Návštěva v Srbsku i Maďarsku – významný vzkaz NATO i EU

od redakce

Návštěvou Srbska a Maďarska pokračovala cesta prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga Evropou. V těchto zemích se mu ale dostalo mnohem vřelejšího přivítání než v první Francii. Důvodem ale není jen silná spolupráce těchto zemí s Čínou, ale i společně snahy o zachování míru či odmítání prosazování hegemonických zájmů silou. Symbolicky tak Si Ťin-pching navštívil Srbsko 7. května, v den, kdy před 25 lety NATO bombardovalo čínskou ambasádu v Bělehradě a zabilo tři čínské novináře.

Si Ťin-pchingova návštěva připadá na výročí bombardování čínské ambasády v Bělehradě v roce 1999 NATO. Bombardování Jugoslávie ze strany NATO začalo 24. března 1999. Během 78denního vojenského útoku bylo podle srbské vlády zabito 2 500 civilistů a poškozeno přibližně 25 000 objektů, včetně letišť, nemocnic, škol, kulturních památek a silniční infrastruktury. U nás je tato akce NATO známá výrokem bývalého prezidenta Václava Havla jako humanitární bombardování. Dne 7. května 1999 shodily americké letouny na areál čínského velvyslanectví v srbském hlavním městě pět bomb, které jej zapálily a zabily tři čínské občany. Dvacet dalších lidí bylo při bombardování zraněno, což od té doby je vážnou skvrnou ve vztazích mezi Čínou a USA. »Nesmíme zapomenout, že dnes před 25 lety NATO bezostyšně bombardovalo čínské velvyslanectví v Jugoslávii. Čínský lid si váží míru, ale nikdy nedopustí, aby se historické tragédie opakovaly,« řekl Si Ťin-pching. Čínská velvyslankyně v Srbsku Chen Bo připomněla, že mučedníci útoku »zaplatili cenu pravdy, spravedlnosti a práva svými životy«. »Nikdy nezapomeneme na zločin provedený agresorem, který nejbrutálněji porušil lidská práva, ve jménu takzvané ochrany lidských práv,« řekla.

»Je důležité, aby Čína a Srbsko společně odmítly hegemonismus a mocenskou politiku a postavily se proti blokové politice nebo blokové konfrontaci. Obě strany by měly spojit své síly a prosazovat cíle a zásady Charty OSN, praktikovat skutečný multilateralismus a podporovat mezinárodní spravedlnost a čestnost,« dodal Si.

Delegaci v Srbsku vítaly desetitisíce lidí

V Srbsku se čínskému prezidentovi dostalo přijetí na nejvyšší možné úrovni. Na letišti ho přivítal srbský prezident Aleksandar Vučić spolu s mnoha vysokými vládními představiteli, kteří uspořádali velkolepý uvítací ceremoniál. Ovšem ještě zajímavější bylo přivítání čínského prezidenta před prezidentským palácem v Bělehradě, kde na něj čekalo více jak 15 tisíc lidí.

Tisíce lidí vítaly čínskou delegaci před prezidentským palácem v Bělehradu.

Prezident Si připomněl, že navštívil Srbsko v roce 2016 a po návratu po osmi letech s potěšením konstatuje, že pod vedením prezidenta Vučiće srbský hospodářský a sociální rozvoj nabral silnou dynamiku, jeho národní síla a mezinárodní postavení výrazně vzrostly a životní úroveň obyvatelstva se neustále zvyšuje. Zdůraznil, že Srbsko je prvním komplexním strategickým partnerem Číny ve východní Evropě.

»Dnes píšeme dějiny,« prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučič před shromážděnými lidmi, kteří jsou očividněv této zemi skutečně vděční, že se Čína stala klíčovým partnerem Srbska v tolik potřebném rozvoji infrastruktury a modernizaci, která dává desetitisícům lidí práci a příjmy.

Spolu s Maďarskem je Srbsko největším evropským zastáncem obrovského čínského projektu infrastruktury Pásma a stezky v částech Asie a Evropy. »Srbsko se před osmi lety stalo prvním strategickým partnerem Číny ve střední a východní Evropě a stává se první evropskou zemí, se kterou vybudujeme společenství se společnou budoucností,« řekl Si.

