Proč si Češi mají dávat pozor, co říkají a píšou?

od redakce

Přinášíme vám další pravidelný díl souhrnu týdenních informací, nazvaného BEZ OBALU s Kateřinou Konečnou, dnes zejména o rusko-ukrajinském konfliktu, ale i o nastolení narativu kolektivní viny a kmotrovství v ODS.

Vážení čtenáři Haló novin,

všude okolo nás se valí zprávy z rusko-ukrajinského konfliktu. Já si k tomu dovolím čtyři poznámky:

Za prvé – KSČM, stejně jako celá řada komunistických stran na celém světě, odsoudila vojenské řešení konfliktu. Stejně jako jsme odsuzovali to, co se na Ukrajině od roku 2014 dělo; stejně jako jsme odsuzovali vojenské ataky v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii i jinde.

Za druhé – při každém mém vyjádření jsem konfrontována s tím, že nejdu ruku v ruce s mainstreamem a nehoruji pro dodávky zbraní za stovky milionů z ČR a miliardy z EU. Skutečně jsem toho názoru, že více zbraní nerovná se cesta k míru. I malé dítě přece ví, že požár nesmí hasit benzínem. A to přesně podle mě dodávky zbraní do místa konfliktu dělají. Bohužel KSČM toto prosazuje jako jediná. Všechny ostatní strany jsou pro masivní zbrojení a přidávání desítek miliard na vojenský rozpočet.

Za třetí – velmi mne překvapilo prohlášení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, aby si Češi dávali pozor na to, co říkají a píšou. A ptám se, proč podobný text nevydalo nejvyšší státní zastupitelství i v jiných případech? Už jsem jmenovala – například při napadení Libye, Sýrie, nebo třeba při útoku USA na íránského generála před dvěma lety.

A naprosto souhlasím s textem otevřeného dopisu advokáta Jindřicha Rajchla, v němž mj. stojí: »Coby občan této země jsem hluboce znepokojen a coby advokát s více než dvacetiletou praxí jsem zcela šokován Vaším veřejným prohlášením, či spíše výhrůžkou, že orgány činné v trestním řízení jsou připraveny monitorovat a následně trestně stíhat veřejné projevy podpory či souhlasu s útokem Ruské federace na Ukrajinu ze strany občanů České republiky. Všechna státní zastupitelství totiž ze zákona musí vždy a za všech okolností zůstat zcela apolitickými a měřit všem stejným metrem, bez ohledu na to, jaká je oficiální politika aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší státní zastupitelství by se tímto imperativem mělo řídit ještě důsledněji.

Ač nejsem naivní a jsem si vědom, že ne vždy tomu tak po roce 1989 bylo, nezaregistroval jsem jediný případ, kdy by se hlava prokuratury naší země takto otevřeně propůjčila oficiální vládní a stranické linii a veřejně pohrozila občanům naší země kriminalizací veřejného projevu jejich svobodného názoru. Váš krok považuji za flagrantní porušení Vaší povinnosti jednat vždy a za všech okolností nestranně a bez ovlivnění ze strany vrcholných politických představitelů této země.

Současný vojenský konflikt na Ukrajině představuje bezesporu nesmírnou tragédii pro místní obyvatele a v konečném důsledku i pro Evropu a celý svět. Nicméně názory na příčiny jeho vzniku a míry zavinění jednotlivých stran, jež se jej účastní, se mohou naprosto zásadně lišit dle úhlu pohledu každého jednoho člověka dle jeho vlastních zkušeností a osobních, často vysoce emocionálních prožitků.

Jistě si všichni, včetně Vás, dokážeme představit, že pro ty osoby, jejichž známí, přátelé, či dokonce členové rodiny z řad ukrajinské národnosti byli po vstupu vojsk Ruské federace zraněni či usmrceni, budou považovat tento akt za vojenskou agresi a prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince. Avšak stejně tak jistě existují lidé, jejichž známí, přátelé či příbuzní z řad ruské národnosti byli zraněni či usmrceni při ukrajinsko-ruských konfliktech v období před zahájením této válečné operace, kteří budou krok ruské strany vnímat jako zcela důvodný a budou jej veřejně obhajovat.

Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé představují společenské nebezpečí pro naše spoluobčany a že je Vaším úkolem tyto lidi vyhledávat a trestně stíhat? Jsem bytostně zvědav, zda budete s ohledem na požadavek rovnosti občanů před zákonem podobně trestně stíhat osoby schvalující invazi vojsk USA do Iráku v roce 2003 pod dnes prokazatelně vědomě falešnou záminkou o existenci zbraní hromadného ničení na území tohoto státu. Nebo snad není válka jako válka a jeden ukrajinský život má jinou cenu než život irácký?«

Za čtvrté – poslední poznámka směřuje k děsivé rusofobii, která se vzedmula. Rozumím planoucím emocím, které nyní řada lidí v České republice pociťuje. Právě těmito emocemi bychom si ale neměli bez ohledu na vyhrocenost situace nechat zatemňovat úsudek a pokaždé bychom měli jednat tak, jak nám morální kompas radí bez ohledu na vášně, které stávající tragická situace na Ukrajině budí. Některé projevy rusofobie v reakci na rusko-ukrajinský konflikt v posledních dnech jsou totiž už značně přes čáru a na mysl přichází několik děsivých paralel, které by měly raději zůstat spát v minulosti. Ani současná ruská agrese by neměla vést k přepisování historie a k cíleným útokům vůči celému ruskému národu, obzvlášť v případech, jsou-li adresáty těchto útoků ruští občané, kteří na nastalé situaci nenesou žádný díl viny a nijak se na ní nepřičinili.

Kolektivní vina

Za jeden z takových projevů považuji například facebookový status pražského zastupitele za TOP 09 a profesora z Vysoké školy ekonomické, Martina Dlouhého, který vyzval k bojkotu ruských studentů na českých školách. Pan Dlouhý ve svém statusu označil výuku studentů nepřátelského státu za morálně nepřijatelnou, pro mě je to naopak snaha o nastolení narativu kolektivní viny, která je morálním dnem a něčím, co ve vysokoškolském prostředí v roce 2022 opravdu nemá co dělat.

Bohužel však nešlo o ojedinělý přestřel a podobných projevů se ve veřejném prostoru v uplynulém týdnu objevilo nepočítaně. A to nejen v podání konkrétních jednotlivců, ale bohužel i v případě oficiálních stanovisek institucí, u kterých bych v dané situaci obzvlášť čekala, že svými kroky budou nabádat především k míru – nikoliv podněcovat posilování pocitu kolektivní viny. Například přerušení spolupráce Masarykovy univerzity s ruskými univerzitami je pro mě zcela nepochopitelným krokem, který se ve svém důsledku dotkne především lidí, kteří se situací na Ukrajině nemají vůbec nic společného. Kromě akademické obce lze najít podobné projevy společenské hysterie dokonce ve zdravotnictví, kde některá zdravotnická zařízení odmítají ošetřovat pacienty s ruským občanstvím v případě, odmítnou-li podepsat nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu. Takovéto projevy diskriminace by na akademické ani lékařské půdě neměly mít v civilizovaném světě svoje místo a je potřeba je odsoudit za každé situace, ať už jsou namířené proti komukoliv.

Projevem nesmyslné celospolečenské hysterie jsou také návrhy na přejmenovávání hotelů, ničení památníků rudoarmějců, nebo dokonce ničení majetku a vandalství na organizačních jednotkách KSČM, ačkoliv se sama dlouhodobě veřejně vyslovuji pro mírové řešení celého konfliktu. Ze srdce vás všechny žádám a prosím, zkusme se i nyní ve vypjatých chvílích chovat za každé situace tak, abychom se jednou, až se budeme ohlížet zpět, nemuseli za své jednání stydět.

