Nadace Rosy Luxemburgové připravila Politickou akademii. Už podruhé.

od redakce

Levicová politika je v krizi. Zastáváš názor, že krizím se dá svým vlastním přispěním aktivně čelit? Cítíš ale, že máš mezery ve veřejném vystupování, sebeprezentaci či argumentaci? Máš zároveň obavy, zda zvládneš být občansky aktivnější? Zkuste Politickou akademii, kterou pořádá Nadace Rosy Luxemburgové

Pořadatelé se tak snaží podporovat a rozvíjet progresivní alternativy k současnému neoliberalismu. Připravili 4 víkendová setkání pro všechny, kteří se aktivně účastní levicové, progresivní, stranické i nestranické politiky v širokém slova smyslu. Témata jsou vybrána tak, aby náplň akademie významně posílila schopnosti účastníků politicky pracovat a rozšířila jejich znalosti a schopnosti, které potom využijí v boji s politickým mainstreamem.

Mezi lektorkami a lektory budou například ekonomka Linda Kunertová, ekonom Robin Majaleh, socioložka Lucie Trlifajová, odbornice v oblasti zaměstnanosti Alena Zieglerová, odborníci na nenásilnou komunikaci a zpětnou vazbu Petra Frühbauerová a Adam Čejka a řada dalších.

TÉMATA LETOŠNÍ POLITICKÉ AKADEMIE

  • Český sociální systém & budování zdravého sebevědomí a podporujícího prostředí (27.–28. května)
  • Český daňový systém & mluvíme na mikrofon/kameru (10.–11. června)
  • Klimatická změna, od nerůstu po zelený průmysl & zpětná vazba (16.–17. září)
  • Proměny práce, platformy, roboti a spol. & nenásilná komunikace (14.–15. října)

Program je koncipován na 1,5 dne.Akce je určena zejména pro zájemce/zájemkyně do 35 let, ale vyšší věk není překážkou. Účast na setkáních Politické akademie je zdarma, nicméně je žádoucí zúčastnit se všech čtyřech setkání.

Přihlášky do 15. května 2023 ZDE

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.