Projev prezidenta Si Ťin-Pchinga je nabídnutou rukou pro USA

od redakce

Prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-Pching přednesl na uvítací večeři od přátelských organizací ve Spojených státech v San Francisku 15. listopadu 2023 projev, který může zásadním způsobem změnit pohled na spolupráci těchto zemí. Ukázal, že Čína je připravena na mírovou spolupráci, je schopná komunikovat otevřeně s jakoukoliv zemí i přes historické a kulturní rozdíly, vysvětlil přístup Číny a hlavně zdůraznil, že spolupráce by měla být důležitější než rivalita, protože jde o budoucnost nás všech. Vzpomněl také na historické kořeny a dřívější spolupráci Číny a USA, na kterou by mohly obě země opět navázat. Přinášíme vám kompletní překlad projevu:

Dámy a pánové, přátelé.

Je mi velkým potěšením setkat se s vámi, přáteli z celé americké společnosti, v San Franciscu, abychom obnovili naše přátelství a posílili naše pouto. Moje první návštěva Spojených států v roce 1985 začala ze San Francisca, což vytvořilo můj první dojem z této země. Dnes si stále schovávám svou fotku před Golden Gate Bridge. Chci vyjádřit své vřelé pozdravy všem americkým přátelům, kteří se dlouho zavázali k růstu vztahů Číny a USA, a přeji vše nejlepší přátelskému americkému lidu.

San Francisco je svědkem výměn mezi čínskými a americkými národy již více než století. Před sto padesáti osmi lety přišlo velké množství čínských dělníků až do Spojených států, aby postavili první transkontinentální železnici a založili v San Franciscu nejstarší čínskou čtvrť na západní polokouli. Odtud Čína a Spojené státy dosáhly mnoha úspěchů – 760 USD miliard ročního bilaterálního obchodu a více než 260 miliard USD obousměrných investic, 284 párů sesterských provincií/států a sesterských měst a více než 300 pravidelných letů každý týden a více než pět milionů cest každý rok ve špičce. Těchto mimořádných úspěchů společně dosáhli naši lidé, kteří představují téměř jednu čtvrtinu celosvětové populace.

Čína a spojené státy společně bojovaly za mír

San Francisco také vydalo svědectví o úsilí Číny a Spojených států o budování lepšího světa. Před 78 lety, po společné porážce fašismu a militarismu, naše dvě země iniciovaly spolu s ostatními konferenci v San Franciscu, která pomohla založit OSN, a Čína byla první zemí, která podepsala Chartu OSN. Počínaje San Franciskem byl nastolen poválečný mezinárodní řád. Více než 100 zemí získalo nezávislost jedna po druhé. Několik miliard lidí se nakonec zbavilo chudoby. Snahy o světový mír, rozvoj a pokrok zesílily. To bylo hlavní ovoce, kterého společně dosáhli lidé všech zemí a mezinárodních společenství.

Vztahy Číny a USA vznikaly vždy spoluprací našich národů. Během druhé světové války naše dvě země bojovaly bok po boku za mír a spravedlnost. V čele s generálem Claire Lee Chennaultem se skupina amerických dobrovolníků, známých jako Flying Tigers, vydala na bojiště v Číně. Zapojili se nejen do přímých bojů proti japonským agresorům, ale také vytvořili leteckou přepravu „The Hump“ pro přepravu tolik potřebných zásob do Číny. Na této letecké trase přišlo o život více než 1000 čínských a amerických letců. Poté, co Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor, vyslaly Spojené státy v roce 1942 16 bombardérů B-25 na nálet do Japonska. Po dokončení mise došlo k vyčerpání paliva a podplukovník James Doolittle a jeho kolegové piloti seskočili na padácích v Číně. Zachránili je čínští vojáci a místní civilisté. Japonští agresoři však v odvetě zabili asi 250 000 civilních Číňanů.

Číňané nikdy nezapomenou na Létající tygry. Postavili jsme muzeum tygrů v Chongqing a pozvali více než 1 000 veteránů Flying Tigers a jejich rodin k návštěvě Číny. S některými z nich jsem zůstal v kontaktu prostřednictvím dopisů. Naposledy se 103letý Harry Moyer a 98letý Mel McMullen, oba veteráni Flying Tigers, vrátili do Číny a byli vřele přijati. Američané si naopak vždy pamatují Číňany, kteří riskovali své životy, aby zachránili americké piloty. Potomci těchto amerických pilotů často navštěvují pamětní síň Doolittle Raid Memorial Hall v Quzhou v provincii Zhejiang, aby vzdali hold čínskému lidu za jejich hrdinské a statečné úsilí. Tyto příběhy mě naplňují pevnou důvěrou, že přátelství mezi našimi dvěma národy, které obstálo ve zkoušce krve a ohně, se bude předávat z generace na generaci.

