Iluze západní demokracie

od redakce

V Soulu v Jižní Koreji se mezi 18. a 20. březnem konal třetí »Summit pro demokracii«, iniciovaný Bidenovou administrativou USA. Ale vzhledem k reakcím na globální scéně se zdá, že summit má klesající vliv a začíná se objevovat zjevná skutečnost: Svět ztrácí víru v druh »demokracie«, kterou prosazuje Západ.

»Můžeme vidět probíhající historickou změnu. Těžiště demokracie bylo kdysi na Západě, dnes jsme ale svědky vzestupu Globálního Jihu,« řekl senátor Mushahid Hussain Sayed, předseda pákistánského senátního obranného výboru v pořadu CGTN Global South Voices (Hlasy Globálního Jihu). Program srovnával čínskou demokracii se západní demokracií z hlediska jejich příslušných hodnotových systémů a také jejich názorů na svět, národní rozvoj, bezpečnost a důvěru.

Demokracie se může projevovat v různých podobách a stranické volby jsou jen jednou z mnoha metod jejího prosazování, nikoli univerzálním standardem. Demokracie je ze své podstaty různorodá a neexistuje jediná cesta k její realizaci. S nástupem zemí globálního jihu jsou činy Západu zahalené rétorikou »demokracie«, ale vymykají se demokratickým principům. Proto jsou stále více odsuzovány mezinárodním společenstvím.

Fred M’membe, předseda Zambijské socialistické strany poukázal na to, že západní země jsou vůči Gaze pokrytecké: »Země, která se snaží ovládnout ostatní, nemůže tvrdit, že je demokracií. Země, která vzkvétá ve vykořisťování a ponižování ostatních, nemůže tvrdit, že je demokratická. A Země, která je ovládána ostatními, která je ostatními ponižována, také nemůže být demokratická.« Odsoudil chlad postoj Západu, který je svědkem toho, že každý den umírají lidé, ale ve skutečnosti se o zastavení konfliktu nesnaží. Chválil Čínu za to, že hraje aktivní roli při nastolení míru ve světě.

Keith Bennett, zakladatel Přátel socialistické Číny a místopředseda 48 Group Club, kritizoval nezodpovědnost západních zemí při plnění svých závazků: »Stále mají tento přístup vítěz – bere vše, a klidně ožebračí svého souseda. Viděli jsme to s jejich využitím očkovací diplomacie a vidíme to i dnes. Ale jejich nezodpovědný postoj k obrovské hrozbě klimatické katastrofy neušetří ve výsledku ani Spojené státy.« Bennett věří, že k řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí, může čínský návrh »budování komunity se sdílenou budoucností« hodně pomoci. »Je to skutečně nezbytné, pokud budeme jako druh pokračovat v řešení výzev, kterým nyní celé lidstvo čelí.«

Einar Tangen, vedoucí pracovník institutu Taihe, navíc poukázal na to, že lidé, kteří jsou u moci v USA, v systému selhávají. Dodal: »Představa západu byla distribuovat jejich verzi demokracie do světa. Ale dnes tomu tak není. Když se podíváte na politiku, a to není jen ve Spojených státech, ale ve všech demokratických systémech západního stylu, co dodávají? Jimi nastrčené lídry?« Naproti tomu »celý systém v Číně směřuje ke konsenzu. Snaží se, aby všichni pracovali stejným směrem.«

CGTN

přeložila Helena KOČOVÁ

Video v původním znění:

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.