Omyl, nebo úmysl?

od redakce

V Mladé frontě Dnes vyšel v souvislosti s ukončením druhé světové války článek o vojenském konvoji v dobových uniformách, který tradičně v Plzni a okolí oslavuje toto významné výročí. »Chceme americkým vojákům, kteří naši zemi osvobodili, vzdát úctu,« řekl jeden z účastníků. Nic proti tomu, bojovníci za svobodu proti nacistické hydře si úctu a dík zaslouží. Pochybnost a otazníky naopak vyvolává sousloví »američtí vojáci«. Při vší úctě k nim nelze měnit historii. Nevědomky, ani účelově.

Československo osvobodili vojáci Rudé armády za aktivní účasti Poláků, Rumunů a dalších jednotek. Včetně Svobodových. Vojáci v uniformách US Army se na osvobození naší vlasti pouze podíleli. Za to si jich vážíme a připomínky válečných obětí ctíme. Navíc jejich pomoc byla proti bojům na Moravě, Slezsku či v Čechách spíše symbolická. Vzpomeňme úprk nacistických jednotek do zajetí k Američanům. To vypovídá o mnohém.

Proč se o tom zmiňuji? Protože nejde zdaleka o ojedinělý příklad účelového výkladu (falšování) historie. Cui bono, cui prodest? Především pseudodemokratovi Petru Fialovi a jeho ultrapravicové kamarile, duchovně spjaté nenávistí ke všemu ruskému, šířeji proti všemu, co netancuje podle fujary strýčka Sama.

V našem konkrétním případě může jít o omyl či přehlédnutí odpovědného redaktora, nedocenění skutečného významu a škodlivosti tvrzení, ale také nelze vyloučit nevědomý, případně dokonce i vědomý pokus přispět k prohloubení protiruských nálad. Uvědomují si předseda vlády a prezident republiky, kam svou válečnickou rétorikou, neopřenou o žádný racionální důvod, vedou naši zemi? Před osmdesáti lety bojovali Rusové a Ukrajinci společně a jedli ze stejné misky. A dnes? Potomci Bandery a Šuchevyče vraždí stoupence jiného názoru (a jsou za to odměňováni), stojí za upalováním za živa v Oděse apod. K tomu Fiala a Pavel mlčí. Proč?

Ladislav ŠAFRÁNEK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.