Opětné sbližování je důležité

Nyní možnosti pro lepší vztahy začal opět otevírat. Po 22 let docházelo mezi našimi dvěma zeměmi k odcizení a antagonismu. Ale trend doby nás svedl dohromady, sbližování zájmů nám umožnilo povznést se nad rozdíly a touha lidí prolomila ledy mezi oběma zeměmi. V roce 1971 navštívil Peking americký tým stolního tenisu – světem pohnul malý míček. Nedlouho poté vedl pan Mike Mansfield první delegaci Kongresu USA do Číny. Poté následovala první delegace guvernérů včetně guvernéra Iowy Roberta Raye a poté mnoho obchodních delegací, které vytvořily vlny přátelských výměn.

Letos, poté, co se svět vymanil z pandemie COVID-19, jsem se v Pekingu setkal s Dr. Henry Kissingerem, panem Billem Gatesem, senátorem Chuckem Schumerem a jeho kolegy ze Senátu a guvernérem Gavinem Newsomem. Řekl jsem jim, že naděje lepších vztahů Číny a spojených států spočívá v lidech, jeho základ je v našich společnostech, jeho budoucnost závisí na mládeži a jeho vitalita pochází z výměn na nižších úrovních. Vítám další guvernéry USA, členy Kongresu a lidi ze všech společenských vrstev, aby navštívili Čínu.

Příběhy vztahů Číny a USA jsou psány lidmi.

Během mé první návštěvy Spojených států v roce 1985 jsem bydlel u Dvorchaků v Iowě. Stále si pamatuji jejich adresu – 2911 Bonnie Drive. To byl můj první osobní kontakt s Američany. Dny, které jsem s nimi strávil, jsou nezapomenutelné. Pro mě představují Ameriku. Zjistil jsem, že ačkoli se naše dvě země liší historií, kulturou a společenským systémem a vydaly se na různé cesty rozvoje, oba naše národy jsou laskavé, přátelské, pracovité a přízemní. Oba milujeme své země, své rodiny a své životy a oba jsme k sobě přátelští a máme o sebe zájem. Je to konvergence mnoha proudů dobré vůle a přátelství, které vytvořilo silný proud, který se zvedá přes obrovský Tichý oceán; je to vzájemné oslovování našich národů, které znovu a znovu přineslo vztahy Číny a USA z nízkého odlivu zpět na správnou cestu. Jsem přesvědčen, že jakmile se otevřou dveře vztahů mezi Čínou a USA, nebude možné je znovu uzavřít. Jakmile naše přátelství opět začalo, nemůže existovat jen napůl. Strom přátelství našich národů vyrostl do výšky a zesílil; a jistě odolá útoku jakéhokoli větru nebo bouře.

Budoucnost vztahů Číny a USA vytvoří naše národy, naši lidé. Čím více obtíží je, tím větší je potřeba, abychom vytvořili užší pouto mezi našimi národy a otevřeli svá srdce jeden druhému. Více lidí na obou stranách by mělo mluvit za tento vztah. Měli bychom stavět více mostů a dláždit více cest pro mezilidské interakce. Nesmíme vztyčovat bariéry ani vytvářet mrazivý efekt.

Buďme partnery, ne konkurenty

Dnes jsme s prezidentem Bidenem dosáhli důležitého konsensu. Naše dvě země zavedou další opatření, která usnadní cestování a podpoří mezilidské výměny, včetně zvýšení počtu přímých letů cestujících, vedení dialogu na vysoké úrovni o cestovním ruchu a zefektivnění postupů při podávání žádostí o víza. Doufáme, že i my dva se budeme v nové éře více kontaktovat, navštěvovat se, vyměňovat si informace a psát tím nové příběhy přátelství.

