Čínská zelená revoluce: Vzestup obnovitelné energie

od redakce

Lu Jianfei pro CGTN

Podle zprávy The Wall Street Journal čínská zelená revoluce sleví úspěchy. Čína si stanovila cíl, aby 18 procent spotřeby energie v roce 2025 pocházelo z obnovitelné energie z jiných než vodních zdrojů. Podle předpověď Mezinárodní energetické agentury (IEA) se ale předpokládá, že Čína dosáhne svého cíle pro rok 2030 pro větrná a solární fotovoltaická zařízení již v roce 2024, tedy o šest let dříve, než se plánovalo.

Role Číny je zásadní pro dosažení globálního cíle ztrojnásobit obnovitelné zdroje, protože země má do roku 2030 instalovat více než polovinu nové kapacity, která je stanovená pro celý svět. Rozvoj obnovitelné energie v Číně je reálný úspěch, který je vysoce hodnocen mezinárodním společenstvím.

V oblasti rozvoje obnovitelné energie v Číně bylo během desetiletí dosaženo nečekaných úspěchů. Podle nejnovější pracovní zprávy čínské vlády překonala čínská instalovaná kapacita obnovitelné energie poprvé v historii její kapacitu tepelné energie a již dnes Čína zprovoznila více než polovinu nově instalované kapacity obnovitelné energie, která funguje po celém světě.

Zpráva IEA také ukazuje, že »Čína je světovou velmocí v oblasti obnovitelných zdrojů«. V roce 2023 dosáhla čínská kapacita solární energie 220 gigawattů – což je stejně jako celý svět v roce 2022, zatímco kapacita větrné energie vzrostla o 66 procent. Celkově Čína projevuje pevnou důvěru ve vznikající odvětví obnovitelných zdrojů a v posledních letech soustavně přijímá účinná opatření na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů.

Čína je vzorem pro společnou budoucnost

Existují dva důvody, proč Čína věnuje tolik pozornosti průmyslovému rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Za prvé, Čína jako zodpovědná velká země zůstává odhodlána budovat globální společenství sdílené budoucnosti. Přechod na zelenou energii se nepochybně týká zájmů každého národa a dokonce každého jednotlivce.

Jak ukazuje zpráva IEA, na základě emisí na hlavu Čína v roce 2023 dosáhla 8,9 tuny, což je více než světový průměr 4,6 tuny, ale mnohem méně než Spojené státy s 13,3 tuny. Tváří v tvář stále závažnějším globálním nejistotám, jako je změna klimatu, environmentální rizika a výzvy, Čína urychluje rozvoj průmyslu obnovitelných zdrojů, který dále podporuje zelený a nízkouhlíkový rozvoj v ekonomice a společnosti. Jedná se o čínský přístup k podpoře využívání obnovitelné energie na domácím trhu, stejně jako zkoumání cesty globální udržitelné energie spolu s dalšími zeměmi.

Projekt fotovoltaické elektrárny v kazacké autonomní oblasti Mori, autonomní prefektura Changji Hui, severozápadní čínská autonomní oblast Sin-ťiang. FOTO – Xinhua

Čína má navíc nesrovnatelné výhody při podpoře rozvoje obnovitelné energie. Dostatek obnovitelné energie pokládá tato země za pevný základ pro svou energetickou transformaci. Vezmeme-li například solární a větrnou energii, výzkum společnosti Solargis ukazuje, že místa s ročním slunečním zářením více než 5 000 megajoulů/metr čtvereční a více než 2 200 hodin slunečního svitu za rok zabírají 60 procent rozlohy Číny. Přitom instalace pouze 2 500 gigawattů solární energie vyžaduje jen 0,8 procenta čínské pevniny.

Odhady Čínského energetického výzkumného ústavu a Národní komise pro rozvoj a reformu naznačují, že v oblastech s větrnými zdroji vyššími než 300 wattů/metr čtvereční jsou ve výšce 100 metrů k dispozici celkové zásoby větrné energie na pobřeží ve výši asi 3 400 gigawattů; na pobřeží jsou pak zdroje 500 gigawattů na 100 metrů čtverečních v oblastech s instalovanou výškou 5 až 50 metrů.

Prudký rozvoj solárního průmyslu

Čína má tedy hluboký rozvojový potenciál v odvětví obnovitelné energie. Na druhou stranu Čína zvládla základní technologie a také skvělou výrobní schopnost v nezbytném měřítku a kvalitě, aby podpořila průmysl obnovitelné energie. Vezmeme-li například solární energii, čínské výrobní kapacity solární fotovoltaiky v posledních letech neustále rostly, což rychle snížilo cenu modulů a zvýšilo ekonomickou atraktivitu projektů solární fotovoltaiky v užitkovém měřítku i distribuovaných solárních projektů. To jistě poskytuje silný impuls pro globální rozvoj průmyslu obnovitelných zdrojů.

Pokud jde o celosvětový zelený přechod, Čína je rozhodně součástí celosvětového řešení problému. Země potřebuje jednu generaci, než dosáhne hospodářské prosperity. Přináší to ale také úkol srovnatelné naléhavosti a rozsahu, protože se očekává, že Čína během jedné generace nabídne světu řešení rovnováhy mezi dekarbonizací a hospodářským růstem jako zodpovědná velká země.

Je pozoruhodné, že Čína účinně pomáhá díky svým technologiím a vědomostmi tím, jak poskytla technologie obnovitelné energie dalším rozvojovým zemím. Zejména pro rozvojové země s malou rozlohou země, nízkou poptávkou po energii a nedostatečně rozvinutými energetickými sítěmi má rozvoj obnovitelné energie, jako je větrná a solární energie, významné výhody v podobě nízkých nákladů, vysoké účinnosti a silné flexibility.

V budoucnu Čína nejen urychlí svou dekarbonizaci, ale bude také pokračovat v propagaci své technologie obnovitelné energie ve světě a bude více přispívat ke globálnímu snižování emisí.

Autorka je vedoucím konzultantem ve State Grid Energy Research Institute a specializuje se na energetiku, reformu státních podniků a správu a řízení společností. Je držitelkou doktorátu z managementu na Renmin University of China.

Přeložila Helena KOČOVÁ, Peking

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.