Posilují tradiční letité přátelství s Vietnamem

od redakce

Pětadvacátá valná hromada Česko-vietnamské společnosti (ČSV), která 11. listopadu našla zázemí v restauraci Na Staré sokolovně v pražském Podolí, ukázala, že činnost přátel socialistického Vietnamu je stále bohatší a že je mnoho členů, ale i nečlenů tohoto zapsaného spolku, kteří mají zájem poznávat daleký Vietnam a pomáhat mu.

»Mnohaletá spolupráce, přátelství, ale i pomoc České republiky Vietnamu se musí stále prohlubovat a rozšiřovat. Nesmí se jen čekat, až to za nás někdo udělá. Každý z nás může svou malou pomocí posílit tradiční spolupráci obou zemí a mnohaleté přátelství,« řekl ve zprávě o činnosti ČVS její předseda Miloš Kusý. Organizace, která byla zaregistrována v roce 1997, vykazuje aktivity v mnoha oblastech: staví se na stranu poctivě pracujících ze zdejší vietnamské komunity, vyvrací nepravdivá tvrzení o ní, provádí osvětu směrem k vietnamským podnikatelům a vůbec Vietnamcům žijícím u nás, a také připomíná výročí související s bojem Vietnamu za svou nezávislost a svobodu proti někdejšímu koloniálnímu panství Francie a proti americké agresi.

Letošní rok začal, tak jako každoročně, oslavou nového lunárního roku, kterou pořádá spolupracující Svaz Vietnamců v ČR. Každoročně ČVS spoluorganizuje řadu tanečních a kulturních přehlídek tuzemských vietnamských souborů či plesů. Svou iniciativu společnost letos napřela k uspořádání Mezinárodního česko-francouzského dne, který se bude konat v Praze ve dnech 1. a 2. prosince. Součástí bude i koncert proslulého vietnamského pěveckého sboru z Francie, jenž vystoupí v pátek 1. prosince od 17.30 hodin v Náprstkově muzeu – vstupné je zdarma.

Druhého února uplynulo 73 let od navázání diplomatických vztahů Československa s Vietnamem. Vietnamská komunita v ČR, jejíž zástupci se valné hromady také účastnili a vystupovali v diskusi, si v tomto roce připomněla 10. výročí, kdy získala v ČR statut národnostní menšiny. Desáté výročí oslavila 5. listopadu také charitativní organizace Mai Am Viet Sec (Vietnamsko-český laskavý domov), která intenzivně pomáhá potřebným lidem, mezi nimi také čestnému předsedovi ČVS Marcelu Winterovi a vietnamistce Ivě Klinderové.

Sekce v Hospodářské komoře

Významným úspěchem je založení Česko-vietnamské sekce při Hospodářské komoře ČR. »Je s podivem, že tato sekce byla ustanovena až nyní,« podivil se Kusý. Sekce již stihla popracovat; uskutečnila se cesta ministra životního prostředí ČR s obchodním doprovodem do VSR a setkání vietnamského velvyslance s velvyslancem ČR ve Vietnamu. S nástupem Hynka Kmoníčka do čela zastupitelského úřadu, jak uvedl Kusý, se výrazně zlepšilo vydávání krátkodobých víz pro vietnamské občany cestující do ČR.

Valnou hromadu krátce pozdravily místopředsedkyně konfederace vietnamských svazů působících v České republice, a také diplomatka-rada Velvyslanectví VSR v ČR Nguyen Dieu Linh. Ta připomněla letošní dubnovou cestu premiéra Petra Fialy do VSR a zdůraznila, že obě země spolupracují ve všech oblastech života a jde o »čím dál pevnější přátelství«.

Na setkání přátel Vietnamu vystoupili se svými prezentacemi aktivní čeští občané. Tak například Jiří Homola informoval o první hanojské lince metra Cat Linh, kterou měl možnost navštívit a projet se jí. Jiní přímo pomáhají konkrétním lidem v odlehlých oblastech VSR, jež jsou navíc sužovány živelními katastrofami. Například Zdeněk Porkert jezdí pravidelně do hor v severním Vietnamu, kde žije jedna z vietnamských menšin, a snaží se dopravovat humanitární pomoc do tamních škol i pomáhat nemocným vietnamským dětem.

Součástí jubilejní valné hromady bylo i kulturní vystoupení – hra na tradiční vietnamské hudební nástroje v interpretaci půvabné hudebnice.

(mh)

FOTO – archiv ČVS

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.