Znovu Turów

Mezi všemi prohlášeními představitelů české vlády, které místo snahy o tlumení emocí spíše přilévají olej do ohně, by se ale neměly zcela ztratit další skutečnosti, které se u nás na politické scéně odehrály.

Pravicová asociální vláda Petra Fialy totiž i v uplynulém týdnu prokázala svou bezbřehou aroganci a znovu jasně demonstrovala, že po volbách a při korytech již necítí potřebu se komukoliv s čímkoliv zpovídat. Přes výzvy KSČM, opozice, ale i spousty zástupců veřejnosti, odmítla vláda schválit program schůze Sněmovny, dle kterého by musela veřejně vysvětlit okolnosti a načasování podepsání pro Českou republiku zcela nevýhodné smlouvy o dole Turów. Smlouvy, kterou i ekologické organizace, dlouhodobě se tématem Turówa zabývající, označují za skandální. Českým občanům tak nezbývá nic jiného než nyní věřit Markétě Pekarové Adamové, která ještě před nedávnem označovala finanční kompenzace za důl Turów za směšné, aby ty stejné kompenzace, tajně a rychle schválené, před veřejností utajované, nyní ve svých facebookových statusech vyzdvihovala. Chápu, že takové názorové veletoče se vysvětlují dost těžko, a proto je prostě snazší se jakékoliv obhajobě před lidmi ve Sněmovně vyhnout.

Kmotrovství v ODS

Na povrch vyplavala také další ukázka kmotrovství u ODS, která znovu dokazuje, že i s novými tvářemi v čele jde o stranu se stejnými praktikami, jako v dobách její největší slávy za Topolánka a Nečase. Nová kauza se týká oblíbeného přírodního areálu s vodní nádrží Džbán, kterou Pražané dlouhodobě hojně využívají v letních měsících ke koupání a rekreaci. Navzdory memorandu o bezúplatném převodu státního majetku na město, pod kterým byli podepsáni současní pražští politici ODS, totiž v roce 2012 došlo k jeho dražbě. Dále už se dá pokračování příběhu v režii ODS snadno domyslet. Dražba pozemku o 180 tisících metrů čtverečních nebyla zveřejněna na úřední desce, proběhla zcela náhodou těsně před Vánoci a pozemky koupila firma Molepo, registrovaná v daňovém ráji bez dohledatelného záznamu o jejích majitelích, u kterých se později investigativním novinářům podařilo prokázat jasnou vazbu na další představitele ODS. Letos tak Džbán podle všeho už nebude sloužit veřejnosti ke koupání z důvodů plánované developerské výstavby bytů, které si stejně zase nikdo z běžných občanů nebude moct dovolit a skončí tak v rukou spekulantů s nemovitostmi. Nic na tom zjevně nezmění ani devět tisíc podpisů pod peticí, která žádá zachování rekreačního charakteru místa a zpětné vykoupení pozemků do veřejného vlastnictví. Krásná ukázka praxe zacházení s veřejným majetkem v podání vládnoucí ODS.

Kateřina KONEČNÁ

Poznámka redakce: Pravidelnou rubriku Bez obalu s K. Konečnou (navíc doplněnou o další přílohy) si můžete pustit i online na webu iHano.cz, nebo na sociálních sítích Kateřiny Konečné a KSČM.

