Odešla významná česká kunsthistorička

od redakce

S hlubokým zármutkem přijala naše redakce velmi smutnou zprávu, že ve čtvrtek 4. května zemřela po delší nemoci česká estetička a kunsthistorička a dlouholetá spolupracovnice Haló novin, posléze týdeníku Naše pravda Věra Beranová. Její velmi fundované články z oblasti výtvarného umění znamenaly vždy obohacení čísla a přinášely čtenářům radost, a hlavně poučení, protože, jak připomíná Wikipedie, ve svých pracích se zaměřovala na vývoj estetického myšlení v Česku.

Věra Beranová, autorka řady knih věnovaných estetickému myšlení, držitelka Ceny Josefa Dobrovského a Unie českých spisovatelů, se narodila 2. 4. 1947 v Olomouci, kde také v roce 1970 absolvovala na Univerzitě Palackého poté, co zde vystudovala obory filosofie, historie a estetika. Od roku 1972 působila na Katedře dějin umění a estetika Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako docentka dějin umění a estetiky přednášela rovněž na pražské Univerzitě Karlově (1986-1994) a na Katedře společenských věd (1994-2001) a Katedře dějin a teorie umění (2003-2010) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v posledních letech působila externě, a stejně tak spolupracovala s Filosofickou fakultou v Prešově. Kromě výkladu estetického myšlení věnovala jednu ze svých knih i svému otci, malíři Aljo Beranovi. Jejím manželem byl prof. PhDr. Václav Čada (zemř. 1993).

Haló noviny a Naše pravda si mohou považovat za čest, že Věra Beranová na jejich stránkách publikovala, protože její fundované články se objevovaly i ve slovenském tisku Výtvarný život.

Čest její památce!

(mik)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.