Pravicová koalice vstoupila do vlády nepřipravena

od redakce

Rozhovor týdeníku NAŠE PRAVDA s místopředsedou Krajského výboru KSČM Praha Pavlem Ambrožem

Jaký je váš názor na tzv. konsolidační balíček Fialovy vlády?

Tisková konference »za pět minut dvanáct« ukázala, že koalice vstoupila do vlády nepřipravena. Předvolební sliby zapomenuty. Řešení krize se tvořilo až ve vládě a přichází opožděně minimálně o rok, a zatím jen jako návrhy. Premiér a ministři chudoby za dvě a půl hodiny nedokázali svou reformu, lépe deformu a škrty, zcela vysvětlit občanům. Ministr Jurečka odkázal na text na MPSV.cz, ale po jeho přečtení zjistíte, že je tam ještě mnoho otázek na zodpovězení.

Premiér ujišťoval, že návrh je kompromisem mezi všemi vládními stranami, a tak by měl být i prohlasován. Ale následné reakce v médiích dokládají, že lze očekávat návrhy úprav i od pravice. Ministr Stanjura v situaci, kdy schodek státního rozpočtu z plánovaných 295 miliard korun je na konci května již na 271 miliardách korun, si vybírá dovolenou. Asi aby byl fit na vládním posezení ve Vimperku při obhajobě dalších škrtů na rok 2024, aby snížil v příštím roce schodek na »pouhých« 235 miliard korun. Ministr navrhuje zničit veřejnou správu, zdravotnictví, výzkum, vývoj a inovace. Kupředu pravá, doufejme bez zcizení nějakého zbytku státního majetku či firem.

Škrty bohaté neohrozí, ale pro chudší budou likvidační. Fronta žadatelů o sociální dávky se protáhne.

Skoro třicet let jste na České správě sociálního zabezpečení dávkoval důchody. Pojďme tedy konkrétně k některým praktickým věcem kolem důchodů. Od 1. června dochází k navýšení důchodů. Narostla procentní výměra o 2,3 % plus400 korun – to se stalo podle valorizačního mechanismu novely zákona o důchodovém pojištění. Na základě nových pravidel se v praxi zvýšil průměrný důchod o 760 korun – a víme, že toto navýšení mělo být o průměrně tisícovku vyšší. Jak to vidíte?

V lednu byl zveřejněn stav inflace, který splnil podmínku pro rozhodnutí zvýšit důchody dle tehdy v lednu platného znění zákona od června. Vláda místo toho začala pracovat na změně zákona s nižší valorizací, který byl schválen až 8. března – takže měla platit až pro další (asi zářijovou) valorizaci. Nyní záleží na každém důchodci, jak se zachová po obdržení oznámení o zvýšení jeho důchodu. Já jsem již svůj nesouhlas s nízkým zvýšením důchodu odeslal na ČSSZ.

Ministr Jurečka slibuje, že zachová dobu výplaty starobního důchodu 21 a půl roku i v budoucnu. To je ale taková záhadná teze. Jak tomu rozumíte?

Už v minulém roce vypustil ministr do veřejnosti »balónek«, že se důchodový věk posune na 68 let. KSČM na to odpověděla peticí proti tomuto záměru (slyšení Petičního výboru se v Poslanecké sněmovně k této petici uskutečnilo 6. června – pozn. red.). Jsme stále v období postupného zvyšování důchodového věku na 65 let. Letos muži odcházejí do starobního důchodu v 64 letech. Poslední ženy (ročník 1972, vychovávající pět a více dětí) budou odcházet do starobního důchodu v 65 letech až v roce 2037. Pokud se chce dodržet původní priorita, to je sjednocení důchodového věku mužů a žen, tak další pozdější odchody do starobního důchodu by měly následovat až v dalších letech. Po covidu máme dobu dožití na 80 letech. Například doba života ve zdraví u českých mužů končí v 61 letech. Pane ministře, nevrátíme důchodový věk na 60 let?

