Zemědělci chtějí zastavit dovoz nekvalitní ukrajinské produkce

od redakce

Organizace sdružující zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se shodly, že je nezbytné řešit dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, které přes původní záměr Evropské komise ulehčit Ukrajině vývoz k tradičním odběratelům končí na evropském trhu. Vyzvaly proto své národní vlády ke společnému postupu a hájení zájmů zemědělců a potravinářů v Bruselu.

V komuniké to podepsali zástupci organizací Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, polská Krajowa Rada Izb Rolniczych a maďarská Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, uvedla Agrární komora ČR.

»Česko jako jediná země Visegrádu nezavedlo žádné bariéry na dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny, přestože dovoz ukrajinské produkce má nesporný dopad také na tuzemský agrární trh. Kvůli propadu živočišné výroby od devadesátých let zhruba na třetinu jsme nuceni vyvážet miliony tun obilovin na západní trhy, které jsou nyní obsazené ukrajinskou produkcí. Ta přitom nemusí splňovat přísné standardy kvality, stejně jako se ukrajinské zemědělské podniky nemusejí řídit nařízeními a regulacemi vyplývajícími ze Společné zemědělské politiky Evropské unie,« řekl na společném jednání země- dělských organizací prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Likvidační politika Bruselu

Ukrajinu nelze podporovat za cenu likvidace zemědělců a potravinářů ve střední Evropě. Vlády Česka, Maďarska, Polska a Slovenska by měly usilovat o nalezení celoevropského řešení, které by pomohlo Ukrajině vyvézt zemědělskou produkci k jejím tradičním zákazníkům ve třetích zemích. Agrární komora České republiky, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Krajowa Rada Izb Rolniczych a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara proto vyzvaly:

  • Národní vlády ke koordinovanému postupu při obhajobě zájmů vlastních zemědělců a potravinářů tím, že předloží jednostranný zákaz dovozu některých komodit a rozšíří a zároveň sjed- notí seznam těchto komodit. Současně žádají, aby došlo k výraznému navýšení Krizové rezervy.
  • Představitele Evropské unie, aby zavedli takové postupy a nástroje při liberalizaci obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty z Ukrajiny, které v co nejvyšší možné míře ochrání vnitřní trh EU, a to především v zemích sousedících přímo s Ukrajinou.

Kdo tlačí Ukrajinu do EU?

Dalším tématem jednání ve Štrbském plesu byl případný vstup Ukrajiny do EU a možné dopady tohoto kroku na jednotný evropský trh. Tato země musí podle středoevropských zemědělských organizací nejprve splnit všechny přístupové podmínky a osvojit si právní předpisy EU v oblasti zemědělství a potravinářství. V opačném případě dojde k zásadnímu narušení hospodářské soutěže na vnitřním evropském trhu a poškození současných členů EU. Ukrajina je zemědělská velmoc, která obhospodařuje výměru odpovídající jedné třetině zemědělské půdy všech zemí EU.

»Ukrajina je některými státy doslova tlačena do Evropské unie, aby tam mohly kapitálově silné firmy z těchto států investovat a zajistit si hospodářský růst na úkor států sousedících s Ukrajinou a na úkor Ukrajiny samotné. Členství Ukrajiny v EU se zamlouvá také obchodním řetězcům kvůli potravinám, které budou mít výjimku na plnění evropských standardů a které odtud budou obchodníci levně dovážet a u nás draho prodávat. Pak se ale musíme ptát v Bruselu, ale i u nás doma, co budou dělat evropští farmáři, když nebudou mít odbyt? Ukrajina navíc bude po vstupu do Evropské unie čerpat nejen výhody bezcelního přístupu na jednotný trh, ale i peníze, přičemž rozpočet Společné zemědělské politiky Evropské unie posílen s největší pravděpodobností nebude. Kde na tak velkou výzvu Evropa vezme peníze v době, kdy ji více než růst HDP zajímá redukce CO2?« upozornil Doležal.

Jednání se zúčastnil a s jeho závěry se plně ztotožnil také nový slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč (Smer), který slíbil představit zmíněné komuniké svým resortním kolegům na příštím jednání Rady ministrů zemědělství Evropské unie 11. a 12. prosince.

Všechny čtyři zemědělské organizace se shodly na užší spolupráci při prosazování společných priorit vůči končícímu i budoucímu složení Evropského parlamentu, které vzejde z voleb v červnu 2024.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.