KS Irska k děsivému konfliktu na Ukrajině

od redakce

Jimmy CORCORAN pro The Socialist Voice,5. května 2023

Proxy(zástupná) válka NATO proti Rusku hýbe kapitalistickými »zpravodajskými« sdělovacími prostředky plnými příběhů a analýz očekávané ukrajinské ofenzivy. Ve všech imperialistických komentářích chybějí návrhy na ukončení války jinak než vojenskou, ekonomickou a politickou porážkou Ruska.

Mírové návrhy předložené Čínskou lidovou republikou byly rychle odstraněny z politického diskurzu a výzvy k příměří byly postaveny na roveň poníženeckého usmiřování.

Vládnoucí třídy v USA, EU a Velké Británii jsou odhodlány pustit Rusku na Ukrajině žilou, bez ohledu na cenu ukrajinských a ruských životů. To vše proto, aby udržely hegemonii amerického imperialismu a posílily svůj vliv, když se připravují na vojenskou konfrontaci s ČLR.

Co všechno Rusko spískalo

Válka má důsledky pro obyvatele Evropy i širšího světa. USA posílily svou vojenskou a ekonomickou pozici v Evropě. NATO se rozrostlo co do počtu a USA také dosáhly svého dlouho hledaného navýšení »obranných« výdajů členských zemí NATO. Válka naplnila knihy objednávek amerických zbrojařských společností, když země NATO posílají zbraně a munici na Ukrajinu. Evropské země se stanou závislejší na dodávkách energie z USA, protože ruší kontrakty s Ruskem a USA bombardují plynovody. Dokonce i Macron se obává zvýšené dominance amerického vlivu v Evropě.

Zvýšila se i cenzura, a to uzavřením ruských zpravodajských stanic v Evropě a naprostou absencí jakékoli kritiky dominantního příběhu ve prospěch NATO v kapitalistických sdělovacích prostředcích. Došlo také k nárůstu státního násilí proti protiválečným demonstracím, které kapitalistický tisk ignoruje. Sekce liberální a sociálně demokratické levice se nahrnuly pod prapor »svobody« a »demokracie« coby zástěrky pro svou podporu NATO, které je a vždy bylo prostředkem zahraniční politiky USA a nadvlády nad Evropou.

Komu to prospívá

Zde v Irsku válka nadále prospívá vládnoucí třídě. Skutečná opozice proti válce, kterou pociťuje většina irského lidu, je manipulována ve snaze opustit to, co zbylo z irské neutrality, a začlenit zemi do NATO nebo do armády NATO-EU. Vláda jmenovala »nezávislou expertku« Dame Louise Richardsonovou, velitelku Řádu britského impéria »Most Excellent Order« a podporovatelku americké invaze do Iráku, aby předsedala orgánu, jehož úkolem je »nestranně« přistupovat k irské neutralitě, než vyzve k jejímu odstranění. Irské rozhlasové vlny jsou zalidněny »nezávislými« odborníky na vojenské a mezinárodní vztahy s vazbami na »think-tanky« (odborné pracovní skupiny) financované vládou USA a Spojeného království, kteří pak vysvětlují, jak »naše« síly bojují za demokracii na Ukrajině a jinde ve světě.

Naposledy irský politický vůdce nabádal irské jednotky, aby bojovaly za »demokracii a civilizaci«, v roce 1914, když John Redmond prohlásil, že je povinností Irska bránit britské impérium. Desítky tisíc Irů zemřely a o necelých pět let později ukázalo impérium své pohrdání demokracií tím, že vedlo válku proti rozhodnutí irského lidu založit nezávislou republiku.

Irské pokrokové a demokratické síly se musí sjednotit na obranu a prohlubování irské demokracie. Musíme vyzvat irskou vládu, aby ukončila pokusy vzdát se neutrality, a místo toho vyzvala k ukončení nepřátelství a zahájení skutečných mírových jednání. Jak řekl James Connolly, »věc Irska je věcí pracovních sil« a věci pracovních sil a dělnictva přece nebude sloužit Irsko podporou nebo vstupem do NATO.

Peníze na válku ožebračí pracující

Neutralita je třídní záležitost, peníze vynaložené na válku jsou peníze odkloněné od sociálních služeb. Ti, kteří ve válkách umírají, zabíjejí a jsou zraněni, jsou dělnická třída, nikoli synové a dcery vládnoucí třídy.

Naše tradice neutrality byla utvořena v našem dlouhém boji za nezávislost a tento boj nebude pokračovat tím, že se nyní připojíme k utlačovatelům. Musíme vést kampaň za jednotné, nezávislé a neutrální Irsko.

(Autor je generálním tajemníkem KS Irska.)

Překlad

Vladimír SEDLÁČEK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.