Odkládání mateřství přináší komplikace

od redakce

Odklad plodnosti u českých žen přináší komplikace. S vyšším věkem rodiček se délka jejich hospitalizace při porodu postupně prodlužuje. Nejvyšší šance na dlouhou dobu hospitalizace se týká žen starších 40 let, u kterých je po porodu dvakrát vyšší než u žen ve věku 30–34 let, uvedla vědkyně Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI a Univerzity Karlovy Anna Šťastná.

Vědci se v podrobné studii zabývali vztahem mezi věkem rodičky a délkou její hospitalizace. Jedním z důvodů je fakt, že Česko patří k zemím s nejdelší dobou poporodní hospitalizace.

»Odklad plodnosti do vyššího věku, a tedy výrazná změna ve věkové struktuře českých rodiček, provází řada faktorů souvisejících s věkem, jako je výrazný růst počtu i podílu porodů císařským řezem, využívání technologií asistované reprodukce a zvýšení podílu vícečetných porodů,« upozornila Šťastná.

Pro analýzu vědci využili anonymizovaná data Všeobecné zdravotní pojišťovny o všech rodičkách pojištěných u VZP, které v roce 2014 porodily v lůžkových zdravotnických zařízeních. Výsledný analytický soubor obsahuje údaje o 50 400 žen, což představuje 47,1 % všech žen, které v ČR v roce 2014 porodily. »Otázka, zda věk rodiček může souviset s rizikem dlouhé hospitalizace, je zajímavá také z hlediska, že Česká republika dlouhodobě patří mezi země s nejdelší dobou poporodní hospitalizace v rámci zemí OECD,« řekla Šťastná.

Kromě starších žen se riziko dlouhé doby hospitalizace týká i žen nejmladších. Zatímco u matek mladších 19 let je šance na dlouhou dobu hospitalizace 1,6krát vyšší než u matek ve věku 30–34 let, u žen ve věku 20–24 let se tato šance snižuje na 1,3násobek, a u žen ve věku 25–29 let na 1,15násobek ve srovnání s věkovou skupinou 30–34 let. »U žen starších 35 let se šance na dlouhou dobu hospitalizace zvyšuje na 1,23násobek. Nejvyšší šance na dlouhou dobu hospitalizace se týká žen starších 40 let, u kterých je po porodu dvakrát vyšší než u žen ve věku 30–34 let,« zmínila Šťastná.

Výsledky ukazují, že nejčastější doba hospitalizace spojená s porodem byla v roce 2014 pět započatých dní v případě vaginálních porodů (42 %) a šest dnů u porodu císařským řezem (31 % případů). Průměrná doba hospitalizace z důvodu porodu byla u vaginálních porodů 5,5 dne a 7,5 dne v případě porodu císařským řezem. Tři čtvrtiny žen byly v souvislosti s vaginálním porodem hospitalizovány maximálně šest dní a u porodu císařským řezem maximálně osm dnů.
»Dlouhá doba hospitalizace pak v naší analýze zahrnovala hospitalizaci v souvislosti s porodem v délce sedm a více dní v případě vaginálního porodu a devět a více dní v případě porodu císařským řezem. Riziko dlouhé hospitalizace u nejmladších rodiček je vyšší u obou typů porodů, výraznější však v případě císařského řezu. Naopak po 35. roce věku je patrný nárůst rizika dlouhé doby hospitalizace v případě vaginálních porodů, které se dále výrazně zvyšuje po 40. roce věku,« dodala Šťastná.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.