Levicoví lidé připomněli výročí 15. března 1939

od redakce

Výročí tragického dne, kdy započalo nejčernější období našich dějin – šestiletá německá nacistická okupace, si ve středu 15. března připomněli pražští komunisté, zástupci Klubu českého pohraničí a dalších vlasteneckých spolků u pamětní desky na budově Petschkova paláce. V tomto paláci v dobách okupace sídlila centrála pražského gestapa.

Krátkou řeč u pamětní desky, jíž vévodí celosvětově známé Fučíkovo protiválečné poselství Lidé, bděte!, měla předsedkyně krajského výboru Praha Marta Semelová. Připomněla, jaké byly oběti českého národa, kolik statečných lidí z řad antifašistů se postavilo do boje proti okupantům a kolik čestných vlastenců trpělo, bylo mučeno, vězněno a také umíralo právě v této budově. Ne náhodou se v přízemí nachází Památník protifašistického odboje Pečkárna.

Poté účastníci komorní akce zavěsili k pamětní desce květiny se stuhou a českou trikolorou a věneček s trikolorou, též zapálili svíčku. Sympatické bylo, že u pamětní desky již z předchozího dne byla zavěšena květina, pravděpodobně od ministerstva průmyslu a obchodu, jehož úředníci v budově Petschkova paláce sídlí od konce války.

(mh)

FOTO – Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.