Přečtěte si další články

1 718 komentáře

marin 14/03/2022 - 22:06

Válka na Ukrajině a doprovodná vlna hospodářských sankcí znamená přerušení procesu globalizace
Ekonomická globalizace má spoustu různých definic, v jádru však znamená, že logika obchodování převážila nad logikou mocensko-politickou a zájmy korporací na překračování hranic získaly navrch nad zájmy států na udržení hranic. Je to banální, ale globalizace má smysl pouze v globálním rozměru. Umožňuje velkým korporacím trojím způsobem zvyšovat jejich zisky. Výrobu mohou přenášet do zemí s lacinější pracovní silou, produkty a služby mohou prodávat v zemích s vyšší kupní silou a daně mohou odevzdávat v zemích s nejvyššími daňovými úlevami. Konkrétně pro státy typu České republiky to znamená, že mají svobodu konkurovat lácí své pracovní síly, mají svobodu odebírat zboží nižší kvality (které kvůli tomu nemusí být vždy lacinější) a mohou lákat velké nadnárodní firmy na daňové prázdniny. Je to důsledkem toho, že Evropská unie, která by měla v ideálním případě hájit své členy před negativními dopady ekonomické globalizace, začala sama fungovat na jejím principu již od přelomu 70. a 80. let 20. století

Vladimír Kusyn 13/03/2022 - 09:12

Vladimír Kusyn, Ostrava-Vítkovice ! Člen dnes minoritní strany, která je v podstatě za zenitem své působnosti ! Já, netvrdím, že je na odpis, ale musí změnit rétoriku svých čelních představitelů ! Je tady v ČR asi 1.8 milionu penzistů a ti chtějí mít slušnou životní úroven’, mezi ně se v současné době řadím i já ! Bývalý zahraniční šéfmontér vzduchotechniky a klimatizace ! Byl jsem v mládí v SSM, předtím ČSM – svaz mládeže ! Pak mně nabídli vstup do KSČ a dvouletá tzv. přijímací doba ! To byly osmdesátá léta ! Dnes trávím penzi na novém notebooku s Windows 10 ! Poslouchám Jirku Grygara a jeho komentáře o vesmíru ! Vesmír mne zajímá a četl jsem Ludvíka Součka a Ericha von Danikena ! Hraji šachy na počítači a celkem úspěšně ! Jsem po rozvodu ! Dceru mám Angličanku Wendy Swan žijící v Londýně ! Šla do Londýna, jako vychovatelka dětí a zůstala tam ! Její sestřenice Veronika Kubisová z Přerova se vrátila do republiky a moc se jí tady nelíbí. Já jsem byl několikrát v Englandu a můžu říct, že mají Čechy rádi ! Hlavně, když jsem jim pochválil jejich football – jsem fanouškem Arsenal FC London ! A Wimbledon v červnu ! To je ovšem jen tři týdny hraní a konec ! Ale trávu mají super ! Tak penzista se vyjádřil k dnešku a můžu sledovat YouTube a popíjet kávu a dát si sladkost a cigáro ! Kusyn Vladimír , Ostrava-Vítkovice !

SLOVAN 07/03/2022 - 22:56

Proč si mají Češi dávat pozor…? No to je přeci jasné – protože tu mají VYTOUŽENOU DEMOKRACII – JEJÍMŽ ZÁKLADEM JE DISKUSE A PLURALITA NÁZORU a také proto, že tu mají ty VYTOUŽENÉ EVROPSKÉ HODNOTY !!! Ach Češi,Češi,Češi…

Rudy 14/03/2022 - 12:52

Tak nějak. Mnozí konečně vystřízlivěli, jen jestli už není trochu pozdě.

NEKOMUNISTE 04/03/2022 - 05:20

ANTALE POREFERUJTE KOKOTE CO PŘEŽIL SANITARNI DEN VE SLEPIČARNĚ O SNU NAS NEKOMUNISTŮ!

Ktrerý pravě ted začal naš velký car Putin uskutečňovat ,sen ,kdy jsi ty zběhlý komunisto převratil kabát a zapomněl,že jsi chtěl kdysi ,aby kapitalisti přestali krast dvě třetiny NAŠICH platů a zaçali vyplácet PLNÉ MZDDDDDY ,jak to dělali kdysi komunisti a dnes to dělaji sousedi ,kteři budou brzy vyplacet pro Čecha neuvěřitelnych 12 euro na hodinu prace a z toho tam všichni zbohatli a uděali si blahobyt hned vedle v Nemecku kde si vymohli sociálni stát,který u nás NIKDY NEEXISTOVAL,protože chybi v prvnim članku USTAVY vime ty bembeku?.
A fčil mudrujj ty cype!
!