Vučič uvedl, že od roku 2020 byla Čína největším investorem v Srbsku a že její investice za poslední desetiletí vzrostly 30krát. Srbsko se také stane po letech první evropskou zemí s volným obchodem s Čínou, když 1. července vstoupí v platnost loni podepsaná dohoda, která zaručí bezcelní vývoz 95 % srbských produktů do Číny v příštích pěti až deseti letech. Si dodal, že Čína je připravena dovážet více kvalitních zemědělských produktů ze Srbska a uvítala by více přímých letů mezi Bělehradem a čínskými městy. »Obě strany by měly soustavně rozvíjet spolupráci v tradičních oblastech, jako je dopravní a energetická infrastruktura, zajistit, aby byl celý srbský úsek železnice Bělehrad-Budapešť uveden do provozu podle plánu, společně dobře provozovat své hlavní projekty spolupráce, vytvářet další malé a krásné projekty pro obživu a pokračovat v generování pozitivních hospodářských a sociálních dopadů,« dodal čínský prezident.

Si Ťin-Pching a Aleksandar Vučić

Obě země podepsaly 29 dohod včetně dokumentů o spolupráci v oblasti Pásma a stezky, zeleného rozvoje, digitální ekonomiky, elektronického obchodu, infrastruktury, hospodářské a technické spolupráce, informací a komunikace, zemědělsko-potravinářského sektoru a médií.

Oba vůdci také shodně uvedli, že budou vzájemně podporovat svou suverenitu a územní celistvost, což znamená, že Srbsko považuje Tchaj-wan, který Peking považuje za odtrženou provincii, za součást Číny, stejně jako Čína považuje Kosovo, které vyhlásilo nezávislost v roce 2008, za součást Srbska. »Budeme společně čelit hegemonii a politice moci,« řekl Si.

Změní Maďarsko směřování EU?

Po Srbsku, které je prakticky věčným čekatelem na členství v EU, a proto se mimo jiné přiklání k Číně, přejel čínský prezident do Maďarska, které sice členem EU je, ale zároveň je v mnoha svých názorech a postojích v rozporu s unií. Ale jako řádný člen bude Maďarsko předsedat EU v druhé polovině roku, což může přinést zajímavé změny. Po přivítacím ceremoniálu, kdy prezident Tamás Sulyok přijal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na Lvím nádvoří Budínského hradu, Si Ťin-ping popřál Maďarsku úspěšné předsednictví EU a vyjádřil naději na prohloubení vztahů a podporu pragmatické spolupráce. »Čína podporuje Maďarsko v tom, aby hrálo v EU větší roli a prosazovalo větší pokrok ve vztazích mezi Čínou a EU.«

Si Ťin-pching a Viktor Orbán

Jeho slova mají o to větší váhu po té, co se již na začátku své cesty prezident setkal s francouzský prezidentem Emanuelem Macronem a předsedkyní evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kteří ale potvrdili trojí politiku EU vůči Číně, tedy že Čínu vidí jako obchodního partnera, ale i konkurenta a bezpečnostní riziko.

Během této cesty čínského prezidenta se ale názorně ukazuje nejednotnost nejen v rámci EU, ale celé Evropy. »Čína znovu potvrzuje svůj závazek rozvíjet komplexní strategické partnerství mezi Čínou a EU, podporuje výměny na vysoké úrovni s cílem podpořit sbližování názorů na strategické otázky, zvýšit výměnu lidí, společně řešit globální výzvy a podporovat hospodářskou spolupráci proaktivním a vyváženým způsobem. Maďarsko jako členský stát Evropské unie sdílí tyto hlavní směry a bude k nim přispívat,« prohlásil Si.

Čína i Maďarsko sdílejí názor, že v souladu s hlavními iniciativami EU vzájemná výměna a spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy usnadňuje rozvoj komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU.

Maďarsko těží z přátelství s Čínou

Čína buduje či pomáhá budovat v Maďarsku celou řadu továren či infrastrukturních projektů a podporuje celou řadu investic, čímž mimo jiné usnadňuje přístup svých výrobků na evropský trh. Maďarsko nejen že v této aktivitě hraje důležitou roli, ale má z toho i značný prospěch. »Čína nyní určuje směr světové ekonomiky a světové politiky a dnes je jedním z nejdůležitějších zahraničních obchodních partnerů Maďarska mimo Evropu.« prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán.

Datum návštěvy je rovněž symbolické, neboť letos uplyne 75 let od navázání diplomatických vztahů mezi Maďarskem a Čínou. »Čínsko-maďarská spolupráce je výsledkem dlouhých desetiletí nepřetržitého přátelství,« dodal Orbán.

