Zamlžování je cesta k zapomnění

od redakce

Na konci dubna se otevírá nová expozice v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni na Opavsku. Už jsme asi většinově zapomněli, že tento památník – otevřený v roce 1980 – byl budován jako muzeum Ostravské operace (dnes správně označované jako Ostravsko-opavská), což byla největší bitva druhé světové války probíhající na území současné České republiky (za největší bojové vystoupení čs. zahraničního vojska ve druhé světové válce je považována Karpatsko-dukelská operace). Dobře, nyní je tedy šířeji pojat tento památník jako národní, vztahující se k celé válce, tedy i k odboji a všem spojeneckým armádám. Od roku 2000 je dokonce ústředním památníkem druhé světové války u nás.

V polovině února hovořili odborníci z této instituce na ČT24 o přípravě nové expozice. Celkem pečlivě jsem je poslouchala a zaznamenala neblahý trend: mluvili jen o osvobozeneckých vojscích, vojácích a bojích. Například vedoucí oddělení archeologie Slezského zemského muzea Jiří Juchelka to ve zmíněné reportáži vyslovil takto mlhavě několikrát. I ředitelka muzea, do jehož svazku hrabyňský památník patří, se v živém vstupu (to již bylo 24. dubna) nevyjádřila jasně. Je to náhoda, či již pravidlo, kterému se máme naučit? Kdybych neznala historii, tak se vůbec nedozvím, kdo to tam v těch lítých bojích operace Rudé armády osvobozoval naše území od nacismu!

Jaká tedy bude nová hrabyňská expozice, musíme my občané obhlédnout přímo na místě. Již víme, že bude multimediální a zážitková. Památník otevírá pro veřejnost 29. dubna.

Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.