Ivo 09/03/2022 - 10:47

A duševní jste si nechal vyšetřit ?

Vladimír Kusyn 11/03/2022 - 15:37

Tak jsem se pobavil ! Ty jsi Ostravák ? Píšeš slovíčko : ,,CYPE” !!! To Češi neužívají !!!

Petr 04/03/2022 - 01:26

No ukr prezident, než něco prohlásí, musí dostat souhlas, povolení .
Ale jsou videa, kdy lidé na území, kde proběhlo před 8 mi lety referendum že nechtějí naci faši krvavý převrat a jsou nadšeni, že konečně nemusí sdílet vesnici s těmi borci pravého sektoru.
Měl by každý diskutér nejenom mektat to co mu podstrčí media , ale i trochu zapřemýšlet.

Sluka 04/03/2022 - 16:21

Petře z levého sektoru myslíš že možné někoho vystěhovat pro názor.

fronda 02/03/2022 - 21:22

Fialův režim je prostě nedemokratický a pošlapává lidská práva. Nějaká svoboda projevu, nějaký zákaz cenzury? Nezájem…

tomasklima162 02/03/2022 - 11:21

Komunisté oprášily smlouvu Molotov-Ribbentrop a obhajují ruský nacismus.

Bavor 02/03/2022 - 13:43

V Rusku jsou nacistická a fašistická hnutí a strany zakázány. Ale na Ukrajině jsou naopak podporovány vládou – viz OUN, UPA, veteráni SS divize Galizien, hnutí C14, nacisté jsou ve státním aparátě – napříkald poradce ministra vnitra Dmitrij Jaroš, nacisté mají své ozbrojené jednotky – hnutí Pravý sektor organizuje tzv. Dobrovolnický korpus (není vládou ovládáno), nebo součást vojsk ministerstva vnitra – nacionalistický prapor Azov. Komunisté naopak toto odsuzují a proto byla Komunistická strana Ukrajiny soudem zakázána. Nacionalisté stáli za neustálým porušování dohod o zastavení palby na Donbasu a neplněním dohod o mírovém ukončení osmileté občanské války – TZV dohody Minsk 2. A nacionalisté mají na Ukrajině takový vliv (protože jsou organizovaní a mají zbraně), že se jich bojí prezidenti Ukrajiny a proto se Ukrajins s RF nemůže dohodnout.

tomasklima162 02/03/2022 - 15:19

Ukrajinský prezident ukázal, že se jen tak někoho nelekne. Ukrajinci jsou hrdí vlastenci a obětavě brání svou vlast. Kdyby Rusko napadlo nás tak by jste šel bojovat nebo vítat?

Bavor 02/03/2022 - 17:54

Tomáši, mého tátu zachránili sovětštší vojáci před zastřelením nacisty, když nacisté ustupovali. Takže táta s mámou je vítali. A já, kdyby v ČR podobná nacistická klika jako na Ukrajině, tak bych je asi vítal také. Nemám důvod s Rusy bojovat. Vy ano? Napište, jak vám ublížili.

tomasklima162 03/03/2022 - 02:05

Od čtvrtka Ruští nacisté systematicky na Ukrajině vyvražďují tamní obyvatelstvo. To vám přijde málo?

jmm 04/03/2022 - 09:15

Můj táta taky bojoval s fašisty na konci války po boku ruské armády v Železných horách a jsem na to hrdý a s “banderovci” by se určitě také nepřátelil/nemazlil …

joe 04/03/2022 - 21:50

Vygumovany hnupe kdepak jsi zil mezi 1948-1990?Jachymovske koncentraky, rabovan a vsnenii zemedelcu a teror proti nim,strileni lidi na hranicich ,koncentrcni tabory a vrazdy nasich vojaku se anglie, atd .Ty dobytku patris do kriminalu a nebo tahni na Sibir!!!!

tomasklima162 06/03/2022 - 13:21

Československo osvobodil 1. Ukrajinský front kde drtivou většinu tvořily Ukrajinci a pokládali za nás životy. Rusové se chlubí cizím peřím a vděk si nezaslouží.

fronda 02/03/2022 - 21:20

Tomu komikovi jde dobře i role fýrerka.

maly had 02/03/2022 - 05:53

Poláci v Katovicích zrušili vystoupení Jarka Nohavici z důvodu, že nevrátil vyznamenání od Putina. Tím se stal jeho kamarádem.