Nacházíme se v době výzev a změn. Je to také éra naděje. Svět potřebuje Čínu a Spojené státy, aby spolupracovaly na lepší budoucnosti. My, největší rozvojová země a největší vyspělá země, musíme dobře zvládat naše vztahy. Ve světě změn a chaosu je pro nás stále důležitější mít rozum, převzít vizi, vzít na sebe odpovědnost a hrát roli, která je spojena s naším statusem hlavních zemí.

Vždy jsem měl na mysli jednu otázku: Jak řídit obří loď vztahů Číny a USA bez skrytých kamenů a mělčin, proplouvat bouřemi a vlnami, aniž byste se dezorientovali, ztráceli rychlost nebo dokonce měli srážku?

V tomto ohledu je pro nás otázkou číslo jedna: jsme protivníci, nebo partneři? Toto je základní a zastřešující problém. Logika je celkem jednoduchá. Pokud někdo vidí druhou stranu jako primárního konkurenta, nejzávažnější geopolitickou výzvu a rostoucí hrozbu, povede to pouze k dezinformované tvorbě politiky, zavádějícím akcím a nežádoucím výsledkům. Čína je připravena být partnerem a přítelem Spojených států. Základní principy, které dodržujeme při zacházení se vztahy mezi Čínou a USA jsou vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně výhodná spolupráce.

Stejně jako je vzájemný respekt základním kodexem chování jednotlivců, je zásadní i pro vztahy mezi Čínou a USA. Spojené státy americké jsou jedinečné svou historií, kulturou a geografickou polohou, které formovaly jejich odlišnou cestu rozvoje a sociální systém. Toto vše plně respektujeme. Cesta socialismu s čínskými rysy byla nalezena pod vedením teorie vědeckého socialismu a má kořeny v tradici čínské civilizace s nepřerušenou historií dlouhou více než 5000 let. Jsme hrdí na svou volbu, stejně jako vy jste hrdí na svou. Naše cesty jsou různé, ale obě jsou volbou našich národů a obě vedou k realizaci společných hodnot lidstva. Oba by měli být respektováni.

Mírové soužití je základní normou mezinárodních vztahů a je ještě více základní linie, které by se Čína a Spojené státy měly držet jako dvě velké země. Je nesprávné pohlížet na Čínu, která se zavázala k mírovému rozvoji, jako na hrozbu a hrát proti ní hru s nulovým součtem. Čína nikdy nesází proti Spojeným státům a nikdy nezasahuje do jejích vnitřních záležitostí. Čína nemá v úmyslu napadnout Spojené státy nebo je sesadit. Místo toho budeme rádi, když uvidíme sebevědomé, otevřené, stále rostoucí a prosperující Spojené státy. Stejně tak by Spojené státy neměly sázet proti Číně nebo zasahovat do vnitřních záležitostí Číny. Místo toho by měla přivítat mírovou, stabilní a prosperující Čínu.

Iniciativy a spolupráce

Win-win spolupráce je trendem doby a je také neodmyslitelnou vlastností vztahů Číny a USA. Čína usiluje o vysoce kvalitní rozvoj a Spojené státy revitalizují svou ekonomiku. Je zde dostatek prostoru pro naši spolupráci a jsme si plně schopni vzájemně pomáhat k úspěchu a dosažení oboustranně výhodných výsledků.

Iniciativa Pás a stezka, stejně jako Globální rozvojová iniciativa (GDI), Globální bezpečnostní iniciativa (GSI) a Globální civilizační iniciativa (GCI) navržené Čínou jsou otevřeny všem zemím po celou dobu, včetně Spojených států. Čína je také připravena zapojit se do iniciativ mnohostranné spolupráce navržených USA. Dnes ráno jsme se s prezidentem Bidenem dohodli na podpoře dialogu a spolupráce v duchu vzájemného respektu v oblastech, jako je diplomacie, ekonomika a obchod, mezilidská výměna, vzdělávání, věda a technologie, zemědělství, armáda, vymáhání práva, a umělou inteligenci. Dohodli jsme se, že seznam spolupráce bude delší a koláč spolupráce větší. Rád bych vám oznámil, že Čína hluboce sympatizuje s americkým lidem, zejména s mladými lidmi, za utrpení, které jim Fentanyl způsobil. Prezident Biden a já jsme se dohodli, že zřídíme pracovní skupinu pro boj s narkotiky, abychom prohloubili naši spolupráci a pomohli Spojeným státům bojovat proti zneužívání drog. Rád bych zde také oznámil, že pro zvýšení výměny mezi našimi národy, zejména mezi mládeží, je Čína připravena pozvat v příštích pěti letech do Číny 50 000 mladých Američanů na výměnné a studijní programy.