Naťukl jste zdravotní stav našich občanů, ale vláda trvá na tom, že hodlá nové důchody, postupně, přizpůsobovat stárnutí společnosti.

V některých zemích chtějí omezit pracovní dobu na čtyři dny v týdnu. U nás naopak vláda chce pracovní aktivitu prodloužit posunutím důchodového věku a vyzývá k práci při pobírání důchodu. Odpovídá tomu zdravotní stav obyvatel, zdravotní prevence a výchova ke zdravému životnímu stylu? Nezvýší se počet žádostí o invalidní důchody? Máme dost vhodných pracovních míst pro starší generace, když dlouhodobě mají nezaměstnaní po padesátce problém vrátit se zpět ke kvalifikované práci? Nezvýší se nezaměstnanost absolventů škol? Nezaměstnanost zvyšuje výdaje státu.

Výpočet předčasného důchodu se má znevýhodnit. Jak?

Dosud se do předčasného důchodu odcházelo především ze zdravotních a sociálních důvodů – vážná nemoc, stres na pracovišti, nezaměstnanost, péče o příbuzného apod. Předčasné důchody se podílejí 29 % na starobních důchodech. I to svědčí o sociální a zdravotní situaci společnosti. Vláda před jejím řešením dává přednost tvrdším omezením vzniku nároku na předčasné důchody: zkrácení maximální doby předčasného důchodu z 5 na 3 roky s podmínkou zvýšené minimální doby pojištění ze 35 na 40 roků a vyšší srážky za dobu předčasnosti. Ministr nabízí pracujícím v náročných profesích možnost při minimální době pojištění 45 roků poloviční srážky, ale právě tito bývají častěji v nezaměstnanosti.

Návrh nesděluje, jak se bude řešit předčasný důchod dosud přiznaný se současnými nižšími srážkami, který se nevyplácí pro souběh s pracovní činností, až důchodce zažádá o zahájení výplaty – přepočte se důchod s novými či starými srážkami?

Vysvětlete, prosím, proč byl odchod do předčasného důchodu vloni tak výjimečně výhodný?

V průběhu roku 2022 z důvodu vysoké inflace proběhly dvě mimořádné valorizace ve všech důchodech přiznaných před 1. 1. 2023. V lednu 2023 každoroční valorizace byla jednotná pro všechny důchody a ve výpočtu nových důchodů přiznaných v roce 2023 se nereaguje na inflaci v roce 2022. Nebudu rozebírat, kde je vada, zda v zákoně, či jeho výkladu, ale určitě byla chyba, že při tvorbě zákona nebyla tato situace propočtena, mohlo se vše včas napravit.

Minimální (garantovaný) důchod je navrhován nově?

Je důležité, aby si lidé uvědomili, že základní výměra důchodu vznikla jako sociální záležitost. Na začátku 90. let vypuklo první velké zdražování zejména potravin a bydlení. Aby se tomu čelilo, získali senioři k důchodu státní vyrovnávací příspěvek. V roce 1994 tento příspěvek tehdejší vláda nahradila tak, že vložila do důchodu základní výměru, tehdy to bylo 420 korun. Dnes po skoro dvaceti letech činí jen 4040 Kč. Byla chyba, že se v dobách privatizace a vysoké nezaměstnanosti přednostně nezvyšovala plošně právě tato sociální složka důchodu. A v návrhu se v šetření pokračuje. Zvýší se pouze minimální výše procentní výměry na stejnou výši jako základní výměra, to je 10 % průměrné mzdy. Návrh nesděluje, zda takto bude zvýšeno i třicet tisíc už přiznaných nejnižších důchodů a zda se takto bude řešit i minimální výše invalidních důchodů.

S tím, že osoby samostatně výdělečně činné budou odvádět více do sociálního pojištění, s tím asi souhlasíte.

