaží Evropský parlament měnit historii, odsuzuji jeho roli v eskalaci konfliktu na Ukrajině, rovněž snahy kriminalizovat či ostrakizovat ty členské státy, které mají prostě vlastní suverénní politiku, a tak bych mohl pokračovat.

Jaké kroky EP byly naopak podle vás přínosné pro EU či ČR?

Přínosné pro EU a ČR? Tam budu určitě kratší. Oblast sociálních práv a příslušné dokumenty (již v zakládajících listinách je například zásada stejného odměňování mužů a žen za stejnou práci nebo cíl plné zaměstnanosti) je ale třeba příkladem, jak těžce získávané výdobytky pracujících v řadě vyspělých zemí aplikovat do takových zemí divokého kapitalismu, jako je ta naše. Ale sami dobře víte, že papír snese vše (a dá se rychle roztrhat) a že co bylo jistotou včera, není dnes jistotou ani u nás, ani třeba ve Francii či Německu. Heslo »proletáři všech zemí, spojte se!« dostává právě v této době novou náplň…

Co je hlavním důvodem vaší kandidatury?

Chci svým dílem přispět k úspěchu naší koalice STAČILO!. Nechci jen pasivně volit, ale chci se o lepší budoucnost naši i našich dětí i osobně zasadit.

Na jaká témata byste se chtěl v případě svého zvolení zaměřit, a proč?

Jsou mi z pracovního prostředí blízká témata informatiky, vědeckotechnického pokroku, průmyslu 4.0, z působení v krajské samosprávě ale také mohu zužitkovat zkušenosti z kultury, cestovního ruchu, regionálního rozvoje. Z osobního života vnímám zase široká témata blízká rodinám s dětmi – bezpečné, mírové a důstojné podmínky pro život jsou základem. Nejstarší syn bude za rok končit střední, dva nejmladší jsou ještě školou nepovinní, i pro ně bude jistě důležité, v jakém prostředí budou vyrůstat a žít, ať již budeme v EU, či nikoliv.

Co by se mělo v těchto tématech v rámci EU změnit, a jak?

V oblasti nových technologií, zejména v kyberprostoru jednoznačně zastavit cenzuru a kriminalizaci »nevhodných« názorů, podporovat humanismus, dialog a tvůrčí svobodu, protože právě tak vzniká pokrok. Výjimku by měl tvořit jen účinnější a systémový boj proti kyberkriminalitě a válečnickým choutkám chciválků a vojenskoprůmyslového komplexu.

Co byste chtěl vzkázat voličům?

Jsme v Evropské unii, ať již jsme do ní vstoupit chtěli, či nechtěli. Ovlivňuje nás v každodenním životě a rozhoduje velmi často o nás bez nás nebo se svými loutkami. Jsme od vstupu svědky jejího dalšího negativního vývoje, který má pokračovat i v dalším období – rozhodovat by se mohlo ne jednomyslným souhlasem, ale většinově…

Volme změnu, volme hlas i pro referendum o možném vystoupení z EU. Volme obhajobu našich zájmů, volme naše europoslance, volme komunisty a jejich spojence, volme STAČILO!

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.