Modernizace v čínském stylu

Čína je největší rozvojová země na světě. Číňané touží po lepší práci, lepším životě a lepším vzdělání pro své děti. To je to, co 1,4 miliardy Číňanů přitahuje k srdci. Komunistická strana Číny (CPC) se zavázala pracovat pro lidi a naším cílem je očekávání našich lidí lepšího života. To znamená, že musíme tvrdě pracovat na zajištění jejich podpory. Díky století zkoumání a bojů jsme našli cestu rozvoje, která nám vyhovuje. Nyní prosazujeme omlazení čínského národa na všech frontách snahou o čínskou modernizaci.

Jsme odhodláni usilovat v jednotě o dosažení modernizace pro všechny Číňany. Velká populace je základním aspektem čínské reality. Naše úspěchy, jakkoli velké, by byly velmi malé, když je vydělíme 1,4 miliardy. Ale problém, jakkoli malý, by byl obrovský, když se vynásobí 1,4 miliardy. Pro zemi naší velikosti je to jedinečná výzva. Mezitím velký znamená také sílu. Vedení KSČ, systém socialismu s čínskými rysy a podpora a podpora lidu jsou naše největší přednosti. Čína je jak supervelká ekonomika, tak supervelký trh. Nedávno se konalo šesté China International Import Expo, které přilákalo více než 3 400 obchodních vystavovatelů ze 128 zemí včetně Spojených států. Výstavní plocha amerických firem je na Expu šest let po sobě největší. Modernizace pro 1,4 miliardy Číňanů je obrovská příležitost, kterou Čína poskytuje světu.

Zavázali jsme se k prosperitě pro všechny, abychom každému Číňanovi zajistili lepší život. Odstranit chudobu je tisíciletý sen čínského národa a prosperita pro všechny je touhou všech Číňanů. Než mi bylo 16 let, byl jsem ve vesnici v severní provincii Shaanxi, kde jsem žil a hospodařil s vesničany, a věděl jsem o jejich starostech a potřebách. Nyní, po půl století, se vždy cítím sebevědomě a silný, když zůstávám s lidmi. Sloužit lidem nezištně a plnit jejich očekávání je můj celoživotní závazek. Když jsem se stal generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ a prezidentem Čínské lidové republiky, 100 milionů lidí stále žilo pod hranicí chudoby stanovenou Organizací spojených národů. Díky osmi letům houževnatého úsilí jsme je všechny pozvedli z chudoby. Cíl snížení chudoby z Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj jsme realizovali 10 let před plánovaným termínem. V tomto procesu přišlo o život při výkonu služby přes 1800 členů KSČ.

Naším cílem není mít jen pár bohatých lidí, ale realizovat společný blahobyt pro všechny. Zaměstnání, vzdělání, lékařské služby, péče o děti, péče o seniory, bydlení, životní prostředí a podobně jsou skutečnými problémy, které jsou důležité pro každodenní život lidí a jsou blízké jejich srdci. Neustále jsou začleňovány do našich plánů národního rozvoje na nejvyšší úrovni, čímž neustále zvyšují pocit naplnění, štěstí a bezpečí našich lidí. Budeme i nadále podporovat vysoce kvalitní vývoj a poskytovat výhody modernizace všem. To je základní poslání Komunistické strany Číny a závazek, který jsme dali lidem. S podporou lidí se to určitě podaří zrealizovat.

Zavázali jsme se k všestrannému rozvoji, abychom dosáhli materiálního i kulturně-etického pokroku pro lidi. Naši předkové poznamenali, že »Když jsou lidé dobře živení a oblečení, budou mít silný smysl pro čest i hanbu.« Materiální nedostatek není socialismus, ani kulturně-etické zbídačení. Čínská modernizace je zaměřena na lidi. Důležitým cílem čínské modernizace je i nadále zvyšovat ekonomickou sílu země a zlepšovat životní úroveň lidí a zároveň obohacovat kulturní život lidí, posilovat zdvořilost v celé společnosti a podporovat všestranný rozvoj člověka. Účelem Iniciativy globální civilizace, kterou jsem navrhl, je vyzvat mezinárodní společenství, aby řešilo nerovnováhu mezi materiálním a kulturním pokrokem a společně podporovalo pokračující pokrok lidské civilizace.

