Nepěkný obraz USA

od redakce

Čínské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí zveřejnilo na svých webových stránkách zprávu s názvem »Stav demokracie ve Spojených státech: 2022«. V té tvrdí, že na základě faktů, komentářů médií a názorů odborníků má zpráva přinést skutečný obraz americké demokracie za poslední rok. A není to hezký obrázek.

Ve zprávě Čína tvrdí, že americká demokracie byla doma v chaosu a že za sebou zanechala jen spoustu zmatku a katastrof. Zvláště když Spojené státy prodávaly a prosazovaly svou demokracii po celém světě. »Doufáme, že zpráva pomůže odstranit přetvářku americké demokracie pro více lidí po celém světě,« uvádí zpráva.

Zpráva tvrdí, že je americká demokracie chronicky nemocná. »V roce 2022 ve Spojených státech pokračoval začarovaný kruh demokratických předsudků, nefunkční politiky a rozdělené společnosti,« uvádí zpráva a dodává, že se problémy jako peněžní politika, politika identity, sociální roztržky a propast mezi bohatými a chudými jen zhoršily. »Nemoci sužující americkou demokracii hluboce infikovaly buňky americké politiky a společnosti a dále odhalily selhání americké správy a institucionální defekty,« tvrdí čínské ministerstvo a dodává, že »Spojené státy však odmítají uznat množství problémů a institucionálních krizí, kterým jejich demokracie doma čelí, a tvrdošíjně tvrdí, že jsou vzorem a majákem demokracie pro svět. Taková imperialita udržuje neduhy její demokracie a má hrozné důsledky pro další země.«

»Demokracie je společná hodnota lidstva. Neexistuje však jediný model politického systému, který by byl použitelný pro všechny země světa,« uvádí zpráva. Dále se uvádí, že by mělo být na lidech dané země, aby posoudili, zda je země demokratická či nikoli a jak demokracii ve své zemi lépe prosazovat. Podld Číny těch pár samospravedlivých zemí nemá právo ukazovat prstem. »Ti, kteří sami mají mnoho nedostatků, jsou málo důvěryhodní, aby mohli poučovat druhé, a pokusům podkopávat druhé pro svůj vlastní zisk a destabilizovat svět je třeba jednomyslně oponovat,« uvádí zpráva a dodává, že černobílé dělení zemí na demokratické nebo autoritářské je anachronické i svévolné.

»To, co náš svět dnes potřebuje, není podněcovat rozdělení ve jménu demokracie a prosazovat de facto na nadřazenost orientovaný unilateralismus, ale posilovat solidaritu a spolupráci a prosazovat skutečný multilateralismus na základě cílů a principů Charty OSN,« uvádí se ve zprávě. Pokračuje tím, že náš svět dnes potřebuje nezasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí pod rouškou demokracie, ale hájit skutečnou demokracii, odmítat pseudodemokracii a společně prosazovat větší demokracii v mezinárodních vztazích. »To, co náš svět dnes potřebuje, není ‚Summit pro demokracii‘, který propaguje konfrontaci a nijak nepřispívá ke kolektivní reakci na globální výzvy, ale konferenci solidarity, která se zaměřuje na přijetí skutečných opatření k řešení významných globálních výzev.« říká Čína.

Helena KOČOVÁ, Peking

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.