Dětí s astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně

od redakce

Nová léčebna pro děti s respiračními a dermatologickými nemocemi vzniká v Ostrově u Macochy. Od příštího roku pojme trojnásobně více malých dětí s doprovodem než léčebna původní, už zdaleka nevyhovující. Bude také výrazně blíže jediné krasové vodní jeskyni, která se v Česku využívá pro tzv. speleoterapii. Stavba této nové dětské léčebny speleoterapie byla v minulém volebním období součástí volebního programu Jihomoravské krajské organizace KSČM.

»Krasová jeskyně v Ostrově u Macochy je nyní v tuzemsku jediná, která se využívá pro speleoterapii. Není volně přístupná veřejnosti, což se odráží i na čistotě vnitřního prostředí. Její příznivý vliv na zdraví dětí uznávají dětští lékaři, alergologové a imunologové a speleoterapii hradí zdravotní pojišťovny. Zájem o pobyt v ní je obrovský, a proto jsme se rozhodli nahradit starou léčebnu novou, o větší kapacitě a v blízkosti jeskyně. Děti a jejich rodiče budou mít k dispozici 75 lůžek. Zvýší se i kapacita pro pobyt dětí s doprovodem, doposud jsme pro ně měli pouze sedm pokojů, nyní jich bude třicet. Budeme mít vlastní stravování, na děti čekají i nové procedury – Kneippův chodník, sauna či bazén se slanou vodou,« řekla Kateřina Bednaříková, ředitelka organizace Jihomoravské dětské léčebny.

Speleoterapie u nás funguje přes 40 let

Děti tráví v jeskyni tři hodiny denně po dobu 15 dnů. V jeskynním prostředí cvičí, sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. Speleoterapie v Česku funguje přes 40 let. »Z praxe víme, že opakovaný pobyt v jeskyni dokáže děti posílit natolik, že lépe čelí infektům, klesá jejich nemocnost a nemusí tolik užívat antibiotika,« doplnila primářka dětské léčebny Hana Zmrzlá. Uvedla, že přírodní krasová jeskyně s vodou poskytuje čisté, klimaticky stálé prostředí bez alergenů, s vlhkostí, která dělá nemocným dobře. »V jeskyni je vysoký podíl lehkých iontů – šestkrát větší než v malých a dvacetkrát vyšší než ve velkých městech. Tyto ionty napomáhají lepšímu prokrvení orgánů a zrychlení evakuace hlenu z dýchacích cest a hrají roli v procesu vedoucím k lepší imunitě. V jeskyni je také lehce zvýšená koncentrace radonu, která ničí bakterie a viry,« vysvětlila MUDr. Bednaříková.

Umělé jeskyně či tolik populární solné nemohou ty přírodní dle odborníků nahradit. »Nenastává v nich přirozený proces čistění, patřičné ionizaci a někdy mohou být naopak původem alergenů, které chronicky nemocným mohou paradoxně uškodit,« uzavřela primářka Zmrzlá. Společně s Akademií věd ČR a Masarykovou univerzitou usiluje nyní na ministerstvu zdravotnictví o grantovou podporu pro výzkum speleoterapie.

Vliv jeskynního prostředí na respirační choroby je podle přednosty Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Milana Sovy nepopiratelný. »Za posledních 50 let významně stoupl výskyt astmatu a alergií. Mezi teorie, proč se tak děje, patří kromě znečištěného prostředí i to, že děti vyrůstají ve sterilním prostředí, nevytvářejí si přirozené protilátky, a jsou tak hypersenzitivní na vnější podněty. Chronická respirační onemocnění typu astma atp. jsou často důsledek nepodchycených alergií v dětství. Cokoliv, co pomůže posílit schopnost organismu s vlivy prostředí bojovat a vyhnout se tak pozdějším dopadům na respirační systém, vítáme,« doplnil docent Sova s tím, že by bylo zajímavé prozkoumat vliv jeskynního prostředí na stav postcovidových pacientů, kteří se stále potýkají s dechovými potížemi.

Počet dětí s astmatem, alergiemi či atopickým ekzémem stále roste, nemocemi v Česku trpí statisíce z nich. Jen s atopickým ekzémem se potýká až 20 procent školních dětí, s alergiemi asi 30 % a s astmatem 10 procent. Příčin je několik – kromě horšího životního prostředí, oslabená imunita, větší citlivost na alergeny či nezdravý životní styl. Kromě klasických léčebných metod pomáhá dětem v boji s chorobami právě dlouhodobý pobyt v jeskyni. Jedinečné prostředí, které v jeskyni panuje, umí posílit imunitu, a děti pak lépe čelí jak své nemoci, tak infektům.

Zájem roste

Zájem rodičů o tuto formu terapie tak prudce roste. »Dětí s nejrůznějšími alergiemi, atopickým ekzémem, poruchami imunity a na to navazujícími chronickými stavy neustále přibývá. Kromě negativních dopadů zevního prostředí či stresu, ovlivňuje rostoucí čísla také to, že děti byly kvůli covidu poslední dva roky izolované. Přibrzdilo se tak jejich přirozené promořování v dětských kolektivech. Když se pak pravidla uvolnila, potýkali jsme se s vlnou respiračních infektů, z nichž se některé bohužel opakují a děti prochází z jednoho infektu do druhého několik měsíců po sobě,« řekla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. »Pro takto nemocné děti máme k dispozici řadu léků, ale ideální je léčba komplexní. Se speleoterapií máme výborné zkušenosti. Aby byl efekt dlouhodobý, je třeba, aby se pobyt v jeskyních pravidelně opakoval. To někdy naráží na plnou kapacitu zařízení, která tuto péči poskytují, a také na ochotu a schopnost rodičů malých dětí na několikatýdenní pobyty jezdit,« popsala Hülleová.

Nová léčebna v Ostrově u Macochy projde kolaudací 8. prosince, rezervační systém spustí už na podzim letošního roku.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.