Udržitelný rozvoj pro všechny

Zavázali jsme se k udržitelnému rozvoji, abychom dosáhli harmonie mezi člověkem a přírodou. Víra, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a že se musí řídit přírodním kurzem, je charakteristickým rysem tradiční čínské kultury. Žijeme ve stejné globální vesnici a možná během svého života nenajdeme jinou obyvatelnou planetu. Jak říká anglické přísloví: »Nedědíme Zemi po našich předcích, půjčujeme si ji od našich dětí.« Když jsem byl v roce 2002 guvernérem provincie Fujian, volal jsem po přeměně Fujianu na první ekologickou provincii v Číně. Později, když jsem v roce 2005 pracoval v provincii Zhejiang, řekl jsem, že čisté vody a zelené hory jsou stejně cenné jako zlato a stříbro. Dnes se tento názor stal konsensem všech Číňanů. Čína má nyní téměř polovinu světové instalované fotovoltaické kapacity. Více než polovina nových energetických vozidel na světě jezdí po silnicích v Číně a Čína přispívá jednou čtvrtinou ke zvětšené ploše zalesňování na světě. Budeme usilovat o dosažení maxima emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060. Slíbili jsme a budeme ho dodržovat.

Rozvíjejme se v míru, ne prostřednictvím agrese

Zavázali jsme se k mírovému rozvoji, abychom vybudovali komunitu se společnou budoucností lidstva. Mír, přátelství a harmonie jsou hodnoty zakotvené v čínské civilizaci. Agresi a expanzi nemáme v genech. Číňané mají hořké a hluboké vzpomínky na nepokoje a utrpení, které jim byly v moderní době vystaveny. Často říkám, že to, proti čemu se Číňané staví, je válka. To, co chtějí, je stabilita a to, v co doufají, je trvalý světový mír. Velkého omlazení čínského národa nelze dosáhnout bez mírového a stabilního mezinárodního prostředí. Při modernizaci se nikdy nevrátíme na vyšlapanou cestu války, kolonizace, drancování nebo nátlaku.

Během 70 a více let od založení lidové republiky Čína nevyprovokovala konflikt ani válku, ani nezabrala jediný centimetr cizí země. Čína je jedinou velkou zemí, která zapsala mírový rozvoj do ústavy země a ústavy vládní strany, čímž se mírový rozvoj stal závazkem národa. Využívá a chrání současný mezinárodní řád. Zůstáváme pevní v ochraně mezinárodního systému, jehož jádrem je OSN, mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a základní normy upravující mezinárodní vztahy založené na účelech a principech Charty OSN. Ať už Čína dosáhne jakéhokoli stupně rozvoje, nikdy nebude usilovat o hegemonii ani expanzi a nikdy nebude vnucovat svou vůli ostatním. Čína neusiluje o sféry vlivu a nebude s nikým vést studenou ani horkou válku. Čína zůstane oddána dialogu a postaví se proti konfrontaci a namísto spojenectví bude budovat partnerství. Bude pokračovat v prosazování oboustranně výhodné strategie otevírání se. Modernizace, o kterou usilujeme, není jen pro Čínu. Jsme připraveni spolupracovat se všemi zeměmi na pokroku globální modernizace s mírovým rozvojem, vzájemně prospěšnou spoluprací a společnou prosperitou a na vybudování společenství se společnou budoucností lidstva.

Dámy a pánové, přátelé.

Běh času je jako vzedmutá řeka – mnohé je odplaveno, ale to nejcennější zůstává. Bez ohledu na to, jak se bude globální krajina vyvíjet, historický trend mírového soužití mezi Čínou a Spojenými státy se nezmění. Konečné přání našich dvou národů po výměnách a spolupráci se nezmění. Očekávání celého světa na stále rostoucí Čínu a USA vztah se nezmění. Aby každá velká věc uspěla, musí zakořenit v lidech, získat od lidí sílu a být lidmi uskutečněna. Rostoucí Čína-USA přátelství je tak skvělá věc. Pozvedněme čínský a americký národ do silné síly k obnovení Číny a USA. přátelství, postup Čína-USA vztahy a ještě více přispívat ke světovému míru a rozvoji!

Zpracovala Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.