Ano, to je dlouhodobě neřešený problém, kdy tzv. optimalizací daní si některé osoby samostatně výdělečně činné žijí slušně, často zajistí dobře sebe i rodinu, ale státní kasu neplní jako zaměstnanci. Ovšem pak jako důchodci zjistí, že důchod mají vyměřen nízký.

Pod tlakem odborů a opozice se vláda vrací k zohlednění výkonu fyzicky náročných profesí pro důchodový věk. Jak to hodnotíte?

Vládní opatření má snížit důchodový věk za dobu odpracovanou v náročné profesi osob z 3. a 4. kategorie dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude u nich zvýšena sazba pojistného důchodového pojištění o pět procent. V období od sníženého do dovršení důchodového věku nebude zvyšován důchod za výkon výdělečné činnosti – toto omezení nyní neplatí!

Tak si vzpomeňme: Od 1. ledna 1993 pravice s velkou slávou rušila zaměstnání v pracovních kategoriích. Na evidenčních listech od zaměstnavatelů pro Českou správu sociálního zabezpečení se od té doby práce v kategoriích neuvádí. Ministr Jurečka na tiskovce přiznal, že se řeší doložení práce v náročné profesi. Takže pravice něco před 30 lety zrušila a nyní složitě vymýšlí, jak to zase zavést? Tohle není poprvé, co se něco bezhlavě zrušilo a po letech se zjišťuje, že to vlastně bylo správné a že se k tomu nějak chce vrátit. Ovšem s dalšími náklady!

Poslední komise pro reformu důchodového systému vedená paní Nerudovou používala motto Spravedlivé důchody. Dočkáme se?

Žijí vedle sebe důchodci, kterým byly přiznány důchody dle různých zákonů z roků 1975, 1988 a 1995 – ten poslední byl mnohokráte novelizován. Mají například různě započteny doby studia, nezaměstnanosti, péče o dítě a blízké osoby, zaměstnání v pracovních kategoriích, měnila se délka potřebné doby pojištění, redukce vyměřovacího základu atd. Spravedlivé důchody? To by se musely všechny znovu vypočítat dle jedné nové normy tak, aby nebyl žádný důchodce škodný. Toho polistopadový režim není schopen, na to si musí občané zvolit jiné zástupce do státních orgánů.

Na státní úřady je velký tlak, zejména na dávkové instituce. Jak rychle se podle vašich zkušeností dnes odbavují žádosti na úřadech? Nejsou úřady zahlceny? Jaké jsou lhůty?

Dle oficiální zprávy je na ČSSZ asi 22 tisíc nevyřízených žádostí o nový důchod. Předpokládám, že tam leží i další nevyřízené spisy, například žádosti o zvýšení starobního důchodu na základě pracovní činnosti při pobírání starobního důchodu. Dávkařka dostane denní příděl asi 25 spisů, poblíž jí leží několik přepravek plných spisů – restů. V takové situaci sebelepší organizace práce nezajistí dodržení žádané 30denní, většinové 60denní a často u nejsložitějších případů i 90denní lhůty vyřízení. Vedoucí je prémiována za délku řízení, kvantitu a kvalitu práce podřízených. Tomu odpovídá její trvalý tlak »utahování šroubů« na množství hotových spisů, bezchybnost, přesčasy.

Výsledek se odrazí na zdravotním stavu z dlouhodobého stresu na pokraji vyhoření. Navíc dávková oddělení jsou stále s převahou žen, které po návratu z práce čekají jejich děti. Zapracování nové referentky trvá několik let, ale to neznamená, že pak automaticky se zařadí do 10. platové třídy. Často se objeví ňouma z politických stran, který se ve vládě nebo v parlamentu podílí na tvorbě vadných zákonů, a populisticky se vyjádří pro snížení počtu úředníků a proti zvyšování jejich platů. Proto děkuji svým bývalým kolegyním za práci pro lidi a přeji jim pevné zdraví.

Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.