Milan Antal 01/03/2022 - 19:01

Redakcia, urobte si konečne poriadok na portáli a tých, ktorí porušujú pravidlá diskusie a spamujú tu, čí znemožňujú diskusiu, bez milosti vymazať a ak sa dá, zakázať prístup na portál.

NEKOMUNISTE 03/03/2022 - 21:19

ANTALE až Slovačiska jako ty dostanou rozum tak se samou radosti zblázni!Je to tak zločinče přiznej barvu!

NEKOMUNISTE 03/03/2022 - 22:02

ANTALE v celem Česku jde prý pomluva,že vaše vlada si hrozně stěuje!Odhlasovali se prý,že největši chybou pana Hitlera bylo,e pustil Rusaky do EVROPPY.
Prý jste si toho ted všimli a složili jste si na obrněný vlak po Slovenskem štatu tehdy Wehrmacht spojenci!
Budete tam sloužit ANTALE v dělostřelecke věži a st4ilet po zdrhajicich Ukrajincich?

jedini kdo ještě maji páru jsou prapory AZOF,ostatni prý bud berou roha NEBO SI DAJI ČOUDA S KOřALKOU A žENSKýMI!

JE TO PRAVDA HRDINO?!
i

Milan Antal 04/03/2022 - 21:56

Tým, ktorým to menej páli, trikrát som to nepísal ja, ale blbec, ktorý nepozná slušnosť a podpisuje sa cudzím menom. Je hanbou redakcie, že si týchto blbcov nechá vystrájať na svojom portáli.

Milan Antal 01/03/2022 - 19:01

Redakcia, urobte si konečne poriadok na portáli a tých, ktorí porušujú pravidlá diskusie a spamujú tu, čí znemožňujú diskusiu, bez milosti vymazať a ak sa dá, zakázať prístup na portál.

joe 04/03/2022 - 21:53

Zalez Ficovi do prdele kanale!!!

NEKOMUNISTE 05/03/2022 - 16:32

ANTALE mazej do boudy ty kapitalisticky čokle,běz Slovačiskum zajistit ten Švabuv fašisticky RESET,podivejte se všichni jak to tady zaprasil nebohym komunistům jejich byvaly člen s obracenym kabátem a ted si mysli ,že je majitel a sere se tu mezi nás .pravou levici!

Modli se ke svym ŠWABUM a ROCKE FILCKAM a neopruzuj tady nas lidove komentatory!
A dodej tady dalši svoje tisice komentů,jak to zprasil a narval jsi to tady, bude to mit prima opačny účinek středoveký kapitalisticky zmetku!

NO NI?

Josef Kořínek 10/03/2022 - 11:43

Jen doufám, že všichni nekomunisté nejsou takoví blbečci jako ti zdejší.

Milan Antal 01/03/2022 - 19:00

Redakcia, urobte si konečne poriadok na portáli a tých, ktorí porušujú pravidlá diskusie a spamujú tu, čí znemožňujú diskusiu, bez milosti vymazať a ak sa dá, zakázať prístup na portál.

petr 02/03/2022 - 08:18

milan antal : soudruhu,jelikož vaše oslovení redakce ( proč zrovna třikrát ?) vyznívá jako způsob rozkazovací,měl byste to zdůraznit tím,že na konci použijete vykřičník ( ! ), to snad vaší poznámce snad dodá trochu váhy … :) :) :)

1 83 84 85

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.