Hlavně se nenechat zastrašit

od redakce

Současné problémy českého školství probrali účastníci aktivu ke Dni učitelů 17. března, který pořádala v Praze odborná sekce školství ÚV KSČM. Tolik otazníků, které se vznášejí nad školami všech stupňů, a tolik afér snad nebylo nikdy od převratu společenských poměrů. Diskuse, do níž se spontánně zapojila většina zúčastněných, se protáhla za plánovaný čas.

Je milou součástí těchto učitelských akcí kulturní vystoupení písničkáře a předsedy České asociace rusistů, z. s., Jiřího Klapky. Zazpíval písně lidové i umělé v různých slovanských jazycích, ale i japonsky, písně vážné – jako Hašlerovu Ta naše písnička česká, ale i veselé a humorné. »Jestli někdo v historii proslavil náš národ, jsou to učitelé, muzikanti a hudba,« řekl na úvod. Klapka v diskusi poukázal na to, že rusisté jsou z pedagogů různých specializací »nejohroženějším druhem«. Navzdory současné protiruské fobii se loni podařilo, s výjimkou jednoho kraje, uspořádat soutěž pro žáky v ruském jazyce Puškinův památník. Sám Klapka jako známá osobnost je vyzýván, aby vrátil Puškinovu medaili, které si naopak velmi váží a nikdy ji nevrátí, jak zdůraznil na aktivu.

Místopředseda KSČM Milan Krajča pozdravil shromáždění, ale také vnesl své zkušenosti rodiče dvou žáků základní školy. »To, co dříve bylo součástí běžné náplně činnosti družiny, se dnes zprivatizovalo – mám na mysli různé kroužky, za které rodiče hodně platí.« Částky, které vydávají rodiče za školní pomůcky dětí, jsou zvláště na počátku školního roku enormní.

Předsedkyně školské sekce Marta Semelová navázala, že ceny lyžařských zájezdů, sportovních kurzů, letních táborů apod., neumožňují vyjet každému žákovi na tyto aktivity. Od února se opět zvýšila částka, kterou platí rodiče na školní obědy. Jak poukázali mnozí v diskusi, počet školních dětí, jejichž rodiče žádají o školní obědy zdarma, významně roste.

Semelová se věnovala také zradě vládní koalice, která nedodrží své předvolební sliby pedagogickým pracovníkům o růstu mezd. Rozdíly jsou také v platových příjmech mužů a žen ve školství, navzdory všem snahám o to, aby obě pohlaví měla na stejné pozici stejný příjem. Muži za katedrou vydělávají v průměru téměř o 2000 korun více než ženy, u nastupujících pedagogů je rozdíl v neprospěch učitelek dokonce téměř pět tisíc korun, na což poukázal v diskusi budoucí učitel biologie a chemie, dosud studující.

Písničkář Jiří Klapka při svém vystoupení.

Doba přituhuje

Ale jsou tu potíže mnohem závažnější – doba přituhuje a probíhá stíhání lidí za své postoje, včetně učitelů, které zformulují třeba i ve školní hodině. Mediálně je znám případ učitelky Martiny Bednářové, jež je stíhána za svá slova o válce na Ukrajině pronesená v hodině českého jazyka na Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze 6. Podle Krajči stíhání za názor zavání 30. léty 20. století.

Dlouholetý pedagog, nyní na penzi, Zdeněk Kodýtek vysvětlil, že v současnosti jde o to, že novodobá »scholastika« usiluje o to, aby elity prosazovaly svá dogmata proti zdravému rozumu. »‘Třídním bojem‘ současné doby je boj mezi dogmaty a zdravým rozumem.« Účastníci se shodli, že současná vláda pětikoalice převrací hodnoty, a někteří lidé, včetně učitelů, jsou oskrakizováni za své názory, mají problémy v zaměstnání, ztrácejí zaměstnání apod., to se hojně medializuje a má sloužit k zastrašení ostatních. Více než 50 procent občanů ČR se v současné době obává vyjadřovat své názory! Stoupá netolerance některých občanů k názorům druhých, a to třeba jen za to, koho tito volili v prezidentské volbě. K nálepkování a skandalizaci slouží i sociální sítě. V současném veřejném diskursu jsou také »na tapetě« Slované, mezi něž se daří zasazovat klín.

Petra Prokšanová uvedla svůj konkrétní příklad, kdy se téma její dizertační práce o přepisování historie druhé světové války setkává s otazníky některých historiků, kteří i na vědecké konferenci dávají najevo, že osvobození od fašismu v roce 1945 je »stalinistický pojem«.

V diskusi aktivu ke Dni učitelů, který připadá na 28. března na památku narození Učitele národů Jana Amose Komenského (1592-1670), vystupovali mladí pedagogové, pedagogové středního věku i starší. Všichni se shodli, že současná »fialová vláda« je zcela nekompetentní, ale že se lidé dobré vůle a racionálního uvažování nesmějí nechat vládní mocí zastrašit.

(mh)

FOTO – Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.