Tchaj-wan je čistě vnitropolitický problém Číny. Vměšování odsuzujeme

od redakce

Rozhovor s ministrem zahraničí Čínské lidové republiky Čchin Kangem

Jak byste přiblížil problematiku Tchaj-wanu z pohledu Čínské lidové republiky?

Problém Tchaj-wanu je způsoben vnitřním rozkolem, za kterým stojí občanská válka v Číně (občanská válka mezi Kuomintangem a čínskými komunisty, probíhající až do roku 1949 – pozn. red.). Tchaj-wan je dlouhodobě vnímán jako součást, a tedy i vnitřní záležitost Číny. Problematika Tchaj-wanu se vyvíjela po desetiletí v průběhu historie, v minulosti byla oblast poražena čínskými komunisty, takže se odpůrci komunistické strany stáhli dál do oblasti Tchaj-wanu a postupně vytvořili své místní ozbrojené síly.

Jak ale víte, Čínská lidová republika byla založena 1. října 1949 a od té doby, pokud jde o postoj a politiku čínské vlády k otázce Tchaj-wanu, doufáme, že dospějeme k osvobození Tchaj-wanu. Prvního ledna 1979 Stálý výbor KS Číny vydal rozhodnutí o našich postojích k otázce Tchaj-wanu, a tou je mírové znovusjednocení. V roce 1982 byl pak předložen koncept, jenž navrhuje z hlediska čínské vlády systém jedné země a dvou principů. Doufáme, že politiku vůči Tchaj-wanu můžeme po 40 letech uzavřít a dosáhnout v rámci tohoto principu míru.

Co znamená politika jedné země a dvou systémů pro Tchaj-wan?

To znamená, že po sjednocení by Tchaj-wan mohl udržovat v provincii svůj ekonomický a sociální systém, politický operační rámec i základní životní styl lidí, kteří tam žijí. Mohou si jej zachovat, a také práva a výhody cizích zemí na Tchaj-wanu by mohly být pojištěny a garantovány. Při pohledu zpět do historie můžeme vidět, že politika jedna země, dva systémy je pro Čínu tím nejlepším řešením k dosažení národního znovusjednocení.

Snažíme se tento problém vyřešit metodou mírového vyjednávání a myslíme si, že navržený systém je velmi dobrým politickým krokem s vysokou úrovní inkluzivity. Víte, že jsme již přijali politiku jedna země, dva systémy v Hongkongu a Macau, tedy oblastech, které již byly vráceny do ČLR. Abychom mohli Tchaj-wan skutečně sjednotit, je potřeba najít společnou řeč nejen v politice, ale i mezi běžnými lidmi. Čína doufá, že vyřeší tchajwanskou otázku mírovým způsobem.

Některé zahraniční země ovšem vidí situaci jinak.

Tchajwanská otázka je zcela v souladu s prohlášením prezidenta Si Ťin-pchinga, s politikou země i postojem komunistické strany, a to v tomto období znamená trvat na politice jedné Číny. Stejně jako na konsenzu dosaženém v roce 1992. Proto budeme bojovat proti každému, kdo podporuje nezávislost Tchaj-wanu. Naše cesta je cestou mírového sjednocení, je to jen a pouze vnitřní problém Tchaj-wanu a Číny, je to čistě vnitřní politická záležitost. K vyřešení tohoto problému potřebujeme soustředěné úsilí lidí žijících přímo na Tchaj-wanu. A nedovolíme žádným zahraničním nebo zámořským silám zasahovat do vnitřních záležitostí Číny.

V médiích se uvádí, že Čína posiluje armádu a vynakládá na ni více peněz. Je to tak?

Ano, máme za sebou mírné navýšení rozpočtu v minulém roce. Náš rozpočet na obranu státu se pohyboval kolem 1,45 bilionu RNB (čínských juanů), zatímco pro letošní rok je to 1,55 bilionu RNB. To, co zmiňujete, je pouze mírný nárůst. Ano, ve Spojených státech některá média přinášejí zprávy, že Čína zvyšuje rozpočet na armádu, protože doufá, že vyprovokuje válku na Tchaj-wanu, nebo dokonce z nějakého jiného důvodu. Ale není to pravda a byla by nasnadě diplomatická omluva. Naši armádu používáme pouze pro naši obranu, zůstáváme zaměřeni na náš jediný cíl, kterým je chránit naši národní suverenitu. To je účel armády.

Zcela vycházíme ze stavu a situace zde v Číně. Opakuji, navýšili jsme státní rozpočet na obranu jen mírně, je to v mezinárodní aréně momentálně běžné chování zemí se zdravým rozumem. A pokud se podíváte blíže na podíl čínských výdajů na národní obranu, můžete vidět, že neudržujeme základní položky v posledních letech nijak vysoko. Rozpočet je dokonce nižší, než je průměrná úroveň podílu národních výdajů na obranu státu na HDP ve světě.

