Problém prvního občana ČR

od redakce

První občan ČR (dále jen PO) oznámil lidu, že do KSČ vstoupil z mladické nerozvážnosti. Byl tehdy dvaadvacetiletým perspektivním důstojníkem československé armády, která v procesu normalizace vyhodila cca 10 000 vojáků z povolání.

Listopad 1989, kdy vzplály masové demonstrace československého lidu proti komunistickému režimu, zastihl PO jako frekventanta zpravodajské školy pro přípravu absolventů na výkon špionážních aktivit ve státech NATO. Do této zpravodajské školy byli vysíláni jen dokonale prověření komunisté a PO byl v té době předsedou jejich stranické organizace. Pro výkon své zpravodajské role byl vybaven falešnou identitou.

Armáda je nástrojem v rukou politiků. Vedení KSČ o použití armády k potlačení masových protikomunistických demonstrací vážně zvažovalo. Ale jen do obdržení stanoviska nejvyššího sovětského představitele M. Gorbačova, že Sovětská armáda se takové akce rozhodně nezúčastní. Tím byla otevřena cesta k pokojnému předání moci.

Vojáci z povolání jsou vedeni k vědomí vysoké zodpovědnosti za rozhodnutí přijatá ve funkcích, které jim byly svěřeny. Bývalý voják a nyní PO by proto měl zvážit, zda je výkon role nejvyššího ústavního činitele v demokratickém státě slučitelný s jeho minulostí vyškoleného zpravodajce proti NATO. A to nehledě na skutečnost, že byl později katapultován do role předsedy Vojenského výboru této aliance. A zřejmě by se měl (má-li svobodnou vůli) vrátit do role prostého občana v zemi, v níž se narodil.

Genmjr. v. v. Stanislav CHROMEC

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.