Výbor národní kultury v Brně je aktivní

od redakce

Svoji činnost za uplynulý rok 2022 zhodnotila výroční schůze brněnské pobočky Výboru národní kultury.

Předsedkyně Marie Veselá ve zprávě o činnosti ocenila trvalou součinnost spolku s Levicovým klubem žen Dobromysl v Brně, Seniory města Brna a s dalšími vlasteneckými organizacemi. Spojené úsilí přináší ve výsledku synergetický efekt. Také v odběru starších čísel čtvrtletníku VNK Lípa.

Pořad Brněnští básníci Jan Skácel a Oldřich Mikulášek se věnoval 100. výročí Skácelova narození. Vytvořila jej Alena Stříbrná s ukázkami recitace veršů básnířky Marie Veselé. Zajímavé bylo též vystupování umělecké skupiny Česká duše pod názvem Bolest a láska, sestry mé o životě spisovatelky Boženy Němcové. Pásmo řídila jeho autorka Marie Neudorflová.

V dubnu a květnu se členové a příznivci VNK zapojili do vzpomínkových akcí k osvobození Brna 26. dubna 1945 Sovětskou armádou od nejen německých fašistů a nacistů. Na Den vítězství pokládali květiny k památníkům osvoboditelů i našich padlých hrdinů na Čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně, u Památníku vítězství na Moravském náměstí a k pomníku s bustou maršála Malinovského. Zapojili se též do slavnostního setkání občanů ke Svátku práce na 1. máje.

S dalšími vlasteneckými organizacemi se členové a příznivci brněnského spolku VNK zúčastnili setkání levicových českých a slovenských patriotů na moravsko-slovenském pomezí, tentokrát v Dubňanech na Hodonínsku. Zájezd do Dubňan vypravili ve spolupráci s LKŽ Dobromysl.

KODAK Digital Still Camera

Osmadvacátého října vzpomínali založení Československé republiky. Kytice květů položili k sochám prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka a prezidenta budovatele Edvarda Beneše.

Na podzim společně zavítali do Mahenova památníku v Brně, kde si prohlédli s odborným výkladem expozice a kde se uskutečnilo i autorské čtení poezie Marie Veselé s autogramiádou a hudebním doprovodem Jiřího a Marie Vrbových. Sedmnáctého listopadu pozvali členy, příznivce a vůbec veřejnost na pietní setkání do dvora studentských Kounicových kolejí. Tam němečtí fašisté a nacisté v době protektorátu Čechy a Morava zastřelili nebo oběsili na popravišti skoro půldruhého tisíce českých vlastenců a další tisíce jich odeslali k likvidaci do koncentračních táborů.

Po dvouleté covidové přestávce loňský rok uzavřeli spolu se Seniory města Brna oblíbeným Vánočním koncertem. Uváděla ho Jarmila Krátká a účinkovali v něm hosté a studenti konzervatoře.

Letošní činnost dle finančních možností

Letos se činnost VNK v Brně odvíjí dle jeho finančních možností, např. v pořádání vlastivědných vycházek a výletů. Chystají se k návštěvě a prohlídce památkové vily Stiassni (po rodině textilních velkoprůmyslníků), kde v době socialismu nocovala v tzv. Vládní vile řada prezidentů a politiků, např. Fidel Castro. Domlouvají si vycházku s odborným výkladem po památných vilách na Žlutém kopci. Do plánu nabídl pobočce svoji přednášku jeden z největších moravských odborníků na šlechtické restituce ve spojení s hitlerovským nacismem Jiří Jaroš Nickelli. K tomu má desítky fotodokumentů na panelové výstavě. Rovněž i historickou fotovýstavu k památníku osob, nespolehlivých k velkoněmecké říši a protektorátu, kterou chtěl Jaroš věnovat Památníku internačního tábora ve Svatobořicích na Hodonínsku. Lidovecké vedení ve Svatobořicích o fotovýstavu nemělo zájem, proto se tato dokumentace nachází v Brně.

Letos 4. prosince vzpomene Výbor národní kultury v Praze s přispěním brněnské organizace 30. výročí svého založení (1993).

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.