Nezapomínejte, že v naší historii nemáme tradici územní expanze nebo zabírání území jiných zemí. Nikdy jsme neměli ve zvyku provádět takové akce a také jsme nepodnikli ani nevyvolali žádnou válku proti jiným zemím. Ale každopádně se snažíme výrazně zlepšit své obranné schopnosti a také si uvědomujeme, že Čína hrála a stále hraje velmi důležitou roli při zajišťování regionální stability a mírového rozvoje.

Co říkáte na návštěvy politických představitelů různých zemí na Tchaj-wanu a jejich podporu osamostatnění Tchaj-wanu? Jak hodnotíte chování našich, českých politiků – konkrétně předsedy Senátu, předsedkyně Sněmovny i nově zvoleného prezidenta Pavla?

Každý ví, že vždy zaujímáme náš postoj politiky jedné země, a na mezinárodní scéně můžete vidět, že většina zemí toto již přijala. Vnímáme, že mezi Čínou a Českou republikou jsou dnes navázány diplomatické vztahy a ČR uzavřela slib a závazek, že zcela uznává politiku jedné Číny. A pokud například někteří z představitelů Česka navštíví Tchaj-wan, v podstatě porušují své sliby nebo svůj závazek, který učinili, když zahájili vztah s Čínou. Podle našeho názoru je to nesprávné jednání. Upřímně doufáme, že jde o jednání jen několika jedinců.

Vnímáme, že se tak chovají i někteří další politici z jiných zemí. Doufáme, že tito lidé své chování změní, protože by tím ohrozili diplomatické vztahy s ČLR. Pokud své chování nezmění, budou muset nést důsledky, což může ohrozit nejen diplomatické, ale i obchodní vztahy.

Ale i přímo na Tchaj-wanu se projevují snahy o nezávislost. Jeho obyvatelstvo není v názoru sjednocené, ba naopak…

Jak jsem řekl dříve, postoj ústřední vlády je naprosto jasný. Existují ale některé separatistické síly, které podporují nezávislost Tchaj-wanu. Proti akcím nebo silám, které podporují nezávislost Tchaj-wanu, bojujeme. Jak jsem již uvedl, naším zájmem je prosazování mírového znovusjednocení.

Ve vládní pracovní zprávě je uvedeno, že bychom rádi podporovali ekonomickou a kulturní spolupráci mezi lidmi, obyvateli. Již jsme dokonce spustili některé z nových projektů, snažíme se podpořit místně aktivní politiky, usnadnit komunikaci mezi lidmi. Každopádně se snažíme tento proces zrychlit a zvýšit tempo a doufáme, že tato historická změna nastane co nejdříve.

USA trvají na samostatnosti Tchaj-wanu a míní ho podpořit i silou. Jste připraveni jednat? A jak?

Stejně jako pro jiné země, i pro nás je důležitá nezávislost, a na mezinárodní úrovni i mírová diplomacie s jinými zeměmi. Proto se držíme pěti principů mírové existence. Podobnou politiku můžeme vidět i na zasedáních OSN. Proto budeme bojovat proti jakýmkoliv silám z ostatních zemí, menších i velmocí, které čekají na příležitost zasahovat do čínských vnitřních záležitostí.

Spojené státy americké jsou zemí, jež obhajuje hegemonismus. Je to supervelmoc, která uskutečňuje i akce, v nichž jsou zcela porušovány mezinárodní principy mírového soužití mezi zeměmi. Pro USA je Čína hlavní výzvou nebo hlavním konkurentem. A to je špatné strategické postavení USA vůči Číně. Pokud USA skutečně budou zasahovat do vnitřních záležitostí Číny nebo vyvíjet jakýkoli nátlak na Čínu, tak tomu se samozřejmě budeme bránit. Naprosto trváme na politice nezávislosti, udržujeme mírové diplomatické vztahy s ostatními zeměmi. Náš cíl je vždy zaujmout postoj bez konfliktů a bez konfrontace se Spojenými státy, čemuž má napomoci vzájemný respekt, abychom dosáhli mírového rozvoje.

Pokud se však USA budou stále chovat jako hegemon a budou se snažit zasahovat do našich vnitřních politických záležitostí, nebojíme se. Pokud udělají něco, co je špatné pro naši bezpečnost či suverenitu, budeme bránit naše práva. To jsou principy, které nelze překročit.

Helena KOČOVÁ, Peking

FOTO – Wikipedia

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.