Emigrace z ČR je větší problém

od redakce

Emigrace z České republiky je pro český pracovní trh větší problém, než se uvádí. Z ČR do ciziny odcházejí zejména mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří nemají rodinné závazky. Emigranti z Česka se významně odlišují od pendlerů, což jsou naopak typicky starší lidé, ve věku 40+, a méně vzdělaní, vyplývá z výzkumu odborníků Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI.

Emigraci z České republiky se dosud věnovala malá pozornost. Problémem je zejména fakt, že přesná data nelze v podstatě zjistit, upozornil ekonom SYRI Martin Guzi. »Nevíme, kolik lidí z Česka odchází a kolik lidí se vrací, protože současná čísla jsou určitě podhodnocená. Problém je to ale významný, protože odcházejí mladí a vysokoškolsky vzdělaní, tedy v podstatě perspektiva národa,« uvedl Guzi.

Přes 90 procent z emigrantů směřuje do bohatších zemí, kde mohou uplatnit své technické a technologické znalosti. Lákají je také lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy. Často jde o lidi, kteří jsou vysoce specializovaní a v ČR nenajdou uplatnění. Čeští emigranti směřují nejčastěji do zemí, jako je Německo, Nizozemí, Rakousko a Velká Británie.

Přesná čísla nejsou k dispozici, což znesnadňuje možnost situaci lépe popsat. »Nedokážeme data přiřadit ke konkrétním lidem a osobám, všechna zveřejňovaná čísla jsou významně podhodnocena,« upozornil výzkumník s tím, že klíč k řešení je získávat data rovnou v zahraničí, případně pak využít informace od zdravotních pojišťoven. Každý občan si totiž po návratu do ČR z ciziny tuto povinnost musí vyřídit.

»Další způsob je sledování finančních toků, které směřují z ciziny do ČR, jako podpora např. rodinných příslušníků. Podíl těchto operací na českém HDP výrazně stoupá, přitom ale počet přiznaných emigrantů neroste a po krizi výrazně klesl,« zmínil Guzi s tím, že emigrace je větší problém než množství pendlerů, kteří jezdí přes hranice za prací. V jejich případě jde totiž nejčastěji o muže ve věku od  40 do 50 let, kteří nemají vysokoškolské vzdělání. »Nejde však o riziko pro budoucnost ČR nebo pro demografický vývoj,« dodal Guzi.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv autora

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.