K maďarsko-čínským hospodářským vztahům premiér uvedl, že ve srovnání s obdobím před dvaceti lety se obchodní vztahy mezi oběma zeměmi zčtyřnásobily, zvýšil se také počet leteckých letů a dnes mohou obě země hovořit o strategickém partnerství. »Pro Maďarsko je ctí a velkou příležitostí, že nás Čína pozvala k účasti na čínské ekonomice a k účasti na modernizaci čínského hospodářství, a pro nás je velkou příležitostí, že se Čína chce podílet na rozvoji a modernizaci maďarské ekonomiky,« řekl Orbán.

Maďarsko tak díky spolupráci s Čínou učinilo významné kroky v oblasti přechodu na ekologické elektromobily, k čemuž přispívá i skutečnost, že čínská společnost BYD, největší světový výrobce elektromobilů, zřizuje v Szegedu svůj první evropský závod na výrobu automobilů. Továrna společnosti BYD vyrůstá vedle dalších továren západních automobilek společností jako Daimler a BMW. Velmi významná je i investice společnosti CATL ve výši 3 000 miliard HUF (8,3 miliardy USD) v Debrecínu, která je dosud největší investicí na zelené louce v historii Maďarska.

Orbán dodal, že čínské investice poskytují desítkám tisíc lidí pracovní místa a jisté a předvídatelné živobytí. Ujistil prezidenta, že Maďarsko bude i nadále poskytovat čínským společnostem, které zde investují, spravedlivé a rovnocenné podmínky. »Děkujeme Vám, pane prezidente, a Vaší delegaci za podporu hospodářské spolupráce, která do Maďarska přináší nejmodernější světové technologie, v oblasti elektromobility, v železničním průmyslu, v IT sektoru,« dodal maďarský premiér a poděkoval čínské vládě za dohodu o investiční spolupráci a za to, že »můžeme do Číny vyvážet více zemědělských a potravinářských produktů«. Zdůraznil také, že obě země rozšiřují spolupráci na celé spektrum jaderného průmyslu, který má velký potenciál. Maďarsko má v plánu mít do začátku příštího desetiletí 60 až 70 procent jaderné energie.

Si Ťin-pching prohlásil, že oceňuje pevný závazek Maďarska vůči Číně a bude Maďarsko i nadále podporovat na cestě hospodářského rozvoje v souladu s národními zájmy. »Oba se shodujeme na tom, že iniciativa Pásmo a stezka a maďarská strategie východního otevírání jsou vzájemně slučitelné. Proto budeme posilovat spolupráci v rámci naší rozvojové strategie. Prohloubíme hospodářskou obchodní a finančně-ekonomickou spolupráci a podpoříme železniční trať Budapešť-Bělehrad a další klíčové projekty,« uvedl. Obě strany také podepsali celou sérii vzájemných dohod.

Válka se dá zastavit pouze dialogem

Podle Orbána byla návštěva čínské delegace obzvláště potřebná v době, kdy v sousední zemi zuří válka. »Evropa je dnes na straně války, jedinou výjimkou je Maďarsko, které vyzývá k okamžitým mírovým jednáním. Maďarsko podporuje veškeré úsilí o mír, včetně čínské mírové iniciativy, kterou představil prezident Si Ťin-pching. Řešení neleží na bitevním poli, ale u jednacího stolu,« prohlásil Orbán.

Maďarsko i Čína zdůrazňují význam mírového řešení sporů mezi státy prostřednictvím dialogu a konzultací. Maďarsko věnuje zvláštní pozornost Globální rozvojové iniciativě, Globální bezpečnostní iniciativě a Globální civilizační iniciativě navrženým Čínou. Obě strany znovu potvrzují význam globální bezpečnosti a míru. »Oba se shodujeme na tom, že Čína a Maďarsko sdílejí podobné názory a postoje k mezinárodní a regionální situaci. Budeme posilovat komunikaci a koordinaci v multilaterální oblasti a důrazně prosazovat rovnoprávný a spořádaný multipolární svět a všeobecně prospěšnou a inkluzivní hospodářskou globalizaci. Budeme rozhodně prosazovat mezinárodní spravedlnost a férovost a usilovat o vybudování společenství se společnou budoucností lidstva.« dodal Si.

Obě země tak znovu potvrzují, že budou společně chránit mezinárodní systém, jehož jádrem je Organizace spojených národů, mezinárodní řád, který se opírá o mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů založené na cílech a zásadách Charty OSN, usilovat o spravedlivější a rovnější mezinárodní řád a pevně chránit světový mír a stabilitu. Což je v dnešní době skutečně těžký úkol.

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.