To nejdůležitější je spojit naše síly

od redakce

Na úterý 12. září je plánována stávka. Jak je míněna a o co jde? Zeptali jsme se ing. Václava HRABÁKA, hlavního představitele dalšího protivládního hnutí, které kritizuje Fialův kabinet. Nese název Stávkový výbor

*Mohl byste vysvětlit, v čem spočívá tato připravovaná stávka, když víme, že pojem je vymezen v zákoně o kolektivním vyjednávání?

Naše stávka není hospodářskou stávkou, která je vymezena zákonem o kolektivním vyjednávání a která se týká v podstatě pouze odborů. Naše stávka je politická a demonstrativní, tedy mohou se jí účastnit všichni lidé včetně důchodců, živnostníků či studentů, a ne pouze zaměstnanci velkých firem. Komu jeho způsob fungování umožňuje zastavit na hodinu činnost, bude v duchu stávky, když tak učiní. Ale nechceme po nikom, aby zastavil provoz v nějaké firmě a hrozilo by mu třeba propuštění. Jde hlavně o to zapojit se 12. 9. do stávky různými možnými způsoby.

Sledovala jsem vaše videa, v nichž poukazujete na pokračující likvidaci naší země, kdy vláda Petra Fialy dílo zkázy dokonává. Co by mohlo systémově napravit tento zhoubný proces, jehož projevem je i ekonomická a politická kolonizace ČR?

Myslím, že hlavním nástrojem je spojit síly všech lidí, kteří si tato rizika uvědomují, což je čím dál tím větší procento nejen obyvatel, ale i veřejně aktivních osobností a mimoparlamentních politických stran. Nemyslím, že je čas na »pouhou« politickou »soutěž«. Pětikoalice prokázala, že pojem levice/pravice přestal být podstatný, a spojili síly, aby ničili svébytnost a suverenitu České republiky. Ale na druhou stranu nám i prospěli tím, že odkryli své karty a zhoubné procesy diktované Evropskou unií a americkými progresivisty začínají být lidem čím dál zřejmější. A odpor obyvatelstva vzrůstá.

A právě zástupci mimoparlamentních stran i osobnosti, které pětikoalici a to, co představuje, kritizují, si musí uvědomit, že mají vůči lidem velkou odpovědnost. Že teď je právě čas začít skutečně aktivně spolupracovat a spojit své síly ve společný národní proud, který se proti této destrukci postaví. A konkrétní řešení by měla vzniknout právě z této spolupráce. Tedy například to, že by základní infrastruktura měla patřit státu, ale to je pouze jeden z mnoha střípků.

Václav Hrabák promlouvá k lidem prostřednictvím videí na webových stránkách stavkovyvybor.cz. Print screen – NP

Vidíme, kam nás polistopadový vývoj zavedl. Ať zvítězila strana levicová nebo pravicová, celou dobu pod tím probíhala postupná demontáž našeho státu. Aby se tento zvrátil, musíme to jasně popsat a zavést systémové změny, které by podobným věcem zamezily. Nebude to proces jednoduchý, ale je nutný.

Pokud použijeme pojem stávka, tak to evokujeodborové hnutí. Jste nějak v kontaktu aspoň s některými odborovými svazy, či dokonce jste sám odborářem?

Sám odborář nejsem. Jsme ve spojení s některými z nich a oslovovali jsme ještě mnoho dalších. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se ke stávce také přidali, ale jak už jsem zmínil, tato stávka není postavená na odborech. Budeme rádi, když se ke stávce přidají i jakékoli jiné organizace. 

Jak mají občané, kteří chtějí protestovat proti vládě Petra Fialy, postupovat?

Hlavní čas stávky je od 13 do 14 hodin, kdy by lidé, kteří tak mohou učinit, měli zastavit svou činnost. A nejlépe dát najevo i ostatním, že souzní se stávkou a informovat o ní. To nejdůležitější není zastavit provoz, ale spojit naše společné síly, ukázat ostatním, že nám skutečně jde o naši zemi a že jsme ochotni se za naši společnou věc postavit. Jde o to povzbudit ostatní, kteří, přestože nesouhlasí s pětikoaliční politikou, stále mlčí, aby neměli nějaké problémy. Ale pokud bychom všichni zůstali mlčet, může se velmi brzy stát, že o naši zemi přijdeme definitivně.

Ale kromě »zastavení se« na jednu hodinu jsou možné další formy připojení se, například nošením placky se symbolem stávky, zapalováním virtuální pochodně na našem webu, natáčením stávkových videí a zveřejňováním na sociálních sítích atp. O možnostech zapojení se do stávky informujeme na našem webu stavkovyvybor.cz.

A jak mají dát najevo svůj postoj ti spoluobčané, kteří jsou seniory, studenty, lidmi pracujícími z domova?

Kromě zmíněného se mohou zapojit hlavně šířením informací o stávce. Tedy roznášením letáků, vylepováním samolepek, rozesíláním e-mailů.

Z vašich slov mi vychází, že cílem vašeho hnutí je také propojování lidí stejného přesvědčení. Ovšem o to usilují i další aktivity, spolky, také opoziční politické strany. Co byste považoval za ideální krátkodobý výsledek vašeho snažení?

My se nechceme stát dalším hnutím, kterých je na opoziční scéně skutečně hodně. Naší snahou je propojovat spolupráci mezi hnutími a politickými stranami již existujícími. To hlavní je skutečně propojování sil. A to už se v podstatě děje, takže vlastně již i teď už pozitivní výsledek existuje. Ale věříme, že 12. září se tato aktivita dostane do ještě většího povědomí veřejnosti a že to napomůže dalšímu propojování a další společné práci. Tedy hlavním výsledkem by měl být vzrůst síly hnutí národního odporu proti tomu, co reprezentuje pětikoaliční vláda.

Jak zohledňujete ve Stávkovém výboru to nejdůležitější – mírovou budoucnost ČR, kterou komplikuje naše členství v NATO, nerovná tzv. obranná dohoda s USA či masivní podpora horké války na Ukrajině ze strany koaliční vlády?

Všichni se shodujeme v tom, že umisťování »vojenských základen« USA na našem území a podpora horké války na Ukrajině jsou součásti destruktivní politiky pětikoalice. Tedy jen další důvod se jí společně postavit.

Jak budou akce Stávkového výboru pokračovat, protože dvanáctým zářím, jak předpokládám, nic nekončí?

Ano, rozhodně nekončí, 12. září je pouze prvním krokem k další práci na propojování stran, spolků a osobností, a současně k oslovování a získávání podpory veřejnosti. Jak před stávkou, tak samozřejmě i po ní, budeme dál oslovovat spolky i mimoparlamentní strany k další spolupráci a věřím, že naše společná síla bude narůstat a povede k zastavení procesu destrukce naší země, kterou sice reprezentuje současná pětikoalice, ale která byla nastartována před více než